dilluns, 30 de novembre de 2009

Més de 300 baules i missatges, en solidaritat amb el col·lectiu de persones amb discapacitat física

El passat dissabte, 28 de novembre, més de 350 persones, un 70% d’elles, persones amb discapacitat, es van apropar a la plaça de la Universitat de Barcelona per donar suport i participar en l’acte que havia convocat ECOM, amb el suport de la Fundació Agrupació Mútua, en motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que se celebra arreu del món el dia 3 de desembre. L’objectiu d’aquest acte, que duia per lema ‘Prou cadenes! Més autonomia personal, menys dependència’, era sensibilitzar la societat sobre la discapacitat però sobretot reclamar a les administracions públiques i als agents competents, més mesures que afavoreixin l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, com per exemple, la figura de l’assistent personal, apartaments amb serveis comuns i més ajuts tècnics i domòtics. Les entitats del sector, representades per ECOM, van exigir també un millor tracte de les administracions públiques així com un reconeixement a la feina que fan en benefici del col·lectiu.

Com a acció simbòlica per deixar palesa la situació “d’encadenament” en què viuen les persones amb discapacitat, sempre lligades a les seves famílies i limitades per la manca de recursos que els facilitin l'autonomia personal, al llarg del matí de dissabte es va dur a terme, amb la participació dels assistents, la construcció d’una gran cadena. Cada persona va afegir una baula amb un missatge. Cap al migdia, en el moment de finalització de l’acte, la cadena comptava amb 300 baules. Després de la lectura del manifest, la cadena es va trencar per simbolitzar el desencadenament que tant desitja el col•lectiu.
Alguns dels missatges i de les reivindicacions escrites pels assistents van ser: ‘que totes les instal•lacions de nova construcció estiguin adaptades’; ‘que les persones amb discapacitat formem part d’un mateix món, oportunitats per a tothom’; ‘plena adaptació dels mitjans de transport’; ‘que la discapacitat no es posi cap cadena’; ‘ajuts per als cuidadors i les cuidadores’; ‘igualtat per a tothom’; ‘que les persones amb discapacitat puguem ser ciutadans de ple dret’, ‘prou dependència, que no es perpetuïn les persones amb discapacitat a casa, més foment de l’autonomia’, ‘més i millor finançament per a les persones amb discapacitat’, ‘per una major llibertat de moviment a la ciutat i al camp’, etc.
Durant tot el matí, els assistents van poder participar en diferents activitats de sensibilització sobre discapacitat així com gaudir de l’espectacle de la companyia Planeta Impro, el ‘Trivial de la Discapacitat’.
LES DEMANDES D’ECOM I LES SEVES ENTITATS
Els centenars de persones amb discapacitat que van anar fins a la plaça de la Universitat dissabte al matí van voler deixar constància del seu desig de poder dur una vida independent i plena. Per això, com va quedar recollit en el manifest recolzat per les més de 165 entitats que formen part d’ECOM, les persones amb discapacitat demanen a les administracions públiques i els agents competents mesures que els facilitin la seva autonomia, com per exemple un servei d’assistent personal sense limitacions horàries i adaptat a les necessitats de cada persona. Aquesta fórmula, com s’ha demostrat amb les diferents proves pilots que s’han dut a terme en els darrers anys (entre elles la liderada per ECOM) garanteix l’autonomia de les persones amb discapacitat i els permet participar a la societat, treballar, gaudir del lleure..., com qualsevol altra persona.
Bàsic per a aquesta autonomia que demana el col•lectiu, és afavorir l’estada de les persones amb discapacitat a la pròpia llar i fugir dels serveis residencials. Per a això, ECOM i les seves entitats van demanar la posada en marxa, sempre que l’estada a la pròpia llar no sigui possible, d’apartaments amb serveis comuns.
Entre les demandes que ECOM va fer dissabte al matí en representació del col·lectiu destaca també la comanda de millores d’accessibilitat per tal que tots els pobles i ciutats siguin accessibles pel que fa al transport, als carrers, als edificis públics, als equipaments culturals, als comerços i, en definitiva, a tots els espais on es desenvolupa la vida. Per facilitar-los l’autonomia, les persones amb discapacitat física requereixen d’ajuts tècnics i domòtics que els facilitin la mobilitat, tant a la pròpia llar com en els desplaçaments.
Com ja venen reclamant des de fa molt de temps, ECOM i les seves entitats exigeixen que les administracions públiques tinguin en compte el fet demostrat i diferenciat d’un greuge econòmic comparatiu que fa que les persones amb discapacitat hagin de fer un sobreesforç econòmic molt superior a la resta de ciutadans i ciutadanes per desenvolupar la seva vida en igualtat de condicions i oportunitats. Segons un estudi fet per l’Ajuntament de Barcelona, les persones amb discapacitat tenen un greuge comparatiu respecte les persones sense discapacitat que va des dels 17.828 euros anuals als 46.723 euros anuals en funció del seu grau de discapacitat. ECOM demana que aquest diferencial es tingui en compte a l’hora d’establir els càlculs per determinar l’aportació de la persona usuària als serveis del Sistema Català de Serveis Socials.

continua llegint

1 de desembre, Dia Mundial de la Sida


El darrer informe d’ONUSIDA, el Programa de Nacions Unides per al VIH, estima que hi ha 33,4 milions de persones infectades per tot el món i 2,7 millons de noves infeccions, en el trancurs del 2008, i el 70% de les quals són a l’Àfrica subsahariana. L’Eurosurvillance de l’ECDC, centre de vigilància epidemiològica europeu, estima que n’hi ha 2,3 milions i 75.000 noves infeccions pel VIH, al 2008. A Espanya, el nombre de persones infectades des de l’inici de l’epidèmia es calcula en 140.000 i en 1.283 les noves infeccions, durant el 2008.

A Catalunya, des de la posada en marxa del sistema voluntari de declaració de nous diagnòstics d’infecció pel VIH, al 2001 i fins al 31 de desembre de 2008, el CEEISCAT (Centre d’Estudis Epidemiològics de la Sida i altres infeccions de transmissió sexual) ha rebut la notificació de 5.416 nous diagnòstics d’infecció pel VIH (el 77,7% en homes i el 22,3% en dones). En el transcurs del 2008, s’han notificat 571 noves infeccions, xifra que es manté estable, ja que en els darrers anys han estat al voltant de les 600.Pel que fa a la sida, des de l’inici de l’epidèmia (a l’octubre de 1981) i fins al 31 de desembre de 2008, se n’han diagnosticat un total de 16.204 casos entre la població resident a Catalunya. De tots els casos declarats, el 80,5% són homes i el 19,5% dones. A Catalunya, la sida afecta sobretot la població d’edats compreses entre els 25 i els 39 anys.Vies de transmissióLa principal via de transmissió entre els nous diagnòstics d’infecció pel VIH, a Catalunya, és la sexual: 79,6% de casos (43,5% en les relacions heterosexuals i 36,1% en les homosexuals). El 14,5% correspondria a la via endovenosa, per injecció de drogues, i el 5,9% de no qualificats que, probablement, correspondrien a la via sexual.Entre els homes, la transmissió per via homosexual (període 2001-2008) és del 46,5% i ja supera la transmissió heterosexual que, en aquest període, és del 32,4%. En els darrers anys, ha augmentat el percentatge de declaracions entre la població immigrant, de tal manera que ha passat del 24,3% dels nous casos (al 2001) fins al 47,1% (al 2008), la majoria del quals han adquirit la infecció en el nostre entorn.PrevencióEls resultats del sistema de vigilància epidemiològica ens indiquen on hem de posar l’èmfasi en les intervencions preventives. La via de transmissió sexual i l’afectació dels adults joves entre els 25 i els 39 anys, que són els més afectats, han impulsat a incloure, de forma transversal, l’educació afectivosexual en el currículum escolar, que està present en diferents àrees curriculars: coneixement del medi natural/ciències de la naturalesa, educació física i educació ciutadana, que incideixen en l’adquisició dels coneixements relacionats amb l’educació afectivosexual, per tal d’afavorir el creixement personal i emocional dels individus i el desenvolupament de la capacitat crítica i la iniciativa personal, a fi d’assumir accions responsables que contribueixin a evitar riscos i, en conseqüència, futures noves infeccions.L’accessibilitat al instrument més efectiu per evitar la transmissió sexual de la infecció pel VIH, que és el preservatiu s’ha potenciat: s’han distribuït de forma gratuïta 2.658.691 preservatius, en el transcurs del 2009, i adaptant el preservatiu als diferents tipus de pràctiques sexuals i a la població destinatària. Per una altra banda, la insta·lació de màquines expenedores de preservatius a baix preu ha arribat fins a les 532, arreu de Catalunya, i en llocs on hi ha més freqüentació de joves adolescents.En els darrers anys, s'ha observat un descens significatiu en el percentatge del retard en el diagnòstic de la infecció pel VIH, que ha passat del 44% (2001), fins al 31,7% (2007). De tota manera, al voltant del 30% dels nous diagnòstics d’infecció s’han diagnosticat tardanament, perquè aquesta infecció pot passar desapercebuda dins de l’organisme durant força anys. Això fa que una persona infectada, que desconegui el seu estat serològic, no pugui beneficiar-se d’un seguiment mèdic ni accedir a un tractament eficaç, que té repercussió sobre el pronòstic de la infecció i permet adoptar mesures per evitar la transmissió del virus. La proporció de casos que es diagnostiquen amb retard, entre les infeccions pel VIH, és superior entre els homes, entre el grup de transmissió heterosexual i entre les persones de més de 44 anys.Iniciatives com la introducció de les proves de lectura ràpida i els programes d’apropament per part de diverses ONG d'arreu de Catalunya i la més recentment creada oferta del test ràpid a 36 oficines de farmàcia de 21 poblacions de la província de Barcelona, amb la qual a hores d’araja s'han realitzat al voltant de 1.500 tests, han tingut un impacte en l’augment del nombre de persones que realitzen la prova i en la detecció de persones infectades que desconeixien el seu estat serològic. Cal seguir reforçant aquestes iniciatives.L’elaboració d’un nou pla d’acció (2010-2013), a Catalunya, ha de contribuir a implementar les polítiques per fer front al VIH/sida, fer-ne disminuir l’aparició de nous casos d’infecció, fer més accessible el seu diagnòstic, millorar l’atenció a les persones afectades, facilitar la integració laboral i la creació d’un entorn favorable per a l’acceptació de les persones que viuen amb el VIH/sida.Al 2008, es va iniciar el procés d’elaboració del nou pla d’acció per fer front al VIH/sida, a Catalunya, sota el paraigua de la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya, en la qual estan presents tots els sectors implicats.Tractament i prestacions sanitàriesLa cobertura del tractament farmacològic amb antiretrovirals de les persones infectades pel VIH és universal. Any rere any, se n’incrementa la despesa farmacològica que, al 2008, ha estat de 136.851.141 M€; fet que representa un increment del 13,78%, respecte a la del 2007.Quant a la reproducció assistida en parelles serodiscordants, al 2008, s’han realitzat 17 inseminacions amb rentat de semen i 11 fecundacions in vitro, d’un total de 88 i 12, respectivament, des de la incoporació d’aquesta prestació (2006).Des del 2002, quan es va iniciar l’estudi pilot pioner a l’Estat espanyol, per avaluar l’eficàcia dels trasplantaments hepàtics en pacients infectats pel VIH i amb hepatopatia crònica, fins a l’octubre de 2008, s’han dut a terme a Catalunya 44 trasplantaments hepàtics en pacients seropositius, que han donat bons resultats, comparables als de les persones trasplantades que no estan afectades pel VIH. Els centres hospitalaris amb unitats de trasplantament participants en aquest estudi són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l’Hospital Universitari Prínceps d’Espanya de Bellvitge i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.Des del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida, el Departament de Salut ha volgut donar resposta a la necessitat d’oferir un tractament a les persones que presenten lipodistròfia facial, en el context de la lipodistròfia secundària al tractament antiretroviral.Catalunya és la primera i única comunitat autònoma que ofereix dos tractaments quirúrgics: un amb material sintètic i l’altre amb greix autòleg. El cirurgià plàstic decideix quin dels dos utilitzarà, en funció dels criteris establerts. El primer tractament permet tractar els pacients que no disposen de teixit adipós i el segon permet ser més conservadors amb aquells pacients que no es troben en una situació tan extrema.A Catalunya, des del darrer trimestre del 2007, s’han fet 260 tractaments: 39 amb empelt de greix i 221 amb material sintètic. Els centres de referència on es duen a terme aquests tractaments són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, i l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.Campanya del Dia Mundial de la SidaEl tema principal de la vint-i-dosena edició del Dia Mundial de la Sida, que se celebra enguany, l’ONUSIDA el dedica a l’accés universal als serveis de salut i als drets humans, sota el lema Dret a la salut, al qual ens sumem. Respectar les diversitats sexual, cultural i social; treballar des d’una perspectiva de gènere i tenir en compte les diferències socioeconòmiques és fonamental per poder promocionar de forma activa el respecte i la protecció dels drets de les persones afectades pel VIH.Per a més informació, consulteu el dossier de premsa i les activitats relacionades amb el dia Mundial de la sida

continua llegint

Cerca de 1000 españoles sufre cada año una lesión medular traumática

Los traumatismos raquimedulares representan más del 70 por ciento de las lesiones medulares y son una importante causa de discapacidad. Se producen principalmente en hombres entre los 15 y los 28 años de edad debido, sobre todo, a accidentes de tráfico y caídas.

Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden del libro 'Traumatismo Raquimedular', realizado por Fundación Mapfre y dirigido por dos especialistas en este tipo de patologías, los doctores, Jesús Vaquero, catedrático de Neurocirugía y jefe de la Sección de Neurocirugía del Hospital Puerta de Hierro; y Gregorio Rodríguez, Médico Adjunto del Servicio de Neurocirugía del Hospital Clínico San Carlos, que ha contado con la participación de 42 especialistas, entre neurocirujanos, neuropatólogos, neurorradiólogos, rehabilitadores y neuropsicólogos, de un total de 16 hospitales españoles.

El estudio recoge otras conclusiones interesantes. Por cada millón de habitantes, se producen cada año 50 nuevos casos de lesión medular traumática (LMT), que afectan en su mayoría a personas jóvenes menores de 40 años y cuyo origen está muy relacionado con el aumento de la esperanza de vida y el desarrollo industrial de un país. En concreto en España, se producen 1.000 nuevos casos cada año, lo que eleva la cifra total de afectados a 30.000 personas en la actualidad.

Los expertos subrayan que, además de la gran repercusión personal, familiar y laboral que implica esta enfermedad, su tratamiento es muy costoso para el sistema sanitario, entre 200.000 euros durante el primer año y 30.000, los años siguientes. Pese a las numerosas líneas de investigación abiertas y los tratamientos experimentales, aún no existe un tratamiento eficaz para alcanzar la recuperación funcional de estos pacientes.
El libro, avalado por la Sociedad Española de Neurocirugía, la Universidad Autónoma de Madrid y la Consejería de Sanidad de Madrid, explica los aspectos mecánicos, anatomopatológicos, clínicos, diagnósticos y terapéuticos de los traumatismos raquimedulares que se producen en los distintos niveles de la columna, y recoge las peculiaridades que se presentan en función de los distintos estadios evolutivos de los pacientes, ya sea durante la infancia, la madurez y la senectud.

También se analizan los aspectos generales de los traumatismos raquimedulares en la infancia y en el enfermo geriátrico; la anatomía patológica de la lesión medular traumática; la apoptosis y daño medular postraumático; la evaluación clínica del paciente; y el valor de la radiología simple y de la tomografía computarizada, entre otras materias.

continua llegint

Prop de 400.000 catalans van patir depressió el 2006

L'any 2006, un total de 400.000 persones van patir depressió. Aquest mateix any, els costos de la depressió van assolir la xifra de més de 736 milions d'euros suposant així el 0,4% del PIB. Aquestes dades es desprenen d'un estudi que ha presentat aquest dilluns el Departament de Salut sobre el cost i la càrrega que tenen per Catalunya les malalties mentals. Segons aquest estudi, la depressió és el segon problema de salut que comporta pèrdua de qualitat de vida, per darrera d'altres malalties cròniques de salut associades al dolor.


L'estudi presentat aquest dilluns suposa per primera vagada a nivell internacional que un Govern encarrega i finança un estudi de costos sobre les malalties mentals. L'informe ha estat encarregat pel Departament de Salut sota la coordinació del consorci Hospitalari de Catalunya i amb la Col·laboració de la London School of Economics Health i constitueix una nova aproximació dels costos d'aquesta malaltia i contribuir a la planificació sanitària. En aquest sentit, la consellera de Salut, Marina Geli, ha explicat que aquest estudi és “seriós”, constata "dades que ja se sabien” i alhora “valida el model” que s'està portant a terme.Les xifresSegons aquest estudi, l'any 2006 més de 400.000 persones majors de 18 anys van patir depressió a Catalunya, de les quals un 60% eren dones i amb una proporció més elevada a major edat. Aquesta afectació es veu influïda també per factors socioeconòmics. La consellera de Salut, també ha explicat que el segon motiu de consulta mèdica hi ha la simptomatologia de l'ansietat i la depressió. De fet, segons s'ha posat de manifest aquest dilluns, la depressió és el segon problema de salut que comporta pèrdua de qualitat de vida, per darrera d'altres malalties cròniques de salut. Actualment la depressió en el món desenvolupat suposa la tercera causa de discapacitat en el món. I si es continua en aquesta línia el 2030 podria ser la primera.La depressió també suposa uns costos econòmics “molt alts”, segons ha posat de manifest l'estudi. S'estima que el 2006, els costos es van situar per sobre dels 736 milions d'euros, dada que suposa al voltant del 0,4% del PIB de Catalunya. D'aquests costos, només el 21% corresponen a costos sanitaris indirectes, dels quals un 65% corresponen a medicaments. Del total dels costos, el 79% restant, correspon a costos socials indirectes, com la incapacitat permanent. Prop de 33.200 persones a l'any causen baixes laborals per trastorns d'ansietat o depressió. Les pèrdues de productivitat laboral per incapacitat temporal es valoren al voltant de 200 milions d'euros per any.La consellera Geli també ha volgut remarcar que “la depressió és un problema de salut prioritari”, pel que el seu departament està desenvolupant diverses accions des del Pla director de salut mental i addiccions. Així, es treballa per millorar la prevenció i la detecció precoç, el seguiment des de l'atenció primària de salut, l'atenció especialitzada amb un increment de l'oferta d'atenció psicoterapèutica i la prevenció del suïcidi.

continua llegint

dijous, 26 de novembre de 2009

Los medicamentos de enfermedades raras se incluirán en la Seguridad Social

La Comisión de Sanidad del Senado ha aprobado por unanimidad una moción de CiU para que los medicamentos de las enfermedades raras se incluyan en el catálogo de la Seguridad Social.
La moción, propuesta y defendida por la senadora Rosa Núria Aleixandre, instaba al Gobierno a incluir en el catálogo de la Seguridad Social los medicamentos para el tratamiento de las enfermedades raras, también denominados huérfanos, en cumplimiento con las recomendaciones de la UE en este sentido.

También ha pedido que mediante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se coordinen los esfuerzos necesarios para que ningún paciente se pueda sentir discriminado por su lugar de residencia.
Aleixandre ha denunciado lo que considera "un agravio comparativo", ya que sólo algunos medicamentos se encuentran en el catálogo de la Seguridad Social de algunas Comunidades Autónomas.
Ha puesto como ejemplo el medicamento Eculiumad para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna (PNH), que "sólo está al alcance de los pacientes a través del Sistema Nacional de Salud del País Vasco o de las Islas Canarias".
Rosa Núria Aleixandre ha explicado que el Consejo de la Unión Europea recomendó en junio del 2009 a los Estados Miembros la puesta en marcha dentro de sus diferentes sistemas sanitarios de programas estatales para luchar contra las enfermedades raras antes de 2013.

continua llegint

Acord per simplificar els tràmits a l'atenció primària

La manca de temps i el creixement de la demanda són dos dels reptes amb què es troben els professionals del sistema sanitari català. L’envelliment de la població, l’elevat nombre de diagnòstics de patologies cròniques i una gran varietat de situacions socials són alguns dels elements que afecten les consultes d’atenció primària.

En aquest context, els professionals mèdics atenen un 40% més de persones que els seus homòlegs de la resta d’Europa, malgrat que la mitjana de pacients assignats no és gaire diferent. A més, els metges de família han de dedicar una part important del temps laboral a tasques que es podrien simplificar i que no són millores en l’atenció als pacients. Els principals experts en millora de l’atenció primària indiquen que cal dedicar més temps a activitats preventives, control dels pacients crònics, visites a domicili, cirurgia menor, investigació i docència, etc.És per tot això que el Servei Català de la Salut i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària han arribat a un acord per simplificar alguns tràmits administratius i millorar la situació actual. A l’acord, també hi participen l’Institut Català de la Salut, la Unió Catalana d’Hospitals, el Consorci Hospitalari de Catalunya i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona.Arran de l’acord s’han redactat dues instruccions i una guia informativa per als usuaris. Les instruccions fan referència als informes de salut, als criteris de millora de la coordinació, de la continuïtat assistencial i dels tractaments farmacològics entre l’atenció primària i l’atenció especialitzada. L’acord compromet tots els implicats i suposarà una descàrrega de tasques burocràtiques per als professionals de medicina de família. Es produiran beneficis directes per als usuaris, ja que s’eliminen tasques innecessàries i també es milloren les que es fan de forma poc eficient o per delegació inapropiada des d’altres nivells.Alguns dels acords són possibles gràcies a la implantació de les tecnologies de la informa¬ció i la comunicació (TIC) com, per exemple, la recepta electrònica i la història clínica compartida. Les TIC ofereixen una oportunitat important per millorar l’assistència sanitària i l’eficiència en la gestió de la informació i documentació dels centres sanitaris, a la vegada que faciliten el procés de presa de decisions dels professionals sanitaris.Com millora l’atenció als pacientsD’una banda, els usuaris dels serveis de salut s’estalviaran desplaçaments i consultes destinades a obtenir receptes, derivacions, etc., ja que millorarà la relació entre els nivells assistencials.Així mateix, els pacients controlaran millor tots els aspectes del seu seguiment, medicació i pla de cures i seguiran tenint l’assessorament del seu metge o metgessa per assumir només aquelles gestions burocràtiques que els facilitin avançar en el procés sanitari i resoldre els seus problemes de salut.Algunes mesures concretesEls metges de família només podran certificar o justificar aquells aspectes derivats d’un acte assistencial o que estiguin documentats a la història clínica: informe de l’estat de salut o certificat de salut.Els justificants de visita es podran recollir directament a les unitats d’atenció als usuaris i no a les consultes mèdiques, mentre que els justificants escolars són competència dels pares del menor, que han d’acreditar davant del centre si el seu fill ha estat malalt.La derivació d’un metge d’urgències o d’un especialista hospitalari a un metge d’atenció especialitzada no requereix la intervenció dels metges de família. Per a proves complementàries, en molts casos, els metges d’atenció primària no formaran part del circuït, ja que els responsables de generar una prova complementària són els metges que la sol·liciten.Les visites successives s’han de programar des del centre o servei on es generen.Els metges d’atenció especialitzada, una vegada hagin valorat els pacients, han de fer arribar als metges d’atenció primària un informe clínic, en el qual s’ha d’incloure la prescripció o recomanació del tractament, les proves realitzades, el diagnòstic i la pauta de seguiment.Els metges de família, un cop vistes les històries clíniques dels pacients, han de conciliar la medicació prescrita o recomanada a les consultes externes amb la que prèviament els pacients estaven prenent, amb la finalitat de millorar la seguretat i el compliment del tractament i la comprensió que els pacients en tenen.Comissió de seguimentPer tal de fer el seguiment d’aquest acord, es crearà una comissió formada per representants de tots els sectors i àmbits implicats. Aquesta comissió ha de facilitar criteris d’actualització permanent, i potenciar i intensificar les actuacions específiques que simplifiquin els tràmits administratius i millorin la coordinació entre els nivells assistencials.

continua llegint

La crisi redueix un 39% les baixes laborals per por a perdre la feina

La crisi ha reduït un 39% les baixes laborals i la seva durada per por a perdre la feina, segons diversos treballs presentats al Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC), que se celebra a Barcelona. Els metges de capçalera han reconegut en aquesta trobada que perceben que hi ha menys peticions de baixes per motius banals, però que per contra s'han incrementat els diagnòstics d'ansietat relacionats amb l'assetjament laboral.


Entre els informes que revelen els canvis de tendència en les baixes laborals, hi ha un estudi que ha comparat el nombre d'Incapacitats Temporals registrades entre els cinc primers mesos del 2008 i el mateix període del 2009 al centre de Salut de Reus, en el qual es constata que la mitjana de durada d'una baixa laboral ha passat de 28 a 15 dies.Un altre treball de Vilanova i la Geltrú amb una mostra de 34.000 persones entre gener del 2007 i maig del 2009 també ha detectat una disminució en el nombre total de baixes laborals. En un tercer estudi de l'Àrea Bàsica de Salut de Santa Rosa, a Santa Coloma de Gramenet, amb 71 pacients i una edat mitjana de 42 anys, s'ha percebut que les conseqüències de la crisi repercuteixen en major mesura en persones amb escassa formació i que han generat, sobretot, símptomes d'ansietat.Contra la crisi, paciènciaDes de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària s'ha puntualitzat que per neutralitzar l'efecte de la crisi econòmica en la salut cal tenir en compte que es tracta d'una situació passatgera i que, com en altres crisis, la seva durada és limitada, temporal i reversible, i acceptar la realitat tal com és, especialment de fets que no depenen de nosaltres mateixos.També recomanen buscar alternatives i veure sobre quins elements tenim capacitat d'actuació i valorar si és possible baixar el nostre nivell de consum, augmentar i millorar la nostra preparació laboral o madurar una idea de desenvolupament personal aparcada des de fa anys, i identificar propostes o solucions alternatives viables.Els facultatius han recordat, a més, que els hàbits de vida saludables, com ara mantenir horaris regulars de somni, fer exercici físic moderat, menjar bé i no automedicar-se, són mesures que ajuden a sentir-se millor físicament i psíquicament.

continua llegint

Dels millors hospitals d'Espanya, tres de cada quatre són a Catalunya


Catalunya compta amb catorze dels vint millors hospitals d'Espanya, segons un estudi sobre qualitat i eficiència en el qual han participat voluntàriament la meitat dels centres del Sistema Nacional de Salut i una trentena de caràcter privat. Mercè Casas, directora general d'Iasist, l'empresa de serveis d'informació sanitària que ha realitzat aquest treball, ha aclarit que un terç dels 155 hospitals que s'han sotmès a aquest anàlisi estan ubicats a Catalunya.


Els millors resultats en qualitat dels hospitals es mesuren tenint en compte la durada de l'estada mitjana, les cirurgies sense ingrés hospitalari, els costos i els ingressos i la productivitat dels treballadors. Els resultats de 2009 indiquen que existeix marge de millora en la reducció de la mortalitat que es produeix dins els hospitals, ja que els 20 que encapçalen la classificació mostren un 17% menys de mortalitat respecte a la resta de centres.
D'entre els hospitals catalans de la llista destaquen l' Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, i els Hospitals Universitaris de Bellvitge i de la Vall d'Hebron, tots a l'àrea de Barcelona.

També figuren a la llista hospitals amb especialitats de referència, com el de Terrassa o el de Sabadell, i hospitals generals, com el de Mataró, el de Figueres o el de Sant Celoni. En l'àmbit privat, Barcelona compta amb la Clínica Corachán i la Fundació FIATC, com les institucions més destacades de la llista.

continua llegint

dijous, 19 de novembre de 2009

Dia INTERNACIONAL de les PERSONES amb DISCAPACITAT 2009


PROGRAMA D’ACTIVITATS A CERDANYOLA DEL VALLÉS

Del 30 de novembre al 5 de desembre:
“Dia Internacional de la Discapacitat 2009 a la Biblioteca”.
Guia de lectura sobre la temàtica de la Discapacitat. Distribució gratuïta del llibre “Som capaços”
Lloc: Biblioteca Municipal de Cerdanyola (Av. Primavera, 2-10)
Organitza: Biblioteca Municipal de Cerdanyola
Informació: 935 807 602 - 935 807 694 http://bibliotecacerdanyola.blogspot.comDijous 3 de desembre:
Acte central de la Diada de la Discapacitat
Lloc: Teatre de l’Ateneu (Indústria 38-40). Horari: 18 h
· Lectura del manifest .
· Compartir vivències sobre la discapacitat: Xerrada de Txiki Trepax autor del llibre “Som Capaços”.
Informació: http://somcapasos.blogspot.com

· Projecció d’un curtmetratge sobre la discapacitat elaborat per la entitat Fantosfreak:
Informació: http://fantosfreak.wordpress.com


*L’acte comptarà amb servei d’interpretació al llenguatge de signes
* Al finalitzar l’acte es servirà un piscolabis.


Dijous 3 de desembre:
L’Arca dels Desitjos
Recollida de desitjos en motiu del dia Internacional de la Discapacitat.
Lloc: Ateneu (Indústria 38-40). Horari: 17 a 18h
Organitza: Creu Roja Cerdanyola
Informació: 93 691 61 61 cerdanyola@creuroja.org


Dijous 3 de desembre:
Projecció de la pel·lícula “ El truco del Manco”
Lloc: Teatre de l’Ateneu (Indústria 38-40). Horari: 21.30 h
Organitza: Xiscnefils
Informació: http://xisc.blogspot.com/


Dijous 3 de desembre:
Obra de titelles “Companys de barri”
Lloc: Teatre de l’Ateneu (Indústria 38-40). Horari: 9,30 i 11 hores
Organitzen: Federació ECOM
Informació: http://www.ecom.cat/


· Activitat de sensibilització emmarcada dins el programa Cerdanyola Educa (Servei Municipal d’Educació) adreçada a nens i nenes de 3r i 4rt de Primària

continua llegint

Los médicos censuran la gestión de Sanidad de la epidemia de gripe A

Expertos de todos los ámbitos de la salud han censurado las medidas "exageradas" del Ministerio de Sanidad con respecto a la gripe, entre ellas, el derroche de vacunas primero contra la estacional y después contra el nuevo virus A/H1N1.

La cuestión se ha puesto de manifiesto en el Foro sobre ética de las medidas para la protección de la población contra la gripe A, iniciativa de la Organización Médica Colegial (OMC). Algunos expertos reunidos en él han reprochado al departamento que dirige Trinidad Jiménez tres medidas que consideran "innecesarias", porque "nada o poco tienen que ver con la realidad de la situación".

La primera ha sido la decisión de inmunizar a la población con la vacuna que tradicionalmente se venía usando todos los años para la gripe estacional cuando, ante la aparición del nuevo virus, "sólo ha representado el 4% de los diagnósticos".

Absurdo considera también el que Sanidad haya adquirido 37 millones de dosis, bajo la previsión de vacunar al 60% de la población, pese a que, finalmente, sólo se utilizarán unos 10 millones de dosis dirigidos a los grupos vulnerables.

La tercera cuestión puesta en tela de juicio es situar a los antivirales en las farmacias, al alcance de todo aquel ciudadano que los quiera adquirir.

Los facultativos han esgrimido que "en la situación actual los hechos probados" son que la gripe estacional ha sido "prácticamente inexistente" y que la nueva pandemia, según se ha demostrado después de más de 500.000 casos en España, "cursa de forma benigna e incluso asintomática en el 95% de los casos".

Pese a estas opiniones, un portavoz oficial de la Organización Médica Colegial ha señalado a ELMUNDO.es que ésta no es la postura oficial de la institución. "Las medidas que se han tomado por parte de las administraciones son correctas", ha explicado un portavoz de este foro, "pero eso no quita para que en primavera, cuando todo esto haya pasado, se emplace a un nuevo debate para analizar estas medidas y ver cómo se puede mejorar".

En este sentido, la OMC insiste en que respeta todas las opiniones de los profesionales sanitarios (incluida la de quienes no se quieren vacunar) porque no quiere que haya "un pensamiento único". Sanidad, insisten, "lo está haciendo bien, pero hay que seguir reflexionando".

Una vacuna 'innecesaria'

En este contexto, la doctora Mónica Lalanda, médico de Urgencias, se ha cuestionado las garantías de seguridad de una vacuna de la que hay abiertos 310 ensayos y, de ellos, sólo dos han concluido.

También se ha preguntado por qué tanta insistencia en que se vacunen los médicos, cuando sólo el 35% lo hace cada año frente a la estacional y únicamente entre un 5% y un 10% se contagia debido al denominado "efecto supergaleno".

Juan Gervás, médico clínico y profesor de Atención Primaria en la Escuela Nacional de Sanidad y de Salud Pública en la Universidad Autónoma, ha aseverado que las autoridades sanitarias españolas y europeas se han saltado "el principio fundamental de la ética".

El primer derecho no respetado ha sido el de la autonomía del paciente, en opinión del profesor, porque no se ha informado suficientemente a la gente sobre la vacunación, al "venderse, en el sentido metafórico del término, con excesivas ventajas y seguridad".

"Esta vacuna no es ya segura o insegura, sino absolutamente innecesaria", ha sentenciado Gervás, algo que se ha probado en los países del sur, como Australia, donde se ha pasado la gripe A "con menos muertos que ningún año y sin ninguna vacuna".

Según su criterio, las personas que han pasado la gripe tienen además la ventaja de que han quedado inmunizadas contra el virus "espontáneamente" para los próximos cincuenta años.

Ha insistido en que no hay ensayos clínicos que garanticen la eficacia de la vacuna, un tratamiento que ha comparado con "un coche sin ruedas, que puede ser seguro, pero no vale para nada".

Malgasto de recursos

En cuanto a los antivirales ha recordado que cuando se autorizaron no se incluyeron en la Seguridad Social por su "inutilidad" y, por eso, ha proseguido, "me sorprende que posteriormente no sólo entren sino que además se dispensen directamente".

Gervás ha criticado que las autoridades sanitarias se hayan preparado para lo peor, como si la gripe fuera "un ataque nuclear", algo que ha calificado de "imprudencia culpable penalmente", porque consume unos recursos que es "intolerable" que no se destinen a otros usos sanitarios mucho más acuciantes.

El doctor no ha criticado sólo el afán lucrativo de los laboratorios farmacéuticos porque el negocio generado en torno a la gripe A es mucho más amplio. "El diablo somos todos, no sólo la industria farmacéutica", ha ironizado.

Así, ha recordado que la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, se ha convertido en la más popular del Gobierno "gracias a la gripe A", que la OMS ha encontrado un fundamento para su "presencia en el mundo" y que los medios de comunicación se han beneficiado del "catastrofismo".

continua llegint

Los riesgos de ser fumador pasivo en la infancia

Cuando son cada día más los países que garantizan que el ciudadano no se vea expuesto a los humos del tabaco ajeno en lugares públicos, aún queda un frente abierto: ¿qué pasa cuando el 'enemigo' está dentro del hogar? ¿Y cuándo son menores los que viven en un entorno ahumado? Un estudio presentado en las Sesiones Científicas de la Asociación Americana del Corazón 2009 confirma que el humo secundario (el que aspiran los fumadores pasivos) hace estragos en la salud de los niños más pequeños, sobre todo, si son obesos.

Tal y como explica John Anthony Bauer, uno de los coautores de este trabajo e investigador del Hospital Infantil Nacional e Instituto de Investigación de la Universidad estatal de Ohio (EEUU) "el humo secundario aspirado por los niños no es sólo malo para los problemas respiratorios, como había sido descrito previamente por otros investigadores. Nuestros datos apoyan la opinión de que los efectos cardiovasculares del humo secundario en los niños son importantes, en especial para aquellos que son muy pequeños y para los obesos. No habíamos investigado el impacto de la obesidad en estudios anteriores", destaca Bauer.

Muchas enfermedades cardiovasculares comienzan en la niñez y al menos un 25% de los niños estadounidenses está expuesto al humo secundario, por lo que los investigadores trataron de determinar si la exposición de los niños a este factor producía cambios mensurables en los marcadores de enfermedad cardiovascular y si algunos niños, especialmente los obesos, se encontraban expuestos a un mayor riesgo frente a estos problemas.

"Sabemos que tanto el humo secundario como fumar incrementan la oxidación y la inflamación", explica Bauer. "Por otra parte, estudios realizados unos años antes habían mostrado que la obesidad es una condición fisiológica de la inflamación crónica de bajo grado y que esto puede producir daño vascular. Creemos que los dos factores juntos (exposición al humo del tabaco y obesidad) pueden interactuar para ampliar el grado de inflamación o el daño de células vasculares que tiene lugar".

Dos veces más riesgo por obeso

Los investigadores contaron con una muestra de 52 niños y niñas de entre dos y cinco años y 107 adolescentes de edades comprendidas entre los nueve y los 18 años. El estudio incluyó niños y adolescentes negros, blancos e hispanos, algunos de los cuales eran obesos.

Los autores del trabajo determinaron la magnitud de la exposición al humo secundario que sufrían los niños y analizaron, a través de muestras de sangre, marcadores indicativos de lesión vascular e inflamación en cada pequeño. Así mismo, midieron el numero de células progenitoras endoteliales circulantes, un tipo de células responsables de reparar y mantener una sana red de vasos sanguíneos. Además tuvieron en cuenta el peso, la altura y la presión arterial de cada niño, así como y información sobre su situación socioeconómica.

Entre los principales hallazgos se encontró una conexión entre la exposición al humo secundario y un marcador de lesiones vasculares en los niños pequeños. Su incidencia se duplicó en el caso de que los pequeños fueran obesos.

Por otra parte, también se llegó a la conclusión de que los adolescentes obesos expuestos al humo secundario doblaban los indicios de daños vasculares frente a los adolescentes con un peso normal.

Rastro en el cabello

Además, los niños de entre dos y cinco años registraban una concentración de nicotina en el pelo hasta cuatro veces mayor que los adolescentes a pesar de vivir niveles de exposición similares en sus hogares. Por si esto fuera poco, los más pequeños expuestos a humo secundario presentaban una reducción del 30% de las células progenitoras endoteliales vasculares circulantes.

"Los cambios detectados en estos grupos de niños son similares a los cambios que son bien reconocidos como riesgo de enfermedad coronaria en adultos", explica Bauer. "Esto sugiere que algunos aspectos de la enfermedad coronaria adulta pueden iniciarse en la niñez temprana, cuando las estrategias de prevención pueden tener un gran impacto a largo plazo", continúa este experto.

"Nuestros descubrimientos reflejan la importancia de eliminar el tabaco y la exposición al mismo, especialmente en los niños, y los pequeños obesos podrían necesitar incluso estar más protegidos frente a estas exposiciones", concluye Bauer.

continua llegint

dimarts, 17 de novembre de 2009

Una nueva 'viagra femenina' dispara el deseo sexual

Las mujeres con la libido baja están de enhorabuena. Un fármaco -pensado originalmente como antidepresivo- es eficaz para despertarles otra vez los instintos sexuales.
Los estudios que ha realizado la Escuela de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) y la Universidad de Ottawa en Canadá, respaldan la utilidad de este medicamento, flibanserina, para devolver el deseo a las mujeres, según han indicado durante el Congreso de la Sociedad Europea de Medicina Sexual que se celebra en Lyon (Francia).
Según explica John M. Thorp Jr., responsable norteamericano de estos estudios, ellos fueron los primeros en evaluar una terapia que funcionara a nivel cerebral para aumentar la libido en mujeres con bajo deseo sexual. "La flibanserina era un mal antidepresivo, sin embargo, se observó que aumentaba la libido en animales de laboratorio y seres humanos. Por ello realizamos múltiples ensayos clínicos y las mujeres de nuestros estudios que lo tomaron por un deseo sexual bajo decían sentir mejoras y experiencias sexuales satisfactorias", añade.

El producto, indican los investigadores, es esencialmente un fármaco similar a la viagra para las mujeres en las que el principal problema sexual es la disminución del deseo, como lo es la disfunción eréctil en los hombres.
Los datos muestran que la prevalencia de este trastorno -conocido médicamente como deseo sexual hipoactivo- afecta a entre el 9% y el 26% de las mujeres sólo en EEUU. La flibanserina en la actualidad se utiliza como un fármaco en el ámbito de la investigación y sólo lo toman mujeres que participan en ensayos clínicos.
100 miligramos al día
Los investigadores reunieron los datos de cuatro ensayos clínicos con flibanserina realizados en Estados Unidos, Canadá y Europa. En ellos participaron un total de 1.946 mujeres premenopáusicas mayores de 18 años que recibieron de forma aleatoria flibanserina o un placebo durante 24 semanas. Las participantes fueron analizadas durante cuatro semanas antes de comenzar el tratamiento y en las cuatro semanas siguientes.
De forma inicial, se utilizaron cuatro dosis diferentes en los ensayos: 25 miligramos dos veces al día, 50 miligramos una vez al día al acostarse, 50 miligramos dos veces al día y 100 miligramos una vez al día al acostarse. Las dosis de 50 miligramos diarios no fueron eficaces pero sí las de 100 miligramos. Por este motivo, los resultados proceden sólo de tres de los cuatro ensayos y están basadas en los 100 miligramos diarios.
Los ensayos midieron los cambios en seis variables sobre las que informaban las mujeres una vez por semana. Incluían el número de encuentros sexuales satisfactorios, una puntuación diaria del deseo, aspectos del funcionamiento sexual femenino, funcionamiento sexual global, alteraciones sexuales y, en concreto, alteraciones de la libido y el deseo.
Los investigadores concluyeron que el tratamiento con 100 miligramos de flibanserina una vez al día se asociaba con mejoras significativas frente al placebo en el número de encuentro sexuales, el deseo sexual, una reducción en el malestar asociado con la disfunción sexual y el funcionamiento sexual global.
"Estos resultados apuntan a una nueva estrategia farmacológica del problema sexual que asola a las mujeres en edad reproductiva y podría ser con el paso del tiempo un tratamiento eficaz sin los efectos secundarios de la terapia de reemplazo de andrógenos, que es el único tratamiento existente en la actualidad", concluye Thorp.

continua llegint

L’AFANOC i el Mag Lari presenten el llibre: La màgia de MICHAEL JACKSON.

El passat dia 6 de novembre l’editorial Pagès va treure a la venda el llibre La màgia de MICHAEL JACKSON escrit per el Mag Lari. Tots els beneficis d’aquesta publicació aniran destinats a l’AFANOC; Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya. L’acte comptà amb la presència de l’Excm. Sr. Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, i l’Hble. Sra. Marina Geli, consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, i amb la participació del Sr. Josep Pla, president de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, el Sr. Manel Fuentes i el Sr. Jordi Tardà. La presentació de l’acte va anar a càrrec del Sr. Àngel LLàcer
La presentació va tenir lloc a la Sala Luz de Gas divendres, 6 de novembre, a les 19 h.

“Aquest no és un llibre sobre la vida de Michael Jackson sinó sobre la meva vida al voltant d’ell. He gastat moltes energies anant-lo a veure a tots els concerts que he pogut, plantant-me a la porta de casa seva per mirar de trobar-me’l i viatjant a Las Vegas per participar en una subhasta de coses seves. El punt i final el vaig posar el juliol de 2009 quan vaig viatjar a Los Angeles per assistir al seu funeral. Suposo que amb tot aquest currículum ja tinc ben merescut el títol de freak.”, diu el Mag Lari.

continua llegint

dilluns, 16 de novembre de 2009

RETALLAR BUROCRÀCIA PER MILLORAR L’ATENCIÓ ALS PACIENTS

La manca de temps i l’augment de la demanda són dos dels problemes que més afecten actualment els metges de familia, en un context en que l’Atenció Primària ha d’assimilar l’envelliment de la població, l’elevat diagnòstic de patologies cròniques i una gran varietat de problemes socials que arriben a les consultes. Aquesta situació fa que els metges de familia atenguin un 40% més de persones que els seus homòlegs de la resta d’Europa, mentre que la mitja de pacients assignats no és molt diferent. Respecte al temps per consulta, al nostre país és inferior si ho comparem amb països de l’entorn. Es calcula que un 30% del temps dels metges de familia l’han de dedicar a tasques que no són les de la seva estricta competència, i que no redunden en millores en l’atenció al pacient. Els professionals del sector reclamen, doncs, més temps per dedicar a activitats preventives, control del pacient crònic, visites a domicili, cirurgia menor, investigació i docència, etc.

Tant des de la Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMFYC), com des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), s’estan prenent mesures concretes per canviar la situació. Des de fa mesos CAMFIC està dialogant amb l’administració sanitària catalana per establir un document de desburocratització i millora que vinculi a tots els actors sanitaris. El resultat hauria de comprometre a tots els implicats i suposaria una descàrrega de tasques burocràtiques innecessàries pel metge de familia.

Principals mesures

El metge de familia només pot certificar allò que figura a la Història Clínica: informe de l’estat de salut o certificat de salut.

Els justificants escolars són competència dels pares del menor, que han d’acreditar davant del centre si el seu fill ha anat al metge.

Els justificants de vida (la certificació de fe de vida): per facilitar la resolució de la demanda que fan molts malalts en atenció domiciliària, tots els professionals sanitaris (metges, infermeres, treballadors socials) podran firmar aquests documents.
La derivació d’un metge d’urgències o d’un especialista hospitalari a un metge d’atenció especialitzada no requereix el document de derivació del metge d’atenció primària.
Per proves complementàries: el metge responsable de generar o d’indicar la realització de la prova complementària és el mateix metge que la demana, en molts casos, el metge d’atenció primària no formarà part del circuït.

Les visites successives s’han de programar des del centre o servei on es generen. Una visita successiva posterior al període d’un any des de la primera sol·licitud s’ha de considerar com una primera visita. Per la qual cosa el metge l’ha de gestionar com a primera visita.

El metge d’atenció especialitzada, una vegada hagi valorat al pacient, ha de fer arribar al metge d’atenció primària un informe clínic, i en el qual s’ha d’incloure, la prescripció o recomanació del tractament, les proves realitzades, el diagnòstic i la pauta de seguiment.
El metge de família, un cop vista la història clínica del pacient, concilia la medicació prescrita o recomanada en consultes externes amb la que prèviament estava prenent el pacient, amb la finalitat de millorar la seguretat del tractament i l’adherència i la comprensió per part del pacient.

Tot plegat, com ho notarà el pacient?

El pacient s’estalviarà tràmits i visites al CAP per obtenir receptes, derivacions...

El pacient tindrà davant un metge que li pot dedicar més temps, perquè s’haurà descarregat de tasques administratives innecesàries.

El pacient tindrà un millor control sobre tots els aspectes del seu seguiment i medicació.

El pacient podrà comprovar que la tasca bàsica del seu metge serà atendre’l i escoltar-lo, i assumir només aquelles gestions burocràtiques que li facilitin avançar en el procés sanitari i resoldre els seus problemes de salut.

El metge es constitueix en agent de salut i dignifica la seva feina.

Tot plegat queda expressat ben clarament en el lema del pròxim Congrés de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que celebra SEMFYC a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de novembre: “Metges de família per davant de tot” (www.semfyc.es/barcelona2009 )

continua llegint

Els flequers denuncien que es ven pa sense condicions sanitàries bàsiques

Front comú dels flequers de Barcelona per demanar més control en la venda del pa. Aquest dilluns el gremi de flequers de la ciutat i la província de Barcelona amb els sindicats CCOO i UGT denunciaran de forma conjunta que ja fa temps que diversos establiments venen pa sense les condicions sanitàries bàsiques. El president del gremi de flequers de Barcelona, Xavier Vilamala, ha explicat en declaracions al programa El Dia a la COM de COMRàdio que “la situació és insostenible”. Per això des del gremi es demana que aquests establiments també hagin de complir amb la normativa.


De manera conjunta, gremis i sindicats volen denunciar la proliferació d'establiments de venda de pa que no compleixen la normativa sanitària bàsica ni d'altres normes relatives a la comercialització del pa. El president del gremi de flequers de Barcelona, Xavier Vilamala, ha explicat en aquest sentit que s'ha arribat a una situació “insostenible”. Vilamala assegura que els flequers han de seguir una normativa cada vegada “més exigent” imposada de la Comunitat Europea i després en altres establiments es ven pa “de qualsevol manera”. Segons Vilamala aquesta pràctica “degrada el producte”, per la qual cosa des del gremi es demana més que no pas prohibir que es vengui pa en determinats establiments, que s'exigeixi vendre amb les mateixes condicions.

El president del gremi de flequers de Barcelona ha advertit que si l'administració no actua amb més contundència hauran de prendre mesures. Tot i això, si Vilamala ha descartat fer una vaga, ha apuntat a “sortir al carrer com surt tothom” per dir que “ja n'hi ha prou” i que l'administració actuï en aquests establiments com s'actua en els altres.

A més, segons el sindicat UGT, aquests establiments tampoc apliquen el conveni col·lectiu corresponent, el de fleques de la província de Barcelona, ni les normatives reguladores d'horaris. Vilamala, apunta també que aquesta pràctica de venda en altres establiments repercuteix en llocs de treball.

continua llegint

Comença amb normalitat la vacunació de la grip AAquest dilluns ha començat amb normalitat la campanya de vacunació de la grip A en els centres d'atenció primària de Catalunya, segons ha informat la consellera de Salut, Marina Geli. La consellera també ha recordat que aquesta setmana ja poden rebre la vacuna els malalts crònics i el personal sanitari. Serà a partir de la setmana que ve quan es disposarà de la vacuna sense adjuvants que redueix els efectes adversos en embarassades.El col·lectiu de pacients amb factors de risc i personal sanitari suposa el 20% de la població catalana, és a dir, 1,5 milions de persones, pel que Catalunya disposa d'1.514.270 dosis de la vacuna de la grip A i que han costat 10,5 milions d'euros.

La consellera Marina Geli ha insistit que la vacuna és “la mesura més efectiva per protegir les persones contra la grip A” i ha afegit que els efectes secundaris són “molt lleugers” encara que “el sistema sanitari està alerta davant possibles efectes adversos”.

Pel que fa a la recent mort de dues menors com a conseqüència de la pandèmia que en principi no presentaven factors de risc, Geli ha dit que “en un terç dels casos no sabem perquè el pacient és vulnerable a la grip A”. En aquest sentit ha afegit que dijous que ve es disposarà de l'anàlisi epidemiològica que oferirà dades sobre les causes de la vulnerabilitat d'aquests nens.

A hores d'ara, l'activitat gripal a Catalunya pel nou virus es manté amb una intensitat molt alta i una evolució creixent. Segons les dades actualitzades el passat dijous recollides pel sistema PIDIRAC (Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya) la taxa d'incidència és de 483,77 per cada 100.000 habitants. La taxa, però, és superior en el grup d'edat d'entre 5 i 14 anys, on la grip està registrant una alta afectació.

continua llegint

La Radioterapia de alta precisión reduce la toxicidad del tratamiento del cáncer de mama


La administración de radioterapia utilizando técnicas de alta precisión, como el sistema Novalis, disminuye de forma significativa la toxicidad y los efectos secundarios de la misma en los órganos vecinos (corazón, pulmones y piel) en el tratamiento del cáncer de mama respecto a las técnicas convencionales. Un estudio llevado a cabo por el Servicio de Radioncología del Instituto Oncológico Teknon (IOT) ha evidenciado que la técnica Novalis es especialmente efectiva en los tumores de mama profundos, que se dan en un 20% de los casos tratados en el IOT. El incremento del número de pacientes diagnosticadas a una edad temprana, gracias a la detección precoz de la enfermedad, hace prever un significativo aumento de pacientes que puedan beneficiarse de esta técnica.

Generalmente, el tratamiento de radioterapia en pacientes con cáncer de mama se divide en dos partes. En la primera se trata de manera homogénea toda la mama afecta durante aproximadamente 25 días. La segunda parte del tratamiento consiste en administrar un complemento de dosis a una intensidad más alta sobre la localización en la que se encontraba el tumor, puesto que es la zona de mayor riesgo de reaparición de la enfermedad. Es en esta etapa en la que los beneficios de la técnica de alta precisión son más perceptibles, especialmente cuando el tumor está a más profundidad. Según el Dr. Raimon Miralbell, Director del Servicio de Radioncología del IOT, “existen numerosos estudios internacionales que confirman el beneficio de añadir este complemento, especialmente en pacientes jóvenes”.
El sistema Novalis también permite, en mujeres preseleccionadas y dentro de estudios clínicos, realizar tratamientos de radioterapia parcial (tratar exclusivamente la zona correspondiente a la localización del tumor en la mama) y acelerada (reduciendo la duración total del tratamiento a 10 sesiones) minimizando sus efectos secundarios.
El Instituto Oncológico Teknon es el servicio de Centro Médico Teknon que ofrece una atención asistencial integral en el diagnóstico y tratamiento del cáncer y está afiliado al Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de New York. El Servicio de Radioncología del Instituto Oncológico Teknon dispone de dos aceleradores lineales de última generación, uno de ellos con un colimador multiláminas de láminas de 5 mm para radioterapia conformacional de alta precisión y el sistema multiláminas de 3 mm para aplicaciones radioquirúrgicas.

continua llegint

dijous, 12 de novembre de 2009

El impacto de las recaídas en la esclerosis múltiple disminuye con el tiempo

¿Cómo afectan las recaídas en la progresión de la esclerosis múltiple?.Con el objetivo de responder a esta pregunta, un equipo de investigadores ha descubierto que el impacto de estos brotes va disminuyendo con el tiempo. Así lo reflejan en un artículo publicado en 'Neurology'.
"Este mensaje es importante porque transmite cierto consuelo a los afectados por esta enfermedad que hayan experimentado recaídas", declaran los autores del estudio. Los trabajos realizados hasta ahora, añaden, demuestran la asociación entre las recaídas y la discapacidad a corto plazo (entre dos y cinco años), pero "no examinan la repercusión de estos brotes a lo largo del tiempo".

Después de realizar un seguimiento de más de 20 años a 2.477 antes de recibir tratamiento, los investigadores confirmaron, por una parte, lo que ya se sabía, que los brotes que ocurren en los cinco primeros años estaban asociados con un mayor riesgo de discapacidad a corto plazo (48% más de probabilidades).
La novedad fue descubrir que estas recaídas influían mucho menos en la progresión de la enfermedad a medio y largo plazo. De hecho, al cabo de 10 años, las posibilidades de alcanzar el grado 6 de la escala EDSS (la más extendida y usada para evaluar la evolución de la enfermedad y la discapacidad que se va acumulando) se quedaba en un 10%.
"Esta escala mide, entre otros parámetros, la afectación en el equilibrio, la fuerza, la visión y la capacidad para caminar", explica Ambrosio Miralles, jefe de sección de Neurología del Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes, Madrid), quien añade que "hasta una puntuación de 5.5, el paciente es capaz de caminar solo, pero en el grado 6 ya necesita una ayuda, por ejemplo, un bastón".
Los investigadores examinaron el tiempo que tardaban en llegar los participantes con esclerosis múltiple a este grado 6 y a una siguiente fase de la evolución de la enfermedad: 'forma secundaria progresiva'. Y a su vez, el equipo de la Universidad de la Columbia Británica (Vancouver, Canadá) relacionaba los resultados con la presencia de brotes en los cinco primeros años, a medio plazo (entre 5-10 años) y a largo plazo (a partir de 10 años).
Recaídas entre los primeros cinco y diez años
En cuanto al impacto de las recaídas que suceden entre los primeros cinco y 10 años, ocurre lo mismo. Según los resultados de este estudio, a medida que pasa el tiempo, no afectan al pronóstico de la enfermedad. "Los brotes tardíos tienen un riesgo muy pequeño para llegar al grado 6 y a la fase secundaria progresiva", señalan los autores.
Además, teniendo en cuenta la edad, los resultados también variaban. Es decir, el impacto era mayor en aquellos pacientes que no superaban los 25 años, mientras que las repercusiones eran menores a partir de los 35.
Tal y como destaca el doctor Miralles, "llama la atención que el número de brotes no afecte a medio y largo plazo en la progresión de la enfermedad [como se creía hasta ahora]. Esto significaría que habría que investigar nuevos fármacos para el tratamiento de la esclerosis múltiple, ya que los actuales están basados en la reducción del número de brotes, entre otros aspectos".
Por otro lado y, teniendo en cuenta que este estudio excluye a los brotes posteriores al inicio del tratamiento, el neurólogo del Hospital Infanta Sofía incide en que "es difícil extrapolar sus conclusiones a la práctica clínica, ya que la situación real es otra. Ahora, tras el primer brote, los pacientes ya son tratados".

continua llegint

Las enfermedades raras, en primera persona


Un libro recopila 26 testimonios y 29 diagnósticos

Se considera enfermedad rara a aquella cuya prevalencia es de menos de cinco casos por cada cien mil habitantes. Sabemos que existen entre siete y ocho mil tipologías. Que el 80 por ciento de las mismas tienen origen genético. Que el resto tiene causas infecciosas. Que un tercio de las defunciones de niños en los primeros años de vida está relacionado con ellas. Pero, ¿qué sabemos de las personas que viven en primera persona una de estas anomalías, una de estas malas pasadas de la casuística? Poco.

‘Enfermedades raras. Manual de humanidad’ (editorial Loquenoexiste) viene a suplir esa laguna, ya que compila 26 testimonios en los que se narra, en primera persona, el qué, cómo y cuándo de algunas de estas enfermedades. Además, se completa con la opinión de 29 médicos, que las describen.

Lejos de suscitar lástima o conmiseración, estas confidencias (al fin y al cabo, pocas cosas hay tan íntimas como hablar de la enfermedad de uno mismo) destacan por su tono vitalista, por aportar al lector un espíritu triunfante, del que consigue encajar la enfermedad sin perder la esperanza ni la lucha por la vida.

Rosa Sánchez de la Vega, presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), implicada en el desarrollo de la obra y beneficiaria de los derechos de autor que genere la misma, asegura que estos relatos “están escritor desde el corazón de personas que aman la vida a pesar de sus dificultades”. Y no es una exageración de parte implicada. Al leer estas 26 historias, a uno le entran más ganas de vivir, de disfrutar, de apurar y abandona las preocupaciones (¡qué pequeños se tornan los problemas ensanchando el punto de mira!).

¿Por qué hay que leer este libro? Escuchen a Mercedes Pescador, directora general de Loquenoexiste: “su lectura es recomendable, no sólo a aquellos que tienen enfermedades raras, sino a cualquiera que desee encontrar las claves de la felicidad. Por algo es un manual de humanidad”.

Displasia ósea metatrópica, glucogenosis, cistitis intersticial, síndrome del hombre rígido, ataxia, síndrome de Apert i síndrome de Isaac son algunas de las denominaciones que, tras la lectura de esta obra, nos resultarán un poco más familiares. Merece la pena zambullirse de lleno en este apasionante –y humano, fieramente humano- mundo de las enfermedades huérfanas. Fernando Torres, el futbolista del Liverpool F.C., ya lo ha hecho. Y ha querido contribuir con su prólogo a una causa muchas veces incierta y poco comprendida.

continua llegint

Sólo un 10% de los cuidadores recibe ayudas económicas de las administraciones


Tan sólo el 10 por ciento de los familiares o personas cercanas que cuidan a un dependiente reciben algún tipo de ayuda económica de las administraciones públicas, según concluye un estudio realizado por la recién creada Fundación Caser para la Dependencia, con el título Ayudas a la dependencia en España. Situación actual'.


El informe, presentado en Madrid, indica que en el 80% de los casos, el papel del cuidador lo desempeña un miembro o más miembros de la familia del dependiente. El 80% de dichos cuidadores son mujeres, con una media de edad de 52 años. Más del 52% de los cuidadores familiares tienen un parentesco filial, siendo el siguiente parentesco más común el paterno.
Asimismo, el estudio pone de manifiesto que en España la mayoría de dependientes, un 64%, son mujeres, de las cuales el 70% son mayores de 65 años.
En cuanto a la causa que ha provocado la situación de dependencia, en la mayoría de los casos es la edad avanzada, seguida de las enfermedades físicas, las enfermedades psíquicas y los accidentes.
Con respecto a los servicios utilizados con más frecuencia para las personas dependientes, el director de la fundación, Juan Sitges, señaló que llama la atención que el servicio más demandado, la ayuda domiciliaria, es el que menos colaboración recibe del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
El director de la fundación dijo que uno de los datos que más llama la atención es la baja valoración que las familias dependientes dan al sistema de ayudas. Los encuestados son muy críticos al valorar las ayudas del SAAD, ya que la media de satisfacción se sitúa en el 3,8, en un baremo del 1 al 10. La población general es más benevolente, otorgándole un 5,6, explicó.

continua llegint

Comunicat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Segons la informació recollida pel sistema PIDIRAC (Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya), l’activitat gripal a Catalunya pel nou virus de la grip A(H1N1) es manté amb una intensitat molt alta i una evolució creixent en aquests moments. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella és de 483,77 per cada 100.000 habitants. Aquesta taxa és superior en el grup d’edat de 5-14 anys.Encara que el virus gripal circula amb molta intensitat a Catalunya, s’observa també una àmplia circulació d’altres virus respiratoris. Del total de mostres respiratòries que han resultat positives al laboratori, aproximadament un 70% correspon al nou virus de la grip i un 30% a d’altres virus respiratoris.

Pel que fa a la vigilància de casos produïts pel nou virus de la grip A (H1N1), la majoria han presentat un quadre gripal lleu, amb una recuperació en pocs dies. Des de l’aparició del virus de la grip A(H1N1), a Catalunya s’han produït un total de 130 casos greus, 78 dels quals ja han estat donats d’alta hospitalària. En aquests moments es troben ingressats a la UCI 22 casos greus. Fins al moment a Catalunya s’han produït 12 defuncions. En la darrera setmana s’han produït tres morts que corresponen a un home de 68 anys que tenia patologies prèvies, i una dona i una nena de 63 i 9 anys que també presentaven patologies prèvies.Al llarg de la setmana que va del 4 al 10 de novembre, s’ha observat una lleugera disminució del nombre d’urgències ateses tant als hospitals d’aguts (68.033, que suposa un decrement del 2,04% respecte a la setmana anterior) com als infantils (4.971, que suposa un decrement del 2,51% respecte a la setmana anterior). Tot i així, el nombre de pacients ingressats des d’urgències és superior al de la setmana anterior, tant pel que fa a adults (6.505, que suposa un increment del 6,55%) com als infantils (393, que suposa també, un increment d’un 3,15%).Les visites als centres d’atenció primària que s’han realitzat en tota la setmana han estat 838.801, aquesta xifra és similar a la setmana anterior. Tot i així, continua la tendència de major increment d’activitat en el tram d’edat de 0 a 14 anys (31,3%). En els centres d’atenció continuada s’han realitzat 51.877, que representa una activitat similar a la setmana anterior.Sanitat Respon, mitjançant el telèfon 902111444, durant tot el mes d’octubre va rebre 7.652 consultes associades a simptomatologia sobre la síndrome gripal. Només en el període de l’1 a l’11 de novembre, aquest mateix servei ha rebut 6.725 consultes de ciutadans pel mateix motiu, el que indica un ús creixent d’aquest telèfon per part dels ciutadans.

continua llegint

dilluns, 9 de novembre de 2009

España continúa siendo el país de la Unión Europea con mayor consumo de cocaína


España sigue siendo el país de la Unión Europea (UE) donde está más extendido el consumo de cocaína, aunque en el de cannabis ha registrado un leve descenso y ha sido superado por Italia, según el informe anual presentado hoy por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT).
El estudio, que recoge y compara datos correspondientes a 2007 o al último año disponible, indica una estabilización en el consumo de cocaína en la UE y el comienzo de una tendencia decreciente en el de cannabis.

España se mantiene como el Estado miembro con mayor consumo de esta primera droga, ya que el 3,1% de los españoles encuestados admitieron haber consumido cocaína en el último año, mientras que el 1,1% dijo haberlo hecho en el último mes.
Estas cifras han variado poco con respecto a las divulgadas el año pasado por el OEDT (el 3% en el caso de los consumidores en el último año, y el 1,6% para los del último mes), y se mantienen muy por encima de la media europea, del 1,2% y del 0,4%, respectivamente.
Aunque España lidera la UE en consumo de la población total mayor de 15 años, en los grupos más jóvenes -de entre 15 y 24 años-, ocupa el segundo lugar, con un 5,4% de consumidores en el último año (frente al 5,6% de Dinamarca) y un 1,7% en el último mes (ante al 2,5% del Reino Unido).
El mayor uso de la cocaína en este grupo de países "tiene una difícil explicación", aunque uno de las causas sería "su gran disponibilidad en el mercado", según ha declarado el director del OEDT, Wolfgang Götz.
En España, se ha apreciado una estabilización del consumo en los últimos 5 ó 6 años después del "gran aumento" registrado en los años precedentes, "y esto ya es un pequeño progreso, aunque queda mucho por hacer", comentó Götz a los periodistas tras presentar el informe.
Otras drogas
En el caso del cannabis, la prevalencia de su consumo entre los españoles ha descendido de forma moderada.
Un 10,1% de los españoles de entre 15 y 64 años afirma haber consumido cannabis en el último año (frente al 11,2% del año anterior), mientras que el 7,1 por ciento dijo haberlo hecho en el último mes (ante el 8,7%).
En el caso de Italia, estos porcentajes ascienden al 14,6% y al 7,2%.
No obstante, España supera a Italia en consumo de cannabis entre los grupos de población de entre 15 y 34 años, de los que el 13,4% de los españoles dijo haber tomado dicha sustancia en el último mes, frente al 10,4% de los jóvenes italianos.
Ambos países están lejos de la media europea, que se sitúa en el 6,8% de la población total mayor de 15 años en el caso de los consumidores en el último año, y en el 3,6% en los consumidores en el último mes.
El OEDT estima que más del 1% de la población europea de más de 15 años -alrededor de 4 millones de personas- consume cannabis de forma diaria o casi diaria, lo que les convierte en "población de riesgo" de sufrir una adicción.
La mayoría de los consumidores habituales de cannabis tiene entre 15 y 34 años, lo que representa alrededor del 2% del total de ciudadanos europeos incluidos en este grupo de edad.
España fue uno de los cuatro países europeos -junto a Italia, Francia y Portugal- que notificaron un aumento de la prevalencia del consumo diario de cannabis, resultados que apuntan a un aumento general del número de consumidores "intensivos".

continua llegint

Una ayuda para las parejas estériles

A partir del año que viene, las personas con problemas de fertilidad podrán informarse sobre las actividades y métodos de los centros de reproducción asistida a través de los datos que dispone la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). El objetivo de la iniciativa, fruto de un acuerdo reciente con el Ministerio de Sanidad y Política Social, es ofrecer orientación a los usuarios y cubrir parte del vacío que representa la inexistencia de un registro nacional de técnicas de reproducción asistida.

Según la legislación vigente, "debería haber 17 registros oficiales autonómicos que volcaran la información en uno nacional, tal y como ocurre con los registros de trasplantes", ha explicado José Antonio Castilla, coordinador del registro de la SEF sobre técnicas de reproducción asistida. El hecho es que actualmente sólo hay dos registros oficiales: uno en Cataluña y otro en Andalucía, aunque este último sólo es obligatorio para centros públicos.
La SEF dispone de un registro no oficial y el objetivo es sacarle partido en beneficio de los usuarios. En este sentido, el proyecto consistirá en hacer públicos en Internet los datos más actuales de actividad y resultados de cada centro. En este sentido, los últimos datos de que dispone la SEF corresponden al registro de 2007 y está previsto tener los de 2008 en abril del año próximo, momento en que se facilitará el acceso a las personas interesadas. Quizá la única pega es que la participación en este registro no oficial es voluntaria, por lo que no incluye a todos los centros de España, sólo a los que lo deseen.
A pesar de ello, Castilla se muestra convencido de que el proyecto servirá para que el paciente se informe sobre qué se hace en cada centro y qué experiencia tiene, aunque también ha puntualizado que "no debería convertirse en una herramienta para comparar clínicas y ver cuál es la mejor, puesto que no es ésa la función de un registro".
Castilla ha participado en el 36º Simposio Internacional sobre Fertilidad que se ha celebrado esta semana en Barcelona organizado por USP, Instituto Universitario Dexeus. Se trata de un foro en el que los profesionales debaten sobre las últimas novedades del sector y este año coincide con el 25 aniversario del nacimiento de Victoria Anna, la primera niña española concebida por fecundación in vitro (FIV).
En este sentido, parece que tras estos 25 años, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) se está imponiendo a la FIV. Según ha informado Castilla en su ponencia, el número de ICSI realizadas en España ha ido creciendo desde 1995 hasta el punto de que, según el registro de la SEF 2007, fue la técnica de fertilización más usada ese año en las clínicas de reproducción asistida. "Se trata de un método que aunque es más caro da más garantías de éxito", ha explicado Castilla, que también es el responsable del laboratorio de la Unidad de Reproducción del Hospital Virgen de las Nieves de Granada. "Con una FIV puedes tener un porcentaje de ovocitos no fecundados de entre el 10% y el 15%, mientras que con una ICSI este porcentaje se reduce al 2-3%", ha puntualizado.
Fértiles a pesar de la 'quimio'
Otros de los aspectos tratados en el congreso han sido la preservación de la fertilidad y el retraso de la maternidad. En el primer caso, el jefe del Departamento de Ginecología de la Universidad Católica de Lovaina, Jacques Donnez, defendió la crioconservación de tejido ovárico como alternativa para aquellas mujeres que deben someterse a quimioterapia y radioterapia de forma inmediata, puesto que estos tratamientos pueden afectar negativamente a su capacidad reproductiva.
Según el especialista belga, pionero en conseguir el primer embarazo y nacimiento de un bebé gracias a esta técnica, el tejido conservado se puede utilizar para restaurar la función ovárica una vez finalizado el tratamiento. De momento, ya se han nacido siete bebés con este método, de modo que "hay que empezar a considerar esta técnica como algo fuera de lo experimental".
En relación al retraso de la maternidad, uno de los debates que se preveían más candentes era el relativo a los embarazos en mujeres postmenopáusicas. Entre los profesionales se consideran los 50 años como la edad límite para tratar a una mujer con ovocitos donados para conseguir un embarazo. Según Michael Alper, director médico de Boston IVF y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard (EEUU), es posible que haya que revisar este límite en el futuro. "Actualmente, las mujeres ya tienen hijos más tarde y esta tendencia se mantendrá en el futuro", afirmó el especialista norteamericano, quién añadió que se necesitará un mayor control de los riesgos tanto para la madre como para el bebé.
Por su parte, Françoise Sheffield, profesora de la Escuela de Medicina del University College de Londres, defendió que este límite moral de los 50 años no debería sobrepasarse, ya no sólo por la seguridad del embarazo sino también por el bienestar del niño. "Es cierto que vivimos más tiempo, pero no con la suficiente calidad de vida", afirmó la especialista, quién también es miembro de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología. Por encima de los 40 años, riesgos como la hipertensión, la diabetes, el retraso del crecimiento y el parto prematuro aumentan, "y más si se trata de embarazos múltiples", afirmó Sheffield, por lo que recomendó implantar un solo embrión en estos casos y tratar de evitar riesgos mayores.

continua llegint

El by-pass, mejor con el corazón parado


Habitualmente, las operaciones de by-pass coronario se realizan parando el corazón del paciente y utilizando una bomba de circulación extracorpórea que se encarga de que el flujo sanguíneo siga regando todo el organismo. Esta intervención conlleva importantes complicaciones, por lo que se había sugerido que operar prescindiendo de esta bomba podría ser más útil y seguro. Sin embargo, una reciente investigación acaba de descartar esta hipótesis. Sus datos muestran que esta alternativa no ofrece ninguna ventaja a la técnica convencional.

De hecho, observamos una tendencia a obtener mejores resultados en los pacientes que se sometieron a la operación tradicional", explican los investigadores en las páginas de la revista 'The New England Journal of Medicine'.
Estos científicos, procedentes de distintos centros de Estados Unidos, compararon la evolución de 2.203 pacientes operados en 18 hospitales diferentes y atendidos por un total de 53 cirujanos. Aproximadamente la mitad se sometió a una cirugía con circulación extracorpórea, mientras que el resto fue intervenido mientras su corazón seguía latiendo.
Esta última técnica se realiza estabilizando solo el área del corazón donde se va a colocar el by-pass. Un complejo proceso permite que el cirujano intervenga sólo en la zona donde quiere sortear el bloqueo arterial, mientras el resto del órgano sigue funcionando normalmente.
Resultados
Tras analizar el estado de los pacientes a corto y largo plazo -pasados 30 días y después de un año transcurrido- y teniendo en cuenta si se había producido una revascularización correcta, cómo estaban los vasos implantados y si se habían producido daños neuropsicológicos, los investigadores llegaron a la conclusión de que prescindir de la bomba de circulación extracorpórea "no ofrece ninguna ventaja" a la técnica de bypass convencional. De hecho, a largo plazo, la alternativa propuesta parecía mostrar peores resultados.
"Estos resultados son consistentes con los de un reciente metaanálisis de pequeños trabajos que también concluía que [la nueva técnica] no reduce las tasas de muerte, infarto de miocardio o ictus", comenta en un editorial que acompaña a este trabajo en la revista médica Eric David Peterson, del Centro Médico de la Universidad de Duke (Estados Unidos).
En su artículo, este especialista alaba la metodología del trabajo, aunque lamenta que 2pese a sus fortalezas, es poco probable que esta investigación acabe con el debate abierto".
Según sus palabras, nuevas investigaciones deben analizar si eliminar la circulación extracorpórea puede ser especialmente útil en determinados grupos de personas, entre otras incógnitas.

continua llegint

dimecres, 4 de novembre de 2009

Radiografía del médico español: micro-manual para médicos extranjeros


Stop! Si eres médico y español, no leas este artículo, es tontería. No vas a descubrir nada que no sepas y hasta es posible que te sientas incómodo ¡A otra cosa, mariposa! Vete a tomar una cañita con los amigos o algo.
Si te acabas de incorporar al sistema nacional de salud y provienes de otro país, bienvenido. Ahora que los de aquí ya no nos leen, hablemos claro, hay facetas del médico autóctono que son únicas y conviene conocerlas.

Efectivamente, servidora es española, pero vivir entre ingleses debe ser un pelín contagioso y nacer en el país de la Lola sólo te da inmunidad parcial ante el riesgo de "inglesamiento maligno agudo"; vamos, que todo se pega.
Después de haber trabajado muchos años entre gente de varias nacionalidades reconozco ciertas actitudes que son únicas y parte de la idiosincrasia del médico español. Si te quieres integrar a fondo, toma nota de lo que hay que hacer:
Ir al hospital hecho un pincel. Ellos: ropa de marca, ellas: perfectamente conjuntadas ropa-bolso-zapatos, maquillaje y joyas. El nivel de elegancia es comparable con lo que en la Europa nórdica sólo se ve en entrevistas de trabajo o bodas bien.
Cambiarse al pijama y bata hospitalario que deben estar siempre impolutos, absolutamente inmaculados. La única excepción, los traumatólogos a los que un manchón de escayola les añade talante.
Darse besos, muchos besos y de dos en dos. En cuanto hace más de 24 horas que no te ves con alguien, ya tienes que besarte. Besar pacientes también está bien visto. (Nota: los médicos ingleses sólo se besan después de la decimoquinta pinta).
Tomarse la comida muy en serio. Comer es sagrado y debe incluir dos platos, postre, pan y vino. Ese tiempo es intocable e inamovible y bajo ninguna circunstancia debe mezclarse con otras actividades lectivas o intelectuales.
Acudir a congresos internacionales pero luego no pisar el congreso (excepto para recoger la bolsa con los bolis), pues ahí nadie habla "cristiano"; es una buena manera de conocer mundo y hacer turismo pagado por los laboratorios.
Hablar al paciente de forma que nunca entienda lo que le dices y muy alto, como si fuera sordo. Es importante hablar y elegir bien las palabras, cuanto más rebuscadas y largas mejor. No tiene sentido decir "le vamos a operar" cuando se puede decir "la situación requiere una intervención quirúrgica" o afirmar "no tengo ni idea porqué le duele la garganta", pudiendo decir "su odinofagia es de origen idiopático". El tono debe ser tajante y no debe dar opción a preguntas.
Cualquier escrito, anotación o carta debe ser de carácter ilegible, a ser posible sin fecha ni hora y por supuesto sin firmar; excepto por un corto borratajo. En caso de contar con un idioma autonómico, es mejor hacer las cartas de alta en susodicha lengua, sobre todo si el paciente es de otra autonomía y particularmente si es extranjero.
Criticar en grupo en mandatorio. Los adjuntos critican a los residentes: "No tienen interés", "lo han tenido muy fácil", "cuando yo era residente..."; los residentes critican a los adjuntos: "Qué panda da vagos", "no quieren enseñarnos", "cuando yo sea adjunto...". Los médicos critican a las enfermeras que a su vez critican a los médicos. Los médicos de hospital critican a los de Atención Primaria: "No tienen ni idea y mandan todo al hospital" y los de AP critican a los de hospital: "Estos tíos se creen dioses".
La relación profesional con otro colega a la hora de discutir un paciente es siempre proporcional a cómo te "caiga" ese médico. Cualquier situación es susceptible de convertirse en una charla social amistosa propia de conversación delante de la barra de un café más que delante de una camilla. Los colegas bordes no interesan y hay que evitarlos a toda costa.
Ignorar la medicina basada en la evidencia, las cosas se hacen por la regla nº 1: "Aquí las hacemos así" o por la 2: "Así se han hecho toda la vida". Los guiris que hagan lo que quieran.
Administrar analgesia o anestesia es de blandengues. Reducir fracturas o poner vías a niños ha de hacerse siempre a pelo.
Tratar a familiares y amigos no sólo es aconsejable sino obligatorio. Lo que en otros países está casi prohibido por ley aquí está bien visto. Operarle los juanetes a la cuñada o apañarle la próstata al suegro son actos de rigor.
Los protocolos y guías de actuación clínica están para ignorarlos; libertad ante todo. Bien es sabido que las normas y las reglas está muy bien que existan pero principalmente existen para poder saltárselas.
Trabajar duro de 8 a 15 horas está estupendo pero después se cierra el chiringuito. La tarde es para disfrutar no para tirarla con temas médicos.
En fin, que el médico español es ante todo un ser sociable, amante de su libertad y tradicional. Y si no te gusta, oye, ya sabes dónde está la puerta, digo, la frontera.
Mónica Lalanda lleva unos meses en España tras pasar los últimos 16 años en Inglaterra, la mayoría como médico de urgencias en Leeds (West Yorkshire). En la actualidad trabaja en la unidad de urgencias del Hospital General de Segovia, participa en varias publicaciones inglesas y también ilustra libros y revistas con viñetas médicas.

continua llegint

Inyecciones en lugar de cirugía para los pólipos de la garganta

Isabel Pantoja, Rosa (de OT), Mick Jagger o Bill Kaulitz, del grupo Tokio Hotel, comparten un epígrafe en sus historiales médicos. Todos ellos han pasado por el quirófano para librarse de un pólipo en las cuerdas vocales, una afección incómoda, aunque benigna, que, sin embargo, requiere anestesia general y pasar por el bisturí. Pero el tiempo de la cirugía puede estar tocando a su fin si prospera la iniciativa de un grupo de investigadores taiwaneses, que han tratado con éxito estas lesiones mediante una inyección de corticosteroides.

El procedimiento es sencillo. Primero se aplica la anestesia local gracias a un spray de lidocaína. Después, con el paciente sentado y un nasofaringoscopio introducido en la laringe para observar el campo de trabajo, se introduce una jeringuilla a través del cuello –justo por encima del cartílago cricoides- hasta alcanzar la base del pólipo y se inyecta un corticosteroide (en este caso, triamcinolona acetónido), un tipo de antiinflamatorio.
Yen-Bin Hsu, de la Universidad Nacional Tang-Ming en Taipei (Taiwán) y sus colegas eligieron a 24 individuos que presentaban uno de estos pólipos para llevar a cabo este primer ensayo. En 22 casos (92%) este proceso se llevó a cabo de forma satisfactoria. La duración de la intervención fue de unos 20 minutos.
De los pacientes tratados, cinco vieron desaparecer sus pólipos en el mes posterior a la inyección y 13 después de tres meses. Transcurrido medio mes, no se observó ningún cambio sustancial en los participantes salvo en dos, cuyas lesiones reaparecieron a los seis y nueve meses, respectivamente.
Los pólipos laríngeos suelen aparecer por traumas causados por la fonación, en la mayor parte de los casos por un uso excesivo o erróneo de las cuerdas vocales. "A pesar de que algunos pólipos de pequeño tamaño se resuelven con un tratamiento conservador, normalmente, otros no cambian en tamaño en respuesta a la terapia con la voz", señalan el trabajo publicado en la revista 'Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery'.
Los corticosteroides, como alternativa a la cirugía para tratar estas lesiones, suponen ciertas ventajas. En primer lugar, se evitan los riesgos de la anestesia general y se reduce el tiempo quirúrgico y el hospitalario, además del gasto sanitario. Por otro lado, no existen cicatrices y permite intervenir a pacientes que no son candidatos a la cirugía, como aquellos con un reflejo del vómito o con lesiones cervicales. En caso de que sea necesario, se puede administrar una segunda inyección.
"En conclusión –señalan los autores- la PCI [inyección percutánea de corticosteroides] es un procedimiento práctico, mínimamente invasivo y con poca morbilidad. Esta técnica ahorra un tiempo muy valioso y es costo-efectiva. Ofrece una alternativa simple y aplicable a la cirugía microlaringoscópica estándar".

continua llegint

Riesgo de hiperactividad en hijos de embarazadas con poco ácido fólico


Si usted está planeando quedarse embarazada o ya está de 'buena esperanza' considere la necesidad de que sus niveles de ácido fólico sean los adecuados. Y no sólo porque previenen los defectos del tubo neural, si no porque, además, podrían contribuir a reducir el riesgo de que su hijo tenga problemas de hiperactividad y aprendizaje.

Esta nueva realidad es la que plantea un estudio, el primero llevado a cabo en humanos, que ha estado liderado por Wolff Scholotz, de la Universidad de Southampton (Reino Unido). Se publica en el último 'Child Psychology and Psychiatry'.
Este experto insiste a elmundo.es que "la conclusión más importante de nuestro estudio es que el estado de ácido fólico (la disponibilidad fisiológica de folatos) de la madre durante la gestación podría tener efectos sobre el comportamiento del niño, que parece ser el resultado de los cambios a largo plazo en el desarrollo cerebral prenatal".
Las recomendaciones actuales, tal y como explica el doctor Scholotz son de "al menos 400 microgramos de ácido fólico diarios antes del embarazo y durante las primeras 12 semanas. No tenemos ninguna evidencia para sugerir cualquier otra cosa".
El tamaño del bebé al nacer viene determinado por una combinación de muchos factores tanto ambientales [como la dieta de la madre o su consumo de tabaco] como genéticos. Y hay evidencias científicas que destacan que la circunferencia de la cabeza (un indicador de volumen cerebral) es uno de los mayores predictores de hiperactividad, falta de atención y dificultades de comportamiento al nacer.
"Por lo tanto, examinar los efectos que tiene, por ejemplo, todos estos factores podría servir para adoptar medidas preventivas que tuvieran beneficios a largo plazo en la salud del bebé. De todos ellos, la nutrición de la madre ha despertado un interés particular debido a que la carencia de determinados micronutrientes ha demostrado estar vinculada a problemas de comportamiento en los niños", añaden.
Confirmación de uana hipótesis
Bajo estas premisas, los científicos decidieron llevar a cabo una investigación con 100 menores de una media de edad de 8 años con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y problemas de aprendizaje. Sus madres habían participado previamente, junto con otras 453 mujeres, en una investigación realizada por los mismos investigadores y en la que se examinó tanto su dieta como el tamaño de los hijos al nacer.
Se evaluaron los niveles de la vitamina en sangre y la ingesta de suplementos de este nutriente en todas las participantes durante las 14 primeras semanas de gestación y al final de la misma, así como se midió el tamaño de circunferencia de todos los bebés alumbrados.
Los datos constatan que tanto los niveles bajos de folatos como la menor ingesta de preparados artificiales del micronutriente en los primeros meses de embarazo se asociaron con una mayor incidencia de hiperactividad y de problemas de aprendizaje en los hijos. Lo mismo sucedió con la 'medida' de la circunferencia del cráneo del bebé. Menores niveles de la vitamina se asociaron a tamaños craneales más pequeños.
Medidas preventivas
"No podemos determinar qué niveles de ácido fólico son los potencialmente preventivos de estos problemas", destaca el director del estudio. En cambio, "sí sabemos que controlar otros factores ambientales pueden reducir las posibilidades de problemas de comportamiento en los menores. Si una mujer embarazada se siente bajo presión (por ejemplo, debido al trabajo), y considera que esto podría perjudicar a su hijo, debe preguntar a los expertos lo que puede hacer para reducir sus niveles de estrés. El aprendizaje de métodos de relajación y las técnicas de manejo del estrés, reducen los niveles de tensión", agrega.
Pero es más importante aún que "el estrés no conduzca a cambios de comportamiento que puedan tener efectos negativos en el niño. Comer una dieta equilibrada, tomar suplementos de folat, no beber alcohol y no fumar, son las medidas que deben mantener las mamás durante el embarazo", determina el experto británico.

continua llegint