dijous, 26 de novembre de 2009

Dels millors hospitals d'Espanya, tres de cada quatre són a Catalunya


Catalunya compta amb catorze dels vint millors hospitals d'Espanya, segons un estudi sobre qualitat i eficiència en el qual han participat voluntàriament la meitat dels centres del Sistema Nacional de Salut i una trentena de caràcter privat. Mercè Casas, directora general d'Iasist, l'empresa de serveis d'informació sanitària que ha realitzat aquest treball, ha aclarit que un terç dels 155 hospitals que s'han sotmès a aquest anàlisi estan ubicats a Catalunya.


Els millors resultats en qualitat dels hospitals es mesuren tenint en compte la durada de l'estada mitjana, les cirurgies sense ingrés hospitalari, els costos i els ingressos i la productivitat dels treballadors. Els resultats de 2009 indiquen que existeix marge de millora en la reducció de la mortalitat que es produeix dins els hospitals, ja que els 20 que encapçalen la classificació mostren un 17% menys de mortalitat respecte a la resta de centres.
D'entre els hospitals catalans de la llista destaquen l' Agrupació Sanitària Sant Joan de Déu-Hospital Clínic, i els Hospitals Universitaris de Bellvitge i de la Vall d'Hebron, tots a l'àrea de Barcelona.

També figuren a la llista hospitals amb especialitats de referència, com el de Terrassa o el de Sabadell, i hospitals generals, com el de Mataró, el de Figueres o el de Sant Celoni. En l'àmbit privat, Barcelona compta amb la Clínica Corachán i la Fundació FIATC, com les institucions més destacades de la llista.