dijous, 12 de novembre de 2009

Comunicat del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

Segons la informació recollida pel sistema PIDIRAC (Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya), l’activitat gripal a Catalunya pel nou virus de la grip A(H1N1) es manté amb una intensitat molt alta i una evolució creixent en aquests moments. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella és de 483,77 per cada 100.000 habitants. Aquesta taxa és superior en el grup d’edat de 5-14 anys.Encara que el virus gripal circula amb molta intensitat a Catalunya, s’observa també una àmplia circulació d’altres virus respiratoris. Del total de mostres respiratòries que han resultat positives al laboratori, aproximadament un 70% correspon al nou virus de la grip i un 30% a d’altres virus respiratoris.

Pel que fa a la vigilància de casos produïts pel nou virus de la grip A (H1N1), la majoria han presentat un quadre gripal lleu, amb una recuperació en pocs dies. Des de l’aparició del virus de la grip A(H1N1), a Catalunya s’han produït un total de 130 casos greus, 78 dels quals ja han estat donats d’alta hospitalària. En aquests moments es troben ingressats a la UCI 22 casos greus. Fins al moment a Catalunya s’han produït 12 defuncions. En la darrera setmana s’han produït tres morts que corresponen a un home de 68 anys que tenia patologies prèvies, i una dona i una nena de 63 i 9 anys que també presentaven patologies prèvies.Al llarg de la setmana que va del 4 al 10 de novembre, s’ha observat una lleugera disminució del nombre d’urgències ateses tant als hospitals d’aguts (68.033, que suposa un decrement del 2,04% respecte a la setmana anterior) com als infantils (4.971, que suposa un decrement del 2,51% respecte a la setmana anterior). Tot i així, el nombre de pacients ingressats des d’urgències és superior al de la setmana anterior, tant pel que fa a adults (6.505, que suposa un increment del 6,55%) com als infantils (393, que suposa també, un increment d’un 3,15%).Les visites als centres d’atenció primària que s’han realitzat en tota la setmana han estat 838.801, aquesta xifra és similar a la setmana anterior. Tot i així, continua la tendència de major increment d’activitat en el tram d’edat de 0 a 14 anys (31,3%). En els centres d’atenció continuada s’han realitzat 51.877, que representa una activitat similar a la setmana anterior.Sanitat Respon, mitjançant el telèfon 902111444, durant tot el mes d’octubre va rebre 7.652 consultes associades a simptomatologia sobre la síndrome gripal. Només en el període de l’1 a l’11 de novembre, aquest mateix servei ha rebut 6.725 consultes de ciutadans pel mateix motiu, el que indica un ús creixent d’aquest telèfon per part dels ciutadans.