dilluns, 16 de novembre de 2009

RETALLAR BUROCRÀCIA PER MILLORAR L’ATENCIÓ ALS PACIENTS

La manca de temps i l’augment de la demanda són dos dels problemes que més afecten actualment els metges de familia, en un context en que l’Atenció Primària ha d’assimilar l’envelliment de la població, l’elevat diagnòstic de patologies cròniques i una gran varietat de problemes socials que arriben a les consultes. Aquesta situació fa que els metges de familia atenguin un 40% més de persones que els seus homòlegs de la resta d’Europa, mentre que la mitja de pacients assignats no és molt diferent. Respecte al temps per consulta, al nostre país és inferior si ho comparem amb països de l’entorn. Es calcula que un 30% del temps dels metges de familia l’han de dedicar a tasques que no són les de la seva estricta competència, i que no redunden en millores en l’atenció al pacient. Els professionals del sector reclamen, doncs, més temps per dedicar a activitats preventives, control del pacient crònic, visites a domicili, cirurgia menor, investigació i docència, etc.

Tant des de la Sociedad Española de Medicina de Familia (SEMFYC), com des de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC), s’estan prenent mesures concretes per canviar la situació. Des de fa mesos CAMFIC està dialogant amb l’administració sanitària catalana per establir un document de desburocratització i millora que vinculi a tots els actors sanitaris. El resultat hauria de comprometre a tots els implicats i suposaria una descàrrega de tasques burocràtiques innecessàries pel metge de familia.

Principals mesures

El metge de familia només pot certificar allò que figura a la Història Clínica: informe de l’estat de salut o certificat de salut.

Els justificants escolars són competència dels pares del menor, que han d’acreditar davant del centre si el seu fill ha anat al metge.

Els justificants de vida (la certificació de fe de vida): per facilitar la resolució de la demanda que fan molts malalts en atenció domiciliària, tots els professionals sanitaris (metges, infermeres, treballadors socials) podran firmar aquests documents.
La derivació d’un metge d’urgències o d’un especialista hospitalari a un metge d’atenció especialitzada no requereix el document de derivació del metge d’atenció primària.
Per proves complementàries: el metge responsable de generar o d’indicar la realització de la prova complementària és el mateix metge que la demana, en molts casos, el metge d’atenció primària no formarà part del circuït.

Les visites successives s’han de programar des del centre o servei on es generen. Una visita successiva posterior al període d’un any des de la primera sol·licitud s’ha de considerar com una primera visita. Per la qual cosa el metge l’ha de gestionar com a primera visita.

El metge d’atenció especialitzada, una vegada hagi valorat al pacient, ha de fer arribar al metge d’atenció primària un informe clínic, i en el qual s’ha d’incloure, la prescripció o recomanació del tractament, les proves realitzades, el diagnòstic i la pauta de seguiment.
El metge de família, un cop vista la història clínica del pacient, concilia la medicació prescrita o recomanada en consultes externes amb la que prèviament estava prenent el pacient, amb la finalitat de millorar la seguretat del tractament i l’adherència i la comprensió per part del pacient.

Tot plegat, com ho notarà el pacient?

El pacient s’estalviarà tràmits i visites al CAP per obtenir receptes, derivacions...

El pacient tindrà davant un metge que li pot dedicar més temps, perquè s’haurà descarregat de tasques administratives innecesàries.

El pacient tindrà un millor control sobre tots els aspectes del seu seguiment i medicació.

El pacient podrà comprovar que la tasca bàsica del seu metge serà atendre’l i escoltar-lo, i assumir només aquelles gestions burocràtiques que li facilitin avançar en el procés sanitari i resoldre els seus problemes de salut.

El metge es constitueix en agent de salut i dignifica la seva feina.

Tot plegat queda expressat ben clarament en el lema del pròxim Congrés de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria que celebra SEMFYC a Barcelona els dies 25, 26 i 27 de novembre: “Metges de família per davant de tot” (www.semfyc.es/barcelona2009 )