divendres, 26 de febrer de 2010

Els experts reclamen col•locar més cors artificials
Els experts en cardiologia han reclamat la col•locació de més cors artificials com a alternativa als trasplantaments als pacients amb insuficiència cardíaca terminal. L’Hospital de Bellvitge, primer centre d’Espanya en col•locar un d’aquests aparells amb èxit, organitza un curs on participen més de 200 experts en la matèria d’arreu del món.


“Espanya està quedant molt despenjada d’Europa en aquest camp. La prova és que l’any passat es van col•locar a Europa un miler de cors artificials de llarga durada i a Espanya cap”, ha dit el cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de Bellvitge, Eduard Castells.
Els cors artificials poden ser de curta, de mitja o de llarga durada. Els dos primers són els que més es fan servir i fonamentalment com a trànsit a un trasplantament. D’aquests a Espanya es van col•locar l’any passat uns cent, un 20% a Catalunya. L’Hospital de Bellvitge és centre de referència en aquesta matèria. “L’any 2007 vam col•locar el primer cor artificial de llarga durada a una pacient que, dos anys després fa vida normal, escriu llibres i porta un bar”, explica amb satisfacció Castells.
Els trasplantaments, a la baixa
Una de les explicacions que donen els experts per la baixa aplicació de la tècnica és la donació d’òrgans. Eduard Castells ha destacat que “a Espanya hi ha relativament molts donants d’òrgans, sobretot comparat amb d’altres països. Això fa que es redueixi l’aplicació d’altres tècniques”.
El cor artificial està indicat com a alternativa als trasplantaments en el cas de persones grans que per la seva edat o característiques físiques no puguin superar un trasplantament o bé a persones joves que no responguin a un tractament convencional. Segons els darrers estudis, un 60% dels pacients amb un cor artificial sobreviuen dos anys després de la seva implantació. Si s’hagués optat per una altra tècnica, segons els experts, la mortalitat seria més elevada i la mort s’hagués produït poques setmanes després.
“La xarxa de donacions a Espanya és bona però hem de tenir en compte que s’està reduint per l’augment de l’esperança de vida dels ciutadans. A més cal que una persona mori per poder fer el trasplantament quelcom que no passa amb els cors artificials”, ha dit Castells que ha criticat que “la tècnica estigui actualment molt més avançada que l’aplicació que d’ella s’està fent”.

continua llegint

Famma denuncia la complexitat de l'IVA superreduït per a persones amb discapacitat


La Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica de la Comunitat de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid), ha denunciat les dificultats que tenen les persones amb discapacitat per poder beneficiar-se de l’aplicació de l'IVA superreduït en l’adquisició, adaptació i reparació de vehicles.
MAYTE ANTONA. Per això, Famma reclama l'Administració que reculli la seva demanda i simplifiqui els tràmits. "Ha d’agilitzar els passos que s’han d’efectuar fins a la data per aconseguir l’aplicació de l'IVA superreduït, com així marca la Llei 6/2006, de 24 d’abril", en l’adquisició, adaptació i reparació de vehicles per a persones amb discapacitat que reuneixin certs requisits, sosté aquest col·lectiu.

Aquesta llei, promulgada per afavorir les persones amb mobilitat reduïda que compleixin certs requisits, fixa un IVA del 4% per a l’adquisició, adaptació i reparació de vehicles d’aquest col·lectiu. Però, quan una persona amb discapacitat adquireix un vehicle nou, de primera matriculació, ha de sol·licitar a l'Agència Tributària (AEAT) l’exempció de l'impost de matriculació (Llei 38/192, de 28 de novembre) i l’aplicació de l'IVA superreduït.
Segons el president de Famma, Javier Font, "si es necessiten els serveis d’un taller de reparacions, el procediment es torna complex: primer has d’abonar la factura, carregada amb el seu corresponent IVA normal, 16%. Després, amb el Certificat de Discapacitat, i el grau de Mobilitat Reduïda i la factura, ha de presentar una sol·licitud en l'AEAT perquè el reconegui expressament l’aplicació de l'IVA superreduït. Tercer, si la resolució és favorable ha de tornar al taller i sol·licitar que el taller li torni la diferència. Un procediment tan complex, que moltes persones desisteixen en reclamar l’ajuda".
Font assegura que: "en aquesta era d’avenços tecnològics, d’informació en ordinadors, assegurança que hi ha una altra manera de fer que no impliqui aquest absurd pelegrinatge que hi ha obligat a realitzar una persona, amb mobilitat reduïda, per estalviar-se uns euros".
Font proposa que, "després de l’exempció de l'Impost de Matriculació i l’aplicació de l'IVA superreduït, es facilités un codi al titular de l’exempció que pogués figurar a les factures en les quals se li apliqui, per qualsevol motiu recollit en el desenvolupament de la Llei, el tipus del 4%, en lloc de fer-lo peregrinar per les finestretes administratives, sobretot tenint en compte la seva mobilitat reduïda."

continua llegint

El cuidado de mayores y dependientes, en peligro


Cuatro investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid han elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el que alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral y el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de unos años la atención de mayores y dependientes.

Según los autores de este trabajo, que hace el volumen 28 de la Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa, "urge la adopción de medidas" hacia un nuevo modelo en el que el cuidado aparezca como un nuevo derecho social de la mano de políticas como la Ley de Dependencia y la Ley para la Igualdad de Género.
La directora del estudio, Constanza Tobío, explicó en su presentación que a pesar de que la Ley de Dependencia y la de Igualdad de Género están ya en vigor, el paso del modelo de cuidados familiares arraigado en España desde hace muchos años al de cuidados provenientes de las administraciones públicas, al menos en parte, "no se está llevando a cabo con todos los recursos necesarios".
A juicio de estos expertos, factores como la sostenibilidad del Sistema de Dependencia, la distribución desigual de recursos en las diferentes autonomías, la falta de coordinación entre las políticas sociales de las comunidades autónomas, las dificultades de coordinación laboral y familiar y la inercia del cuidado en el hogar dificultan la consolidación de un nuevo modelo de atención de personas que se hace "imprescindible".
CUIDADOS EN PELIGRO
Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, subrayó que actualmente más del 18% de la población española es mayor de 65 años, mientras que la proporción superará en 2050 el 30%.
Este dato, incidió la investigadora, unido al que indica que en treinta años la tasa de ocupación de la mujer se ha duplicado en España, hace pensar que los cuidados de las personas que los precisen dentro de unos años pueden peligrar.
Otro dato que confirma esta teoría es el de que en las dos últimas décadas el número de amas de casa a tiempo completo se ha reducido casi a la mitad, al haber pasado del 43% al 23% de las mayores de 16 años.
No obstante, en la actualidad el retrato robot del cuidador de personas mayores y dependientes sigue siendo el de una mujer (lo es en el 83% de los casos) casada, con estudios primarios, sin otra ocupación remunerada y en un 40% de las ocasiones hija del afectado.
En este punto, la investigadora resaltó el hecho de que los hombres sólo ejercen como cuidadores de familiares "cuando no les queda más remedio" porque no haya en su entorno una mujer disponible para esta labor. Si la persona dependiente es un hombre, detalló, la cuidadora suele ser su mujer, mientras que si es la esposa la que necesita ayuda, quien se ocupa de ella es habitualmente una hija.

continua llegint

28 de febrer, Día Mundial de Malalties Minoritàries

El Departament de Salut s’adhereix a la celebració del Día Mundial de les Malalties MinoritàriesLes malalties minoritàries (MM), també anomenades rares, són un grup molt nombrós i heterogeni integrat per més de 7.000 malalties diferents, algunes d’elles greus i altament discapacitants que posen en perill la vida dels afectats i que minven la seva qualitat de vida i autonomia.Un 80% d’aquestes malalties tenen un origen genètic, afectant preferentment a la població pediàtrica, sovint amb un efecte devastador tant per als propis afectats com per a l’entorn familiar i social. Les dades actuals constaten que a la Unió Europea hi ha més de 30 milions d’afectats; a Espanya s’estimen uns 3 milions, mentre que a Catalunya hi ha unes 400.000 persones afectades.

Reconeixement com a eix prioritari en l’àmbit de la salut públicaLes MM estan formalment reconegudes com un eix prioritari dins l’àmbit de la Salut Pública de la Unió Europea, i per diversos estats membres que han desenvolupat polítiques nacionals. L’Estat Espanyol, a través de la Estrategia del Sistema Nacional de Salud en Enfermedades Raras, estableix les prioritats d’actuació en aquesta matèria.A Catalunya tant el Parlament com el mateix el Departament de Salut , han establert diferents actuacions en relació a les malalties minoritàries: el Pla de salut de Catalunya, el Pla director sociosanitari i la recent aprovada Llei de salut Pública en són un exemple. Recentment s’ha creat per Ordre del Parlament, 30 d’abril de 2009, la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries (CAMM), com una acció global a Catalunya entorn les MM i la participació de tots els agents implicats. La seva finalitat és la d’establir les línies de col·laboració entre el Departament de Salut, els professionals i les associacions de pacients i familiars per a la promoció d’iniciatives, programes i mesures que comportin una millora en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la qualitat de vida d’aquest col·lectiu de pacients.Actualment, per encàrrec de la CAMM s’està treballant per la definició un model d’atenció de les malalties minoritàries tenint en compte el sistema de salut català; per disposar d’un contingut al web del Departament de Salut actualitzat tant per a l’accés dels ciutadans com dels professionals tenint en compte les demandes manifestes de necessitats a les associacions de malalts; i per disposar d’un mapa de recursos de laboratoris de la xarxa pública que realitzen proves diagnòstiques i d’un mapa de recursos clínics.Podeu trobar informació addicional sobre les malalties minoritàries i la CAMM al web del Departament de Salut

continua llegint

divendres, 19 de febrer de 2010

Disminueixen les baixes laborals per malaltia a Catalunya

Les malalties associades al sistema respiratori continuen sent les dolències que causen més nombre de baixes a Catalunya, seguides de les malalties osteomusculars. Durant el 2009 l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques va gestionar més d'un milió de baixes, segons dades del Departament de Salut fetes públiques aquest dilluns. I, tant si es pren com a referència la xifra total, com si es considera el nombre de baixes en relació als afiliats la tendència és a la baixa.


Prenent com a referència el número de baixes, durant l'any 2009 se'n van registrar 1.055.433 que representen un 8% menys que l'any anterior. Si es fan distincions de gènere, les dones van registrar un descens del 8,4% en el nombre de baixes mentre que en homes la disminució va ser del 0,7%.
Les xifres recollides pel Departament de Salut que calculen els dies per Incapacitat Temporal pel nombre d'afiliats -una dada, doncs, a la qual no l'afectaria la disminució de l'ocupació- posen de manifest que la tendència de nombre baixes segueix disminuint. Enguany, aquest descens ha estat del 4,4% en relació a l'any anterior. Però en relació a l'any 2007, quan hi havia plena ocupació, el descens acumulat ja és de l'11%. La consellera de Salut, Marina Geli, ha explicat que “continua l'ajustament de les baixes” i que “segur que la crisi no ha fet més baixes”. Tot i que ha apuntat que s'està treballant en aquesta línia correctament, ha apuntat que “tot és millorable”, posant d'exemple les baixes de curta durada.
Malalties respiratòries, les que més afectenD'aquest nombre total de baixes, un 26% són degudes a a malalties relacionades amb el sistema respiratori, encara que són les que tenen menys durada, 7,9 dies. Les baixes per afectacions osteomusculars van suposar un 18,8% del nombre total amb una durada mitjana de 49,4 dies. La tercera causa d'IT són els traumatismes que suposen un 8% del total amb una durada mitjana de 49,2 dies, i les malalties mentals, la quarta causa, un 7,1% amb una durada de 80,6 dies. Els tumors representen un 1,2% de les baixes i duren, aproximadament, una mitjana de 131,1 dies.
El director de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, Rafael Manzanera, ha destacat la “repercussió brutal” al mes de novembre del brot epidèmic que va registrar la grip A. Aquest any passat un 7,2% del total de baixes va ser a causa exclusivament de la grip bastant més de la xifra del 2,7% del 2008.
Pel que fa a les durades de les incapacitats temporals, el 77% de la incapacitats temporals van tenir una durada d'un mes o menys.
Segons ha explicat el director de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, Rafael Manzanera, la incidència, que és el nombre de baixes per cent afiliats, va ser el 2009 del 33,2%, que vol dir que de cada 100 treballadors 25 van registrar baixes i alguns en més d'una ocasió.

continua llegint

Todos los edificios de nueva construcción tendrán que ser accesibles


El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación que supone regular, a nivel estatal, unas condiciones básicas de accesibilidad y de uso de edificios que eviten la discriminación de ciudadanos con algún tipo de discapacidad a la hora de acceder y de utilizar instalaciones, edificios o locales, tanto públicos, como privados.

Se trata de establecer un referente mínimo común de ámbito estatal que garantiza la igualdad y la no discriminación de las personas que residen en las diferentes Comunidades Autónomas. De este modo, las modificaciones que se incorporan al Código Técnico de la Edificación se han elaborado según el mandato de la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de 2003.

Esta Ley establece en su artículo décimo y en su disposición adicional novena que el Gobierno regularía unas condiciones básicas de accesibilidad, sin perjuicio de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas y a las corporaciones locales.
De este modo, el Código Técnico de la Edificación –una normativa estatal pionera y referente internacional que establece unas exigencias necesarias sobre la eficiencia energética y la protección frente al ruido en los edificios- se amplía y se enriquece, incorporando una demanda de los colectivos de personas discapacitadas. El Código se aprobó en 2006 y su entrada en vigor plena se produjo en 2009.
Así, el Código Técnico de la Edificación establece a partir de ahora unas condiciones mínimas de accesibilidad aplicables a todas las nuevas construcciones. No obstante, el objetivo de esta normativa es alcanzar una accesibilidad real y total y, de esta forma, se abordará su aplicación en los edificios y patrimonio que ya existen. Éste es el punto de partida con el que abordará los futuros trabajos la Comisión de Accesibilidad, que forma parte de la Comisión Técnica del Código Técnico de la Edificación.
MEDIDAS
Las medidas sobre seguridad de utilización que ya regulaba el Código Técnico de la Edificación se amplían para tener en cuenta su uso por parte de personas discapacitadas. Es el caso de elementos arquitectónicos como escaleras, desniveles, rampas, iluminación mínima o reducción del riesgo de atrapamiento.
En caso de incendio, por ejemplo, se incorporan nuevas exigencias para que las personas con discapacidad puedan abandonar el edificio o alcanzar zonas seguras, como la creación de zonas de refugio, ascensores y salidas de emergencia accesibles.
La modificación del Código elimina también la llamada accesibilidad “de segundo nivel” que permitían algunas normativas autonómicas menos estrictas, que creaban itinerarios denominados “practicables”. A partir de ahora, sólo se describe como único y obligatorio un “itinerario accesible” que ha de cumplir las condiciones necesarias para la movilidad de las personas.
El principio de “accesibilidad para todos” amplía el número de colectivos beneficiados por estas novedades en el Código Técnico de la Edificación: además de las personas que se desplazan en silla de ruedas o los invidentes, esta normativa básica incorpora necesidades de otros usuarios como los mayores, las personas con movilidad reducida o los ciudadanos con discapacidad auditiva o cognitiva.
En este sentido, el documento básico de accesibilidad prevé e incorpora otra serie de medidas específicas como éstas:
-Condiciones de las viviendas específicas para personas con discapacidad auditiva, plazas reservadas en locales o en espectáculos, o sistemas de bucle de inducción magnética en taquillas o mostradores de información.
-Puntos de llamada y atención accesible en edificios públicos.
-Contrastes visuales para que las personas con alguna discapacidad visual los puedan percibir. Pavimentos táctiles en la señalización de elementos potencialmente peligrosos (arranques de escaleras, desniveles, escalera, etcétera), en itinerarios de las vías públicas o en los puntos de atención accesible en edificios públicos.
-Señalización de alerta en las salidas de vehículos de aparcamientos públicos
NORMATIVA
El Ministerio de Vivienda ha consensuado este texto hoy aprobado por el Consejo de Ministros entre todos los colectivos implicados y las Comunidades Autónomas.
El Ministerio presentó en 2008 el borrador a los colectivos afectados, los agentes de la edificación implicados y Administraciones públicas. Recogidas numerosas alegaciones y propuestas, hace un año se formó un grupo de trabajo que a lo largo de 2009 trabajó intensamente para alcanzar el consenso técnico necesario, y ha informado, además, a las Comunidades Autónomas de los acuerdos que ha ido adoptando.
Este grupo de trabajo ha estado formado por representantes del Ministerio de Vivienda, del CERMI, del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de los colectivos de arquitectos, aparejadores y promotores.

continua llegint

dijous, 18 de febrer de 2010

Tots els electors amb discapacitat podran ser membres de taules electorals

El secretari general de Política Social del Ministeri de Sanitat i Política Social, Francisco Moza, va anunciar en el Senat que el Govern aprovarà pròximament un reial decret per garantir l’accessibilitat de totes les persones amb discapacitat als processos electorals i a la participació política.
Durant la seva compareixença davant la Comissió de Política Social de la Cambra Alta, Moza va indicar que l’objectiu de l'Executiu és regular "l’accés en igualtat de condicions al vot i a la plena participació política" a totes les persones amb discapacitat, que, per exemple, puguin exercir el vot per si soles (igual com ja fan els cecs) o actuar comcom a presidents o vocals de taula.

A més, el secretari general va avançar que "està pràcticament finalitzat el reial decret que regularà la creació del Centre de Normalització Lingüística" per a les persones sordes", amb la qual cosa "en unes setmanes" s’aprovarà la seva posadaposta en funcionament.
D’altra banda, Moza es va referir a la inversió de 784 milions d’euros per a l’eliminació de barreres físiques en mitjans de transport que es durà a terme durant els pròxims anys a través del Ministeri de Foment.
Quant a dependència, segons les seves estimacions el 2015 hi haurà 1.350.000 persones que demandaran atenció emparant-se en la Llei de Dependència. Va agregar que en l’actualitat són més de 500.000 les que ja reben ajuts o prestacions econòmiques.
Així mateix, va subratllar que els 1.671 milions d’euros pressupostats per a aquest any "suposen un augment de 90,2 milions" respecte a l’exercici anterior", i va recordar que gràcies a aquesta norma "moltes dones que es dediquen a cura de familiars han pogut cotitzar a la Seguretat Social i accedir així a una pensió".
"La llei ha contribuït també a la creació d’ocupació", va subratllar Mossa, que va assegurar que "l'any passat es van crear 50.000 places per atendre aquestes persones".
Finalment, va assenyalar que tots els anys s’examinarà la situació d’aquelles persones que són ateses per familiars de manera informal i va apuntar que es continuarà treballant en els barems que avaluen la gravetat d’algunes discapacitats, comcom a la intel·lectual o la malaltia mental.

continua llegint

Manquen infermers especialitzats en salut mental


A Catalunya falten infermers especialitzats en salut mental, una disciplina que encara arrossega un estigma i unes connotacions negatives que fa que molts professionals optin per una altra vessant. Aquesta és una de les primeres conclusions del congrés sobre infermeria i salut mental que organitza avui dijous i demà divendres el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona a Sant Boi.


“Molts infermers quan surten de la Universitat no es plantegen el camp de la salut mental com un sector per desenvolupar la seva professió. L’estigma de la malaltia fa que optin per d’altres especialitats. Encara que s’ha de reconèixer que un cop ho proves i t’endinses en la matèria és molt difícil de canviar”, ha dit la vocal del Col·legi en matèria de salut mental, Montse Martínez.
A diferència d’altres especialitats, com ara traumatologia o medicina interna, en el cas de la salut mental no hi ha proves diagnòstiques que confirmin la malaltia. “Un traumatòleg pot fer una radiografia per saber si hi ha un os trencat o un oncòleg pot fer proves per saber si hi ha càncer. Un metge en salut mental no” ha dit Martínez que d’aquesta manera ha destacat la importància “de compartir experiències entre els professionals que es dediquen a aquest sector”.
De l’aïllament a la integració
Els organitzadors del congrés han destacat que la salut mental és la part de la medicina que més ha evolucionat en l’orientació i el desenvolupament del tractament passant de l’aïllament històric dels pacients, als anomenats manicomis, a la seva integració a la societat.
El vicepresident de la Societat Catalana d’Infermeria en Salut Mental, Jordi Quílez, ha subratllat la importància de fer un tractament i seguiment integral dels malalts, tant des del punt de vista mèdic com social per treballar per la seva incorporació a la societat.

continua llegint

L'OMS recomana una única vacuna per a la grip A i l'estacional


L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat aquest dijous que la vacuna per a la grip estacional també tindrà efectes sobre el virus de la grip A. Aquesta decisió implica que els Governs que han acumulat moltes doses de la vacuna per a la grip A podran tornar-les a utilitzar per al pròxima remesa.


Així mateix, la vacuna per a la pròxima grip estacional tindrà tres vessants: una contra la grip A, una altra conta el virus H3N2 (un tipus de derivat de la grip asiàtica o grip aviar) i una tercera contra la grip estacional. Un dels majors experts en grip de l'OMS, Keiji Fukuda, també ha explicat que les autoritats de salut dels diferents països tindran l'última paraula per decidir di volen o no combinar aquests tres vessants en una vacuna única.

continua llegint

La Salut Mental a Catalunya


A Catalunya, una de cada quatre persones pot patir un trastorn mental al llarg de la vidaLa despesa sanitària destinada a la salut mental suposa prop de l’11% del pressupost de SalutLa consellera de Salut, Marina Geli, ha comparegut aquest matí davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per explicar l’estat de la salut mental a Catalunya i les línies d’actuació que s’estan desenvolupant des del Departament de Salut en aquest àmbit.La millora de la salut mental és una de les prioritats polítiques del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb el pacte europeu, s’ha volgut prioritzar el desplegament del Pla director de salut mental i addiccions, que va ser aprovat pel Govern de Catalunya el juny de l’any 2006 i que es va elaborar amb la participació de les famílies, els usuaris, els professionals, les societats científiques, els col·legis professionals i les entitats proveïdores.

A Catalunya, segons dades de l’estudi internacional ESEMED-SAMCAT (2002), realitzat amb una mostra representativa de la població adulta de Catalunya, una de cada quatre persones pot patir un trastorn mental al llarg de la vida. Les dones, en general, presenten una prevalença superior als homes. Anualment, un 14% de les dones i un 7,5% dels homes pateixen algun trastorn mental.L’elevada prevalença de problemes de salut mental, el patiment psíquic que comporta i la gran càrrega personal, familiar i social que generen, justifiquen les propostes definides. El Pla director de salut mental i addiccions implica l’aposta per les polítiques de promoció de la salut mental i prevenció de les malalties i la definició d’un model d’atenció multidisciplinari, de base comunitària i integrador.El Pla director de salut mental i addiccions ha identificat que a Catalunya, en comparació amb Europa, hi ha més població que consulta els serveis de salut per problemes de salut mental, especialment a l’atenció primària. La despesa sanitària destinada a l’atenció dels problemes de salut mental representa gairebé l’11% del pressupost del Departament de Salut. Bona part d’aquests costos són deguts als problemes per depressió. Per primera vegada, es disposa de dades reals sobre el cost de la malaltia i la càrrega associada a Catalunya, i s’estima que va ser de més de 736 milions d’euros l’any 2006.Al món desenvolupat, les malalties mentals són una càrrega important en la vida dels individus. Afecten la qualitat de vida i impossibiliten desenvolupar les capacitats. La depressió és, actualment, la tercera causa de discapacitat al món. Es preveu que l’any 2030 sigui la primera.El Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya fixa un nou model d’atenció a la salut mental de la població i formula un seguit d’objectius i prioritats al voltant dels eixos de les polítiques públiques de salut mental, la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns mentals, la millora de la capacitació de l’atenció primària, la lluita contra l’estigma i la discriminació, l’atenció comunitària i integral, la coordinació interdepartamental i intersectorial, la formació dels professionals i la potenciació de la recerca i l’avaluació.Els darrers anys, el Departament de Salut ha prioritzat el desenvolupament del Pla director de salut mental i addiccions. S’ha prioritzat el desenvolupament dels serveis i dispositius comunitaris, segons els criteris establerts pel Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Així mateix, s’han dut a terme diferents accions per millorar la promoció i la prevenció dels trastorns mentals i les addiccions:
Coordinació del projecte europeu IMPHA per a la implementació de mesures per a la promoció de la salut mental.
Programa “Salut i escola”, amb una implantació del 100%.
Aplicació del Protocol de salut mental en el marc del Programa del nen sa, amb activitats de formació dels equips de pediatria de l’atenció primària de salut.
Lluita contra la depressió i la prevenció del suïcidi. El Departament de Salut promou també, des de l’any 2004, la participació de Catalunya a la Lliga Europea contra la Depressió (European Alliance Against Depression, EAAD), amb el desenvolupament de diverses estratègies, en el marc del Projecte europeu contra la depressió i prevenció del suïcidi. S’estan desenvolupant dues experiències a Catalunya: a Barcelona (Dreta de l’Eixample) i a la ciutat de Sabadell.
En l’àmbit assistencial, s’ha posat en marxa la nova cartera de serveis de salut mental en l’atenció primària de salut. L’objectiu és millorar la resposta assistencial que des de l’atenció primària es dóna als problemes de salut mental. Per això, un equip d’especialistes (de psicologia, de psiquiatria i d’infermeria) s’integren a l’equip d’atenció primària per donar suport als professionals no especialitzats i desenvolupar diferents activitats que milloren la formació i la capacitació per afavorir la resolució d’aquest nivell assistencial. El grau d’implantació d’aquest projecte, prioritzat a Catalunya l’any 2009, és del 43% dels centres d’atenció primària. Aquesta cartera inclou activitats de promoció, prevenció i atenció (intervencions individuals i grupals) per als problemes de salut mental de menor complexitat.

continua llegint

dimecres, 17 de febrer de 2010

Salut aposta per complementar la sanitat pública amb assegurances privades

El sector sanitari és un dels que està generant més negoci i ocupació en aquesta època de crisi, segons un estudi de la Cambra de Comerç fet públic aquest dimarts. No obstant, Catalunya destina de mitjana anual un 7,2% del PIB a despeses sanitàries. Per això, el Govern s'ha compromès a donar-li l'empenta necessària perquè lideri el canvi de model productiu a Catalunya. En concret, el Departament de Salut aposta per donar un impuls a les assegurances privades com a complement del sistema públic. La consellera de Salut, Marina Geli, i el president de la Generalitat, José Montilla, han pres part a la presentació de l'informe.

continua llegint

Mil trabajadores de la hostelería mueren al año por culpa del tabaco


El tabaco es responsable de la muerte de 1.000 trabajadores de hostelería cada año, por enfermedades relacionadas con la exposición a las partículas en suspensión en los locales donde se fuma. En estos lugares, la contaminación ambiental es diez veces más alta que en la calle y excede entre cuatro y ocho veces la recomendada por las autoridades sanitarias.

Así lo ha afirmado el portavoz del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNTP), Rodrigo Córdoba, autor, junto a las profesoras de la Universidad de Zaragoza Carmen Alayeto e Isabel Nerín, del estudio más importante realizado en España de medición de partículas finas respirables procedentes del humo del tabaco en hostelería, presentado hoy en la capital aragonesa.
La investigación se ha desarrollado durante dieciocho meses en 111 locales de hostelería, desde cafés, bares, restaurantes, 'pubs' y locales de ocio nocturno de Zaragoza.
Uno de los datos más evidentes que se ha puesto de manifiesto, según Córdoba, es que por término medio, el nivel de contaminación por partículas tóxicas en suspensión en los locales donde se fuma, aunque sólo lo hagan dos o tres personas, es diez veces más alta que en la calle y excede entre cuatro y ocho veces las recomendadas por las autoridades sanitarias.
"Si en la calle el nivel de contaminación fuese parecido, las autoridades sanitarias decretarían 'alarma ambiental' y recomendarían a la población no salir", advierte.
Las principales víctimas del tabaquismo pasivo, añade, son los trabajadores de la hostelería, que pasan entre 8 o 10 horas en su puesto de trabajo, una situación que no pueden elegir, además de ser peligroso para los clientes.
Según el estudio, debido a que la exposición al humo del tabaco es acumulativa (a más horas de exposición más riesgos), se estima que en España se registran unas 1.000 víctimas anuales entre los trabajadores del sector hostelero por el tabaco inhalado en los últimos 30 o 40 años.
Causa de muerte prevenible
El tabaco pasivo es la tercera causa de muerte prevenible en España, unas 3.200 anuales en los estudios más conservadores. La primera es el tabaquismo activo, con 53.000 fallecimientos, y la segunda el abuso del alcohol, con 8.500, según Córdoba.
Córdoba ha explicado, además, que los sistemas de ventilación sólo funcionan, según los fabricantes, cuando no se fuma. "Son unos sistemas que en la mayor parte de los casos no protegen nada a los trabajadores y tampoco a los clientes".
A su juicio, en el debate actual sobre la prohibición total de fumar en espacios públicos hay "intereses poderosos". Para Isabel Nerín, "no se trata de perseguir a nadie" sino de ser coherentes para proteger a la población general, ya que se sabe que "fumar mata" y es "inadmisible" que un colectivo de 1.300.000 trabajadores de hostelería esté expuestos a un riesgo prevenible.
Tanto Córdoba como Nerín se han mostrado de acuerdo en que, al parecer, no es una prioridad política en un momento en que se ha complicado la situación de crisis económica.
Para la coordinadora de la Unidad de Antitabaquismo de la Universidad de Zaragoza "hay mucho ruido de fondo que contamina el debate" y provoca confusión en la población general. Se ha demostrado que no existe riesgo económico cuando se han impuesto limitaciones para fumar en otros países, un hecho que incrementa el número de personas que dejan de hacerlo.
En concreto, ha informado que en la unidad que coordina se ha incrementado un 30% en los últimos meses las demandas de fumadores.

continua llegint

La osteoporosis será una de las enfermedades crónicas más incisivas del siglo XXI


La elevada carga asistencial que actualmente presenta la osteoporosis, con más de 200 millones de afectados en todo el mundo –alrededor de 2 millones en España-; la alta repercusión funcional tras las fracturas, ya que el 50 % de los afectados pierde su independencia, y el incremento de la esperanza media de vida de la población, que ha conducido a una expansión de la población geriátrica, un sector donde se ceba la osteoporosis, indican claramente que esta dolencia reumática va a ser a lo largo de este siglo una de las enfermedades con mayor relevancia.

Además, la esperanza de vida está aumentando en los países en desarrollo, por lo que la osteoporosis, una enfermedad importante solamente en países desarrollados, pasará a ser una epidemia de alcance mundial.
La osteoporosis, según informa medicosypacientes.com es la causa de 1,6 millones de fracturas de cadera en todo el mundo cada año, 40.000 de las cuales se producen en nuestro país, y este hecho se asocia también a un importante incremento de la mortalidad. En concreto, se produce un incremento del riesgo relativo de muerte del 86 %.
Es decir, si en mayores de 65 años, el riesgo de fallecer en 5 años es de un 20%, una persona con fractura de cadera, tendrá un 86% más de riesgo, lo que equivale a que fallecerá el 37% aproximadamente.
Teniendo en cuenta la importancia de esta patología, así como la necesidad de un conocimiento lo más avanzado posible por parte de los especialistas para poder rebajar estas cifras, acaba de presentarse la segunda edición del ‘Manual de Enfermedades Óseas’ de la Sociedad Española de Reumatología.
La obra ha sido coordinada por el doctor Luis Pérez Edo, del Servicio de Reumatología del Hospital del Mar, en Barcelona, y el doctor Luis Arboleya, del Servicio de Reumatología del Hospital San Agustín, en Avilés.
“El principal objetivo de este manual ha sido resumir los principales avances que se han producido en el campo del tejido óseo y sus enfermedades, analizándolos en profundidad y con enfoque clínico útil y práctico para la consulta diaria”, según comentan los autores. “Aunque la osteoporosis es quizá la enfermedad más común, también existen otras patologías óseas que deben ser conocidas por los especialistas para que poder efectuar una adecuada asistencia a los pacientes”.
Esta obra está dirigida principalmente a reumatólogos, ya que estos especialistas tienen un importante peso específico en el campo de las enfermedades óseas. Sin embargo, también nace como un elemento de ayuda en la práctica diaria para todas las especialidades relacionadas con este tipo de patologías, como pueden ser Ginecología, Traumatología, Medicina Interna o Medicina General, así como para los no iniciados que quieran efectuar una puesta al día de sus conocimientos.
DIAGNÓSTICO
“Los aspectos más novedosos que se incluyen en este ‘Manual de Enfermedades Óseas’ se han centrado sobre todo en la puesta al día de los diferentes elementos del diagnóstico y tratamiento, donde hemos podido incorporar las últimas novedades”, indica el doctor Pérez Edo.
“Era necesario publicar una obra de actualización acerca del metabolismo óseo, puesto que los avances que se han producido en el campo de la osteología son enormes”, añade por su parte el doctor Arboleya. “Hasta hace poco considerábamos el hueso como un tejido casi sin vida, pero a día de hoy sabemos que posee una gran actividad metabólica en la que actúa una gran cantidad de mediadores”.
Uno de los temas tratados en mayor profundidad ha sido el ciclo de remodelado óseo y los mecanismos que lo alteran. “Este ciclo hace que siempre dispongamos de hueso nuevo, recién formado, incluso en edades avanzadas de la vida, por eso es importante conocer cómo controlarlo, para así contribuir a aclarar muchos de los aspectos fundamentales en la patogenia de estas enfermedades”.
Según el doctor Josep Blanch, presidente de honor de la Sociedad Española de Reumatología y uno de los impulsores de esta segunda edición, “han transcurrido diez años desde que se editó por primera vez esta obra y este tiempo en Medicina es una eternidad, sobre todo en especialidades como la Reumatología, que avanza a pasos agigantados, por lo que era necesario contar con una actualización realizada, además, por los mejores especialistas en cada una de las materias, tal y como se hace en este manual”.
A lo largo de estos diez años han sido muchos los avances producidos en este campo. “El conocimiento y desarrollo de las bases celulares y moleculares ha proporcionado una información importantísima de los mecanismos implicados en cada patología y con ello se inicia el camino de nuevas dianas terapéuticas”, subraya el doctor Pérez Edo.
“En el tratamiento de la osteoporosis estamos a punto de iniciar una nueva etapa gracias a los fármacos biológicos dirigidos contra el osteoclasto”, indica el doctor Arboleya. “Esperamos que las investigaciones con nuevas dianas terapéuticas como las integrinas o la catepsina K puedan hacer que a largo plazo contemos con nuevos tratamientos que consigan frenar la destrucción del hueso y estimulen su formación”.
Tal y como concluye el doctor Blanch, “dado que muestra en profundidad todos los avances, no sólo en tratamiento sino también en diagnóstico, etiología y patología, el ‘Manual de Enfermedades Óseas’ es una obra de referencia que ha conseguido con éxito hacer una puesta al día del mejor conocimiento que hay sobre esta materia”.

continua llegint

Sólo el 29% de los jóvenes con discapacidad trabaja


En España, viven 163.650 personas con discapacidad en edad entre 15 y 30 años, de los cuales sólo un 28,9% trabaja, frente al 56,8% de los jóvenes sin discapacidad que lo hacen. Estos datos se desprenden de un avance del estudio “Los jóvenes con discapacidad en España”, realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La tasa de paro es prácticamente el doble para las personas con discapacidad; mientras que la tasa de actividad de los jóvenes en España es del 66,2%, la de los jóvenes con discapacidad no llega al 50%.
La situación del empleo de las personas con discapacidad en edad laboral se caracteriza por la escasa participación en la actividad debido a diversos motivos, que se relacionan con la falta de oportunidades laborales, que es el factor más importante de exclusión del mercado laboral. Asimismo, en muchas ocasiones, los empleos a los que acceden los jóvenes con discapacidad son poco cualificados y mal remunerados.
Las tasas de paro resultan en general altas para todo el colectivo, siendo las personas con discapacidades de la audición las que, como promedio, se acercan más a las cifras de paro de la población general, en el momento de realizarse el estudio.
El Cermi ha realizado este análisis utilizando la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con entrevistas y grupos de discusión con jóvenes con discapacidad, profesionales y expertos. Se ha prestado atención específica a los principales temas de referencia en jóvenes como la formación, empleo, vivienda, salud, ocio, nuevas tecnologías y discriminación por motivo de discapacidad.
EDUCACIÓN
Del estudio se deriva que el proceso de inclusión escolar de las personas con discapacidad en España muestra signos de cierto estancamiento y, según los expertos consultados, la secundaria es la etapa donde se presentan mayores dificultades para la permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo, por motivos académicos y otras dificultades de integración social y afectiva.
En el ámbito Universitario, sin embargo, los resultados parecen más alentadores, cuestión que en buena medida se puede relacionar con la generalización se servicios de apoyo al estudiante en las universidades españolas.
El porcentaje de jóvenes con discapacidad con estudios profesionales de grado superior y universitario es bajo (6% frente a 16,2%). Además, las mujeres presentan resultados educativos en general inferiores a los de los hombres en los niveles de estudios primarios, secundarios y enseñanzas profesionales de grado superior.
DISCRIMINACIÓN
Según esta investigación, aproximadamente el 40% de la población joven con discapacidad afirma haberse sentido discriminada en los últimos 12 meses en ámbitos educativos o formativos por causa de su discapacidad.
Además, de forma general, un tercio de los jóvenes con discapacidad reconocen haberse sentido discriminados por motivos de discapacidad al menos alguna vez y más del 10% reconocen discriminación de manera habitual. Los ámbitos donde se percibe mayor discriminación son las relaciones sociales, las actividades formativas, el empleo y la participación social.
AUTONOMÍA PERSONAL
Del estudio se desprende que la gran mayoría de los jóvenes con discapacidad podrían ser tan autónomos como el resto de los jóvenes si se dieran unas condiciones adecuadas de igualdad de oportunidades en contextos normalizados de formación, de inserción laboral y de accesibilidad a todo tipo de bienes, servicios y productos.
El proceso de transición hacia la vida adulta en condiciones de autonomía personal, se presenta como un elemento fundamental. En este ámbito, los recursos y sistemas de apoyo para el acceso a la vivienda se muestran como muy importantes, dadas las dificultades de acceso a la vivienda evidenciadas para jóvenes con discapacidad; problemas que se relacionan tanto con adaptaciones y ayudas técnicas como para elementos correctores del coste de la vivienda, a través de promoción de ayudas públicas.
Además, a medida que aumenta la edad de los jóvenes con discapacidad, se incrementan los índices de emancipación del hogar familiar, aunque en menor medida que en el resto de población. Casi dos tercios de los jóvenes con discapacidad entre 27 y 30 años conviven en el domicilio de sus padres (62,8%).
Esta investigación es el primer estudio sociológico dedicado genéricamente a este segmento de población. Es estudio completo de “Los jóvenes con discapacidad en España” estará disponible en breve y será publicado en formato de libro dentro de la Colección Barclays que edita el Cermi con el patrocinio de la Fundación Barclays.

continua llegint

dilluns, 15 de febrer de 2010

Implantació d'un nou cribratge de detecció precoç de la hipoacúsia

El seu objectiu és detectar la sordesa en els nadons acabats de néixer.Al protocol hi ha el diagnòstic, el tractament i el seguiment educatiu que han de seguir els infants afectats.Un de cada 1.000 infants té una hipoacúsia greu i profunda i, si hi afegim la moderada, pot arribar a afectar 3 de cada 1.000 infants.El Departament de Salut ha presentat el Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal, que estableix la incorporació d’un nou cribratge dintre de l’àmbit de la salut pública infantil, amb l’objectiu de detectar la sordesa en els nadons acabats de néixer. Es tracta d’un formulari que, a més de la prova de cribratge i de diagnòstic de la hipoacúsia, preveu tot el tractament i el seguiment educatiu que han de seguir els infants afectats d’aquesta deficiència.

Un de cada 1.000 infants té una hipoacúsia greu i profunda, i si hi afegim la moderada pot arribar a afectar 3 de cada 1.000 infants. La detecció precoç de la hipoacúsia, la seva posterior intervenció i el seu seguiment suposa obtenir un pronòstic més favorable d’aquesta malaltia.Aquest cribratge, basat en els potencials auditius evocats, és una prova molt sensible i específica, i es durà a terme en les maternitats de la xarxa pública on neixin els nadons, a tot Catalunya. També hi haurà una unitat de referència de la hipoacúsia, on es derivaran aquells nadons als quals calgui fer el diagnòstic de sordesa i, posteriorment, hi haurà un seguiment d’aquests infants que es farà amb la intervenció d’algun dels 10 centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDAS), que estan ubicats en tot el territori.La implementació d’aquest Protocol es farà a tot Catalunya i inclou també una instrucció del CatSalut i un registre que determinarà el total de casos, que permetrà la seva posterior avaluació mitjançant indicadors de procés i de resultats.En l’elaboració d’aquest Protocol hi han intervingut les societats científiques, els professionals i les persones implicades en la detecció, el seguiment i el tractament de la hipoacúsia infantil. Les determinacions s’han basat en el consens del grup de treball i les recomanacions científiques fonamentades en l’experiència professional i l’evidència científica, així com els consells de les agències de tecnologia i els documents de consens nacional i internacional.

continua llegint

dimarts, 9 de febrer de 2010

Els professionals sanitaris de la xarxa pública catalana han atès 58.017 urgències en la darrera setmana


Al llarg de la setmana que va del 28 de gener al 3 de febrer, el nombre d’urgències ateses als hospitals d’aguts ha estat superior respecte a la setmana anterior (58.017, que suposa un increment del 2,8%), mentre que el d’urgències ingressades ha estat similar a la setmana anterior (6.326, que suposa un decrement del 0,14%). Tant el nombre d’urgències ateses com d’urgències ingressades, ha estat inferior respecte a la mateixa setmana de l’any anterior (suposa un decrement del 9,7% i un 4,4% respectivament).

Els hospitals infantils, si comparem amb la setmana anterior, han disminuït l’activitat de les urgències ateses i les urgències ingressades (3.264 que representa un decrement del 4,6% i 275 que representa un decrement del 20,3%, respectivament). Aquest decrement també es dóna si comparem l’activitat amb la mateixa setmana de l’any anterior, en un 18% i 29,7% respectivament.L’activitat dels centres d'atenció primària i l’activitat domiciliària es manté respecte a la setmana anterior (771.828 visites i 22.220 domicilis). Els centres d’atenció continuada (ACUT) han disminuït lleugerament les visites (42.257 que representa una disminució del 1,6%) i han augmentat un 2,7% l’atenció domiciliària (2.145).Tant les trucades com els domicilis al 061 han tingut un lleuger increment respecte a la setmana anterior (1,7% i un 3% respectivament), tot i així estan molt per sota de la mateixa setmana de l’any anterior, en un 9% i un 13% respectivament.Segons la informació recollida pel sistema PIDIRAC (Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya), l’activitat gripal pel nou virus de la grip A(H1N1) mostra una intensitat baixa i per sota del llindar epidèmic. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella és de 40,8 per cada 100.000 habitants.

continua llegint

El rastro letal del amianto

Un goteo constante de enfermos pulmonares. Eso es lo que queda del amianto en Cerdanyola, Ripollet y algunos pueblos colindantes, en la provincia de Barcelona. Un par de diagnósticos un mes. Otro al siguiente. Así hasta cerca de 35 al año. Son la herencia que ha dejado la fábrica de amianto que Uralita tenía en la zona y que, según un estudio médico, multiplica por 47 la probabilidad de desarrollar un cáncer mortal como el mesotelioma. También destaca un notable incremento de casos de cáncer de pulmón, asbestosis o derrames pleurales, entre otros. En total, el estudio localiza 149 casos de enfermedades mortales.

Vivir ahora en estas localidades no supone ningún peligro. Uralita, que defiende que siempre ha cumplido la normativa vigente, cerró su planta en 1997. Sin embargo, los enfermos seguirán apareciendo a este ritmo hasta 2020, porque muchos llevan el veneno dentro desde hace lustros, pero aún no se ha manifestado. Uno de cada tres afectados, nunca pisó la fábrica.

Josep Tarrès, neumólogo, es el responsable del estudio. Lleva toda la vida viendo en la consulta de Cerdanyola un vía crucis de afectados por el amianto, una sustancia ahora prohibida, pero que hasta 2002 se utilizaba masivamente para aislar, fabricar tuberías, transformadores... Las fibras microscópicas de este material, al inhalarlas, se incrustan en los pulmones. Permanecen ahí décadas, y las enfermedades que causan pueden no manifestarse hasta 20 o 40 años más tarde. "Mi interés en documentar los efectos surgió puramente de la necesidad", cuenta Tarrès. Es de Barcelona, pero llegó a Cerdanyola con el título de médico aún caliente bajo el brazo. "Y empecé a ver una patología de la que había muy poco escrito. Así que me decidí a registrarlo todo en un cuaderno", recuerda. En 2000 decidió iniciar un estudio serio sobre el tema, junto a especialistas de centros de atención primaria y el hospital de la zona. "Se trataba de estudiar la zona cero del amianto", dice. Los últimos resultados disponibles de la investigación -que sigue en marcha financiada por el Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol, la Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia- han sido publicados en la revista Archivos de Bronconeumología, de la Sociedad Española de Neumología.

La gran aportación de Tarrès es que pone, al fin, cifras concretas a la herencia envenenada del amianto. Se sabía el daño que causan las fibras del mineral, pero hasta ahora nadie había estudiado tan a fondo sus efectos sobre una población. "La fábrica supuso un factor de riesgo importante para enfermedades relacionadas con el amianto para los trabajadores y la población cercana". Mientras que lo habitual es que en una población no afectada aparezcan 10 casos al año de enfermedades relacionadas con el amianto por millón de habitantes, en el área de Cerdanyola se dan 95. En la más letal de ellas, el mesotelioma, la tasa pasa de entre uno y tres casos por millón, hasta los 47.

Además, un tercio de los afectados son ambientales: enfermaron por inhalar las fibras de amianto que flotaban en la calle o las que llegaban a los hogares de los trabajadores en su ropa. Esto explica que las mujeres e hijos de los antiguos empleados son uno de los colectivos más afectados.

A varios trabajadores de Uralita los juzgados les han dado la razón, a pesar de que la empresa se ampara en que sólo hacía lo que la ley permitía. Han logrado indemnizaciones, no sólo en Cerdanyola, sino también en Getafe (Madrid). Pero a los afectados ambientales, hasta ahora no. La Asociación de Víctimas del Amianto de Cerdanyola y Ripollet se agarra a los datos de Tarrès como a un clavo ardiendo. En mayo irán a juicio contra Uralita, de la mano del despacho Roca i Junyent. Le piden cinco millones de euros. Declararán en el juicio los alcaldes de Ripollet, Juan Parralejo, y Cerdanyola, Antoni Morrall. "No buscamos hacernos ricos, sino dignidad y una compensación, para que, cuando la enfermedad avance, podamos pagar la ayuda que necesitaremos", dice una portavoz de la asociación.

De los 559 pacientes con los que se realizó el estudio hasta 2007, ahora se ha pasado a cerca de 900. "Hoy mismo me han llegado los informes de tres pacientes más", apunta Tarrès. Muchos se enteran por casualidad. Como Mercé Duran. A ella le diagnosticaron hace 10 años, cuando le fueron a realizar una operación rutinaria. Cuando el médico vio su placa de tórax, le dijo que tenía afectada la pleura. Le preguntó dónde vivía. "Le contesté que en Cerdanyola, pero que no tenía importancia, porque nunca trabajé en la fábrica", recuerda. Pero el problema de Mercé, de 59 años, es que vivía al lado. "Cuando hacía viento, se levantaba el amianto que había por toda la calle y la ropa tendida se llenaba de polvillo blanco. Antes de poner las sábanas, las sacudíamos, y ya está", recuerda con amargura. Estará en el juicio de mayo.

Rosa Frisach trabajó en la fábrica. Se ha tenido que jubilar y le ha quedado una pensión de 600 euros. Tiene la enfermedad laboral reconocida. La minusvalía no, ya que asegura que por problemas burocráticos e interminables listas de espera médica no lo ha conseguido aún. "Pensé en hacerme un seguro privado para agilizar las pruebas, pero en ninguno me quieren", explica. Tampoco puede pedir un crédito si la cantidad es importante, porque exigen un seguro de vida que nadie le quiere hacer.

continua llegint