dilluns, 30 de novembre de 2009

Prop de 400.000 catalans van patir depressió el 2006

L'any 2006, un total de 400.000 persones van patir depressió. Aquest mateix any, els costos de la depressió van assolir la xifra de més de 736 milions d'euros suposant així el 0,4% del PIB. Aquestes dades es desprenen d'un estudi que ha presentat aquest dilluns el Departament de Salut sobre el cost i la càrrega que tenen per Catalunya les malalties mentals. Segons aquest estudi, la depressió és el segon problema de salut que comporta pèrdua de qualitat de vida, per darrera d'altres malalties cròniques de salut associades al dolor.


L'estudi presentat aquest dilluns suposa per primera vagada a nivell internacional que un Govern encarrega i finança un estudi de costos sobre les malalties mentals. L'informe ha estat encarregat pel Departament de Salut sota la coordinació del consorci Hospitalari de Catalunya i amb la Col·laboració de la London School of Economics Health i constitueix una nova aproximació dels costos d'aquesta malaltia i contribuir a la planificació sanitària. En aquest sentit, la consellera de Salut, Marina Geli, ha explicat que aquest estudi és “seriós”, constata "dades que ja se sabien” i alhora “valida el model” que s'està portant a terme.Les xifresSegons aquest estudi, l'any 2006 més de 400.000 persones majors de 18 anys van patir depressió a Catalunya, de les quals un 60% eren dones i amb una proporció més elevada a major edat. Aquesta afectació es veu influïda també per factors socioeconòmics. La consellera de Salut, també ha explicat que el segon motiu de consulta mèdica hi ha la simptomatologia de l'ansietat i la depressió. De fet, segons s'ha posat de manifest aquest dilluns, la depressió és el segon problema de salut que comporta pèrdua de qualitat de vida, per darrera d'altres malalties cròniques de salut. Actualment la depressió en el món desenvolupat suposa la tercera causa de discapacitat en el món. I si es continua en aquesta línia el 2030 podria ser la primera.La depressió també suposa uns costos econòmics “molt alts”, segons ha posat de manifest l'estudi. S'estima que el 2006, els costos es van situar per sobre dels 736 milions d'euros, dada que suposa al voltant del 0,4% del PIB de Catalunya. D'aquests costos, només el 21% corresponen a costos sanitaris indirectes, dels quals un 65% corresponen a medicaments. Del total dels costos, el 79% restant, correspon a costos socials indirectes, com la incapacitat permanent. Prop de 33.200 persones a l'any causen baixes laborals per trastorns d'ansietat o depressió. Les pèrdues de productivitat laboral per incapacitat temporal es valoren al voltant de 200 milions d'euros per any.La consellera Geli també ha volgut remarcar que “la depressió és un problema de salut prioritari”, pel que el seu departament està desenvolupant diverses accions des del Pla director de salut mental i addiccions. Així, es treballa per millorar la prevenció i la detecció precoç, el seguiment des de l'atenció primària de salut, l'atenció especialitzada amb un increment de l'oferta d'atenció psicoterapèutica i la prevenció del suïcidi.