dilluns, 19 de juliol de 2010

HASTA EL 15 DE SETIEMBREcontinua llegint

divendres, 16 de juliol de 2010

Un nou projecte europeu estudia els avortaments espontanis de repetició

Entre el 3% i el 5% de les parelles en edat fèrtil tenen avortaments recurrents. El problema afecta entre 13.000 i 15.000 parelles fèrtils a Catalunya.

Una de les causes conegudes d’aquest tipus de patologia immunitària de la gestació és la Síndrome antifosfolipídica (SAF) i l’avortament és la seva major complicació.
EUROAPS és un registre únic que té com a objectiu recopilar les diferents dades i manifestacions clíniques per aconseguir una base de dades fiable, única i estandarditzada des d’on poder extreure conclusions per a fer estudis més sòlids i així poder establir protocols d’actuació davant la sospita d’aquesta síndrome.

El Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) coordina un registre europeu que recollirà les dades corresponents a la síndrome antifosfolipídica (SAF), associada a mals antecedents obstètrics (avortaments espontanis, morts fetals, complicacions durant l’embaràs, etc.).

La dificultat de l’estudi d’aquesta síndrome és que les seves manifestacions clíniques són molt variades i heterogènies, i no es comporta de la mateixa manera en dones embarassades que en les no embarassades. Per aquesta raó, fins ara hi ha hagut una dispersió de dades que ha dificultat l’estudi. Aquest registre europeu (EUROAPS) busca recollir totes aquestes diferents dades i manifestacions clíniques en un registre únic amb l’objectiu d’aconseguir una base de dades fiable, única i estandarditzada d’on poder extreure dades per a fer estudis més sòlids i així poder establir protocols d’actuació davant la sospita d’aquesta síndrome. Per això, el registre inclourà les dades recollides a uns 200 hospitals d'arreu d’Europa i uns 80 hospitals a l’Estat espanyol. Aquest registre, coordinat pel Dr. Jaume Alijotas, responsable de la línia de recerca en immunopaties de l’embaràs del VHIR, compte amb el suport del Servei de Ginecologia i Obstetrícia i el Servei de Medicina Interna I-Malalties Sistèmiques Autoimmunes de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron i de l’UAB.

Quan l’embaràs es complica

La complicació dels embarassos pot tenir múltiples causes, sovint desconegudes. “La major complicació és la pèrdua del fill que s’espera, especialment si la pèrdua es recurrent, i això suposa un fort cop per als pares. Saber per què ha succeït, en moltes ocasions, ajuda a assumir la pèrdua però, sobretot, ajuda a poder posar en marxa les mesures adequades per intentar que no succeeixi el mateix en el següent embaràs de la parella”, explica el Dr. Alijotas, coordinador del l’EUROAPS.

La síndrome antifosfolipídica (SAF)

Una de les causes conegudes d’aquest tipus de problemes immunitaris de la gestació és l’anomenada Síndrome antifosfolipídica (SAF) i l’avortament és la seva major complicació. Recentment els especialistes han vist que els criteris que la diagnostiquen sensu stricto exclouen molts casos de dones que no se’ls hi arriba a diagnosticar la síndrome però que si es tracten com si la patissin aconsegueixen embarassos viables i finalment tenen fills vius. Això obliga a revisar els criteris que diagnostiquen la SAPF i aquests és un dels objectius de l’EUROAPS. “Si es recullen tots els casos de mals antecedents obstètrics, siguin del caràcter que siguin i aquesta informació la podem tractar, analitzar i compartir, els resultats seran més ràpids i fiables. La idea d’EUROAPS és aconseguir una base de dades de tamany considerable, d’on poder extraure conclusions i si així es confirma, modificar els protocols existents i els criteris diagnòstics”, afirma el Dr. Alijotas.

La síndrome antifosfolipídica es caracteritza també per un risc augmentat de trombosis vasculars. Afortunadament, les trombosis maternes semblen poc freqüents en la variant obstètrica de la síndrome. Per fer-ne el diagnòstic cal que es completin uns criteris diagnòstics (clínics i de proves de laboratori). Aquesta síndrome s’explica com la presència d’anticossos que ataquen les cèl•lules produint una reacció en cadena que activa mecanismes inflamatoris. En la dona embarassada aquests mecanismes inflamatoris es donen a nivell del trofoblast (teixit que es forma al voltant de l’embrió i que garanteix tant el seu acoblament a les parets de l’úter com l’intercanvi de nutrients per alimentar-lo). Aquests mecanismes inflamatoris i la mala circulació a nivell d’aquest trofoblast poden contribuir a què finalment es pugui produir un avortament. Per això, les dones que tenen aquesta síndrome o es sospita, en tractar-les amb àcid acetilsalicílic (antiinflamatori i antiagregant) i heparina (immunomodulador i antitrombotic -evita les trombosis-), milloren durant l’embaràs i aconsegueixen tenir fills vius. “El problema arriba quan una dona amb mals antecedents obstètrics no acompleix tots els criteris actuals –clínics o de laboratori- per a diagnosticar-li aquesta síndrome però n’existeix la sospita”, explica el Dr. Alijotas. “És per aquests casos que necessitem ampliar l’experiència i poder variar els criteris diagnòstics i per això es necessari un registre gratuït i universal com l’EUROAPS”.

Dades rellevants

Entre el 3% i el 5% de les parelles en edat fèrtil tenen avortaments recurrents.
D’aquest percentatge de casos, el 70% no s’expliquen per causes anatòmiques, infeccioses, hormonals o genètiques, per tant, el 70% tenen probablement una causa immunitària (a causa de la pròpia immunitat –autoimmunitària- o a causa de la resposta immunitària que genera en el cos de la mare la part de l’embrió procedent del pare –aloimmunitària-).
Un 20% d’aquest grup tindrien ambdues causes.
Si es recull tota la patologia obstètrica (avortaments, preeclàmpsies, morts fetals, parts prematurs, etc.) un 15% aproximadament de tots aquests problemes tindran una causa inflamatòria o immunològica.
El problema afecta entre 13.000 i 15.000 parelles fèrtils a Catalunya.

continua llegint

Es demostra per primera vegada que l’osteoporosi masculina té un origen diferent a la femenina


A l’Estat espanyol cada any es produeixen 45.000 fractures de maluc, conseqüència directa de l’osteoporosi.
Que una tercera part de les fractures de maluc les pateixen els homes demostra que l’osteoporosi masculina és molt més freqüent del que es pensa.
Les troballes fetes suposen un canvi de paradigma de l’osteoporosi masculina i del seu tractament. Al contrari del que es creia, s’ha vist que les cèl•lules formadores de l’os són menys actives que les de les dones i que, en el 50% dels casos, l’osteoporosi masculina és primària i no conseqüència d’altres dolències o tractaments.


Investigadors de l’hospital del Mar i del Grup de recerca genètica de l'osteoporosi de l’IMIM –Institut de Recerca de l’hospital del Mar- han descobert que l’osteoporosi masculina té una causa diferent a la femenina. Els resultats que ho demostren s’han publicat a Calcified Tissue International.

L’osteoporosi és una malaltia dels ossos que es caracteritza per una pèrdua de la densitat mineral òssia i que es diagnostica amb una densitometria òssia. La pèrdua de densitat mineral òssia augmenta la susceptibilitat a patir fractures d’ossos. Tant és així que, a Espanya, anualment es produeixen unes 45.000 fractures de maluc a conseqüència directa de l’osteoporosi. Entre el 15 i el 20% de les persones que pateixen una fractura de maluc tenen problemes greus en el decurs d’un any a causa del repòs. Les trombosis pulmonars i els problemes respiratoris, entre altres, es deriven de l’enllitament.

S’estima que de totes les fractures de maluc que cada any es produeixen a l’Estat espanyol, una tercera part les pateixen els homes, ja que, tot i que l’osteoporosi sigui una malaltia molt comú entre les dones post-menopàusiques, cal no oblidar que també afecta als homes. De fet, és més freqüent del que es pensa entre la població masculina.

Recerca de les causes

Fins ara, es creia que l’osteoporosi masculina era principalment secundària, és a dir, causada per la utilització de certs fàrmacs, el patiment de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC), patologies hepàtiques, així com deguda a hàbits tòxics, com el consum d’alcohol, etcètera. Hi ha casos, però, en els quals l’osteoporosi no té una causa aparent o coneguda, en aquest cas s’anomena primària o idiopàtica i suposa el 50% d’aquesta patologia en els homes. Per aquesta raó, els investigadors de l’hospital del Mar han volgut aprofundir en el coneixement de les causes d’aquesta malaltia en la població masculina

El teixit ossi del cos humà es forma i es destrueix contínuament. En condicions de salut, hi ha un bon balanç entre la formació i la destrucció de l’os que permet a l’organisme tenir una densitat mineral òssia adequada. Ara bé, a les dones post-menopàusiques, l’osteoporosi es produeix per un augment de la destrucció del teixit ossi, mentre que la formació d’os segueix el mateix ritme.


Què succeeix en el cas de l’osteoporosi masculina? S’ha vist que la malaltia s’origina pel mecanisme oposat.“Fins ara se suposava que es produïa pel mateix mecanisme que en les dones, però nosaltres hem vist que no. En els homes es deu a un dèficit de la formació d’ós, mentre que el teixit ossi es destrueix al mateix ritme que entre la població femenina. Hi ha menys osteoblasts (cèl•lules formadores de l’os) i aquests són menys actius”, explica Josep Blanch, reumatòleg consultor de la Secció de Metabolisme Ossi del Servei de Reumatologia de l’hospital del Mar i coordinador de l’estudi que ha permès arribar a aquesta conclusió.

En un estudi previ, aquest mateix grup va comparar les mesures de la morfologia dels ossos corticals d’ homes amb osteoporosi idiopàtica amb les mesures preses a subjectes d’un grup control. Els investigadors van trobar una formació d’ossos més reduïda i van constatar diferències importants en la destrucció o reabsorció òssia entre tots dos grups.

Ara, per a confirmar els resultats d’aquell treball previ, els investigadors han fet un nou estudi en el qual han analitzat la causa d’aquesta patologia, examinant el comportament de l’osteoblast in vitro, és a dir, en cultius cel•lulars.

En aquest segon estudi, es van comparar dos paràmetres de l’activitat dels osteoblasts dels pacients amb osteoporosi masculina idiopàtica i dels individus controls: per una banda, el ritme de creixement d’aquestes cèl•lules o proliferació osteoblàstica, i, per l’altra, marcadors com l’expressió del COL1A i l’osteocalcina i afegint-hi vitamina D.

Els resultats i canvi de paradigma

Els resultats suggereixen que l’osteoporosi masculina idiopàtica evoluciona més lentament, ja que, en observar el ritme de creixement del teixit ossi en cultiu, s’ha confirmat que existeix un dèficit de formació, mentre que aquest es destrueix al mateix ritme. I, en els osteoblasts cultivats, també s’ha vist que són menys actius, ja que tenen una expressió reduïda dels gens que estan relacionats amb la formació de la matriu que dóna lloc als ossos, probablement deguda a una resposta més lenta a alguns estímuls. Alguns dels marcadors d’activitat formadora d’os que es troben menys expressats són les fosfatases alcalines òssies o l’osteocalcina.

Per tant, els autors conclouen que, al contrari del que passa amb l’osteoporosi femenina, en la qual la pèrdua de densitat mineral òssia es deu predominantment a un augment de la destrucció, en l’osteoporosi idiopàtica masculina aquesta baixa densitat mineral òssia neix d’un defecte formador.

I l’estudi aporta “una hipòtesi nova, ja que els osteoblasts tenen menys activitat i, per tant, hi ha menys formació òssia. I també, al contrari del que es creia, l’osteoporosi masculina és primària en el 50% dels casos. Això suposa un canvi de paradigma de l’osteoporosi i del seu tractament”, destaca el doctor Blanch.


continua llegint

Un robot rehabilitará los miembros superiores de lesionados cerebrales


La Fundación Casaverde, en colaboración con el Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, presentó ayer un robot que rehabilita los miembros superiores de los pacientes con lesión cerebral mediante movimientos funcionales que trabajan con realidades virtuales.


El prototipo español, pionero en Europa, se denomina AUPA y se ha desarrollado en los últimos dos años con un presupuesto de 287.766 euros, según informó el presidente de la Fundación Casaverde, Alberto Giménez, durante la presentación del robot en los Cursos de Verano que la Universidad Complutense organiza en San Lorenzo de El Escorial.

Así, mediante el desarrollo de un programa informático, el paciente interactúa constantemente con el robot a través de una realidad virtual que permite que AUPA aprenda y reproduzca los movimientos que ejecutan los terapeutas a través de dos brazos articulados.

En ese sentido, el robot está diseñado para graduar el tiempo de duración de cada actividad, a la vez que permite regular el fondo sobre el que trabajará cada paciente debido a los problemas perceptivos que padecen muchos de los enfermos con problemas cerebrales.

El prototipo, que se puede utilizar para rehabilitaciones neurológicas y físicas, está pensado "exclusivamente" para las extremidades superiores posibilitando que el movimiento de la máquina se asemeje al músculo humano.

El presidente señaló que ha llamado "a muchas puertas" para conseguir ayudas económicas que financien, en cierta medida, los proyectos de investigación que llevan a cabo desde su sede y agregó que han pretendido "concienciar" a las autoridades públicas del problema existente en cuanto a la "necesidad" de recursos para este tipo de proyectos.

A su vez, Giménez comentó que el objetivo de la Fundación es que AUPA pueda ser adquirido a partir de enero de 2011 por "cualquier" clínica de fisioterapia, para lo cual pretenden llegar al "mínimo coste" posible de venta.

continua llegint

Es potencia l'atenció a la salut sexual i reproductiva als centres de salut del Vallès Occidental Est

Els centres de salut del Vallès Occidental Est (Sabadell i la seva àrea de referència) han iniciat una campanya, impulsada per l’Institut Català de la Salut i amb el suport del Parc Taulí, per promoure l’atenció als casos vinculats a la salut sexual i reproductiva de manera més propera. Aquesta iniciativa informa sobre quins problemes de salut d’aquest àmbit es poden tractar directament als centres d’atenció primària i consultoris locals de la zona, facilitant-ne i agilitzant-ne l’atenció. La campanya inclou l’edició de cartells i tríptics informatius.

Manca de menstruació o dolor quan apareix, dolor o bonys a les mames, pruïja vaginal, anticoncepció d’emergència i infeccions urinàries són algunes de les patologies que es poden tractar directament a través dels professionals de l’equip d’atenció primària del centre corresponent. També poden diagnosticar i controlar l’embaràs, fer prevenció del càncer de coll uterí i assessorar en diversos aspectes com evitar embarassos no desitjats o infeccions de transmissió sexual.

Segons l’anàlisi de les dades recollides als serveis d’urgències d’obstetrícia i ginecologia de l’Hospital Parc Taulí a 2007, un 22% dels casos diagnosticats en aquest àmbit, podrien haver estat atesos per equips d’atenció primària. Als municipis que conformen el Govern Territorial de Salut Vallès Occidental Est (Sant Llorenç Savall, Castellar del Vallès, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Sabadell, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Ripollet, Cerdanyola del Vallès i Montcada i Reixac) hi ha un total de 31 Centres d’Atenció Primària i Consultoris Locals on es poden fer aquest tipus de consultes

continua llegint

dijous, 15 de juliol de 2010

Los medicamentos huérfanos pueden ahorrar hospitalizaciones de por vida


La Federación Española de Enfermedades Raras (Feder) ha elaborado un manifiesto en defensa de los llamados medicamentos huérfanos, en el que asegura que estos fármacos pueden ahorrar a los sistemas sanitarios el coste de hospitalizar de por vida a los pacientes crónicos.

Feder ha difundido el manifiesto con el fin de informar a quienes dudan de la rentabilidad de los medicamentos creados para combatir enfermedades que afectan a poca gente.


En este sentido, el texto de la federación asegura que el coste de la hospitalización por falta de tratamiento de una persona con afecciones poco frecuentes "puede llegar a los 100.000 euros anuales".


Además, prosigue, "hay evidencias contrastadas" de que el Reglamento sobre medicamentos huérfanos, adoptado en 1999, no sólo ha creado más empleo en la UE, sino que también ha favorecido un aumento de la investigación y el desarrollo en enfermedades comunes. De esta manera y como valor fundamental, agrega la federación, "resulta importante subrayar que las investigaciones realizadas en enfermedades raras han sido fundamentales para la identificación de la mayoría de genes humanos y para un cuarto de los fármacos innovadores que han recibido la aprobación de la UE". Y es que, reivindica Feder, "los afectados por enfermedades raras deben tener el mismo derecho que los demás ciudadanos a recibir asistencia sanitaria de calidad y a tener esperanzas reales de tratamiento y de cuidado".

continua llegint

dilluns, 12 de juliol de 2010

Dos anticuerpos naturales que neutralizan el 90% de las cepas del VIH


Frente a la infección por VIH, nuestro organismo fabrica anticuerpos en su intento por neutralizarlo. A pesar de que este virus siempre logra colonizar las células de nuestro sistema inmune, algunas de estas defensas naturales tienen una eficacia muy alta contra él. Un trabajo publicado en 'Science' describe dos de estos anticuerpos, capaces de frenar el 90% de las cepas del VIH-1, el mayor potencial descrito hasta la fecha.

Desde que en 2007 se descubrió cómo el virus del sida penetra en las células inmunes -primer paso en la cascada de la infección-, buena parte de los esfuerzos científicos se ha centrado en descubrir la forma de bloquear esa unión. El principal problema es que, como buen virus, el VIH cambia constantemente las proteínas de su superficie para evitar ser reconocido por las defensas, borrando de un plumazo los progresos alcanzados.

Por eso, y porque existen numerosos subtipos de este virus, cada uno con una superficie distinta, dar con anticuerpos eficaces contra todas ellas ha sido una dura tarea, hasta ahora. Los resultados del trabajo publicado en 'Science', desarrollado por investigadores del Centro de Investigación de Vacunas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EEUU (NIAID) –responsables también del hallazgo de 2007-, podrían dar un giro a esta situación.

Dos anticuerpos para la esperanza
"Hemos utilizado nuestro conocimiento de la estructura del virus –en este caso, de la superficie del VIH-, para afinar las herramientas moleculares que señalan sus puntos débiles y nos guían hacia los anticuerpos que se unen a ellos, bloqueando la entrada del virus en las células", explica Gary Nabel, director del Centro de Investigación de Vacunas.

A grandes rasgos, lo que han hecho ha sido examinar detenidamente el punto exacto en el que el VIH se une a linfocitos CD4, las células defensivas que infecta, y han creado una molécula que lo imita, modificada además para que sólo reaccionara ante la presencia de anticuerpos específicos para ese lugar de unión.

Gracias a esta técnica, los autores dieron en la sangre de un seropositivo con dos anticuerpos –VRC01 y VRC02- capaces de neutralizar el 91% de todas las cepas de VIH conocidas. Hasta ahora, se habían descrito moléculas que bloqueaban el 40% y el 75% de los subtipos virales. Más aún, los autores han sido capaces de describir la estructura atómica de VRC01 y de observar cómo funciona exactamente cuando evita que el VIH penetre en los linfocitos CD4, las células defensivas que infecta el virus.

"El descubrimiento de estos anticuerpos excepcionalmente neutralizantes y el análisis estructural que explica cómo funcionan son avances excitantes que acelerarán nuestros esfuerzos para encontrar una vacuna preventiva del VIH de uso global", ha declarado Anthony Fauci, director del NIAID. "Además, la técnica empleada por el equipo [...] representa una nueva estrategia que podría aplicarse en el diseño de vacunas para otras enfermedades infecciosas".

continua llegint

El Departament de Salut incorporarà el Braille a la targeta sanitària individual


La Comissió de Sanitat del Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució presentada per tots els grups parlamentaris que insta al Govern de la Generalitat a regular la incorporació del braille al model de targeta sanitària individual. Aquesta decisió ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Associació catalana per a la Integració del Cec.

La mesura consistirà a incorporar a la targeta, sempre a petició de l'interessat invident, la inscripció en Braille de sigles o paraules que permeten identificar de forma autònoma, per exemple, les sigles de "Targeta Sanitària Individual" (TSI) o les de "Servei Català de la Salut” (SCS), així com el codi d'identificació personal.

Les targetes magnètiques i carnets són cada vegada són més freqüents en la vida quotidiana: DNI, targetes bancàries, carnets d'estudiant, etc, i moltes vegades, la mida, la forma i la textura dels carnets són idèntiques, el que impedeix que les persones cegues, a través del tacte, puguin saber quin és cada document.

continua llegint

La mortalitat per càncer es redueix anualment a Catalunya un 0,7% en els homes i un 1,18% en les dones

Les estimacions del Departament de Salut indiquen, respecte a la incidència del càncer a Catalunya, que l’any 2010 es diagnosticaran 24.000 nous casos de càncer en els homes i 16.000 en les dones. Els tumors més freqüents mostren un patró diferent en els homes que en les dones. Així, el tumor més freqüent en les dones és el càncer de mama, amb gairebé un 32% dels casos, seguit pel càncer colorrectal (14%) i el limfoma no Hodgkin (6%). El càncer de pulmó és el cinquè amb un 4,3% dels casos. En els homes, en canvi, el tumor més freqüent és el càncer de pròstata amb gairebé el 25%, seguit pel càncer colorrectal (18%) i el de pulmó (16%).

A Catalunya, en els darrers anys, s’ha reduït el nombre de casos de càncer de pulmó gràcies a la baixada del consum de tabac en els homes a la dècada dels 80, que es començà a fer palès a mitjans dels anys 90. Al contrari, en les dones s’ha enregistrat un increment de la incidència notable, tot i partir de xifres anteriors molt baixes.

El patró de mortalitat mostra un canvi de tendència des dels anys 90 molt significatiu, ja que es redueix anualment un 0,7% de la mortalitat per càncer en els homes i un 1,18% en les dones. Entre altres, destaquen la reducció significativa de la mortalitat per càncer de mama (2,7%) i de pròstata (2,6%). En canvi, hi ha un increment de la mortalitat per càncer de pulmó en les dones del 4,8%.

Aquesta reducció anual ha estat conseqüència de les millores del tractament i de la detecció precoç dels càncers. Gràcies a aquestes mesures, i malgrat que la incidència de la malaltia continua creixent, està millorant la supervivència de les persones amb càncer. Així, la supervivència relativa a 5 anys per a tots els tumors (excepte pell no melanoma) és del 46% en els homes i de 56,4% en les dones. La supervivència és alta per a tumors com el càncer de mama (81%), el de testicle (93%) o el melanoma de pell (superior al 83%), per exemple.

En tumors pediàtrics cal destacar que s’han produït menys casos dels esperats i s’ha enregistrat un augment de la supervivència del 36% del període 1980-84 al període 2000-2004.

Accions que es duen a terme:

Prevenció:

Se segueix treballant i col·laborant en les estratègies preventives, especialment vinculades a millorar els hàbits de vida saludables, com ara millorar la dieta i reduir l’obesitat i el sobrepès; promoure l’exercici físic moderat i regular; evitar l’exposició solar excessiva; evitar el consum excessiu de l’alcohol; aplicar la vacuna del virus del Papil·loma humà a les nenes de 12 anys, entre d’altres i també molt específicament sobre el tabaquisme.

Detecció precoç:

En relació als programes de cribratge o detecció precoç de càncer, actualment el de càncer de mama cobreix a totes les dones del territori, de 50 a 69 anys, i consisteix en fer-se una mamografia biennalment.

Desprès de la prova pilot del programa de detecció precoç del càncer colorectal, ha començat l’extensió progressiva a tot el territori, a les dones i homes entre 50 i 69 anys. El mes de desembre de 2009 va començar el cribratge a l’Àrea funcional Esquerra i Litoral de la ciutat de Barcelona que inclou 196.000 homes i dones de 50-69 anys i que, consisteix en realitzar una prova per a la detecció de sang oculta a la femta, biennalment.

També es continua treballant per millorar el cribratge de càncer de coll uterí. L’any 2009 es van realitzar més de 26.000 deteccions de VPH seguint les indicacions del protocol de prevenció d’aquest tumor.

Atenció Oncològica:

Diagnòstic Ràpid: S’ha desenvolupat el programa de Diagnòstic Ràpid per als tumors de càncer de mama, pulmó i colorectal. Aquest programa consisteix en que, des de la sospita fonamentada de càncer a l’inici del tractament transcorrin 30 dies, el que contribueix significativament a disminuir el temps d’incertesa dels pacients i el tractament més proper en el temps. La seva implementació ha significat una organització específica per aquests casos i actualment s’està ampliant als tumors de pròstata i bufeta urinària.

Durant l’any 2009 van ser inclosos en el circuit de diagnòstic ràpid: 8.077 casos de càncer colorectal, 5.705 de càncer de mama i 3.841 de càncer de pulmó.

El 40% dels pacients de càncer de mama i pulmó i el 28% en còlon que són inclosos en el Programa, són diagnosticats de càncer.

La mitjana de dies des de l’entrada al Programa fins l’inici de tractament, se situa la voltant de 30 dies i és lleugerament superior (36,7 dies) en càncer de pulmó, atesa la complexitat del seu estudi.


L’atenció al final de la vida a Catalunya

L’any 2009, el programa de cures pal·liatives va atendre 24.875 episodis a Catalunya. La major part d’aquests es van realitzar a les llars, a través del Programa d’Atenció Domiciliària amb Equip de Suport (PADES), que ha vist com any rera any, ha incrementat el percentatge de sol·licituds. Entre elles, les del programa de suport d’atenció pal·liativa hospitalària i domiciliària a nens i joves, que ha donat cobertura a 65 nens i joves l’any passat.

Les cures pal·liatives constitueixen una línia estratègica del Pla director sociosanitari, instrument del Departament de Salut que inclou la planificació de l’atenció al final de la vida.

Actualment, Catalunya disposa de 383 llits sociosanitaris específics de cures pal·liatives (UCP), 82 equips pal·liatius de suport domiciliari (PADES), 23 equips pal·liatius de suport hospitalari (UFISS), 15 equips pal·liatius d’avaluació integral, a més d’altres recursos sociosanitaris no específics de cures pal·liatives, polivalents i mixtes que també ofereixen atenció específica pal·liativa, tot i que no d’una forma exclusiva.

Des de l’any 2005 hi ha hagut un increment del 28% de l’activitat assistencial dels recursos específics de cures pal·liatives (UCP, PADES i UFISS), una tendència creixent de l’activitat en les unitats d’internament (6.301 episodis l’any 2009) i una estabilització en l’activitat domiciliària (13.000 episodis l’any 2009).

Una de les característiques de l’atenció en el tram final de la vida és la seva transversalitat. Així, malgrat aquestes xifres d’activitat fan referència als recursos específics de la xarxa sociosanitària, les persones en l’etapa del final de la vida també són ateses pels professionals en altres recursos de les xarxes d’atenció primària, d’atenció hospitalària i sociosanitària, en els que s’ofereix assistència pal·liativa,però no de forma exclusiva, com és el cas de les Unitats Geriàtriques Agudes (UGA), UFISS mixtes, EAIA polivalent (Equip d’Avaluació Integral Ambulatori), llits de mitja estada polivalent, etc.

Amb el model organitzatiu d’atenció al final de la vida, a Catalunya s’ha donat una alta cobertura a persones amb malaltia oncològica avançada i terminal i s’ha evidenciat una tendència creixent en l’atenció a les persones amb malaltia no oncològica, essent un dels objectius prioritaris del Pla director sociosanitari augmentar aquesta xifra. S’estima que l’any 2009, els recursos específics de cures pal·liatives van donar cobertura a un 87% de persones amb malaltia oncològica i a un 61,4% de persones amb algunes malalties no oncològiques.

Els objectius d’horitzó 2010 són ampliar la cobertura de les cures pal·liatives, especialment a la població amb malalties d’origen no oncològic, millorar l’abordatge d’aspectes ètics en l’àmbit sociosanitari, implantar polítiques integrals d’atenció en el territori i circuits d’accés en funció de la complexitat, potenciar la investigació en cures pal·liatives, oferir formació sobre l’atenció al final de la vida als professionals dels diferents nivells assistencials, oferir cursos de suport als cuidadors i millorar l’atenció al dol, entre d’altres.

Des del mes de maig de 2009, es compta amb dos equips específics per atenció al final de la vida de la població infantil i juvenil als hospitals maternoinfantils de Vall d’Hebron i Sant Joan de Déu.

El desenvolupament dels recursos de cures pal·liatives, el més alt dins l’Estat Espanyol, posa de manifest el ferm compromís del Departament de Salut per la qualitat de l’atenció en aquesta etapa de la vida.

continua llegint

divendres, 9 de juliol de 2010

Un lector de código de barras permitirá saber si los productos contienen glutenLa Federación de Asociaciones de Celiacos de España (Face) ha desarrollado un lector especial de código de barras que permitirá reconocer si los productos contienen o no gluten, de esta manera se facilitará la compra a las personas con enfermedad celiaca y evitará que adquieran por error productos prohibidos para ellos.


El proyecto, denominado "Código EAN", está basado en un pequeño pero sofisticado dispositivo capaz de leer los códigos de barras impresos en los productos. Si éstos están garantizados como libres de gluten, se enciende una luz de color verde en el aparato, de lo contrario, se enciende una luz roja.

El aparato es del tamaño de un mando a distancia de garaje, de manera que no supone ningún problema llevarlo encima y ofrece muchas ventajas en momentos como el de hacer la compra en un supermercado o el de comer fuera de casa, dado que permite identificar de manera instantánea y segura si el producto puede ser consumido o no.

El lector de códigos de barras tiene almacenada la misma información que ofrece la lista de alimentos aptos para celíacos, que Face edita anualmente en forma de librito. En ella se recogen todos aquellos alimentos que las empresas han certificado como libres de gluten y que, por consiguiente, son aptos para celíacos.

Hasta el momento, éstos lectores de códigos de barras sólo se utilizaban en la industria y en grandes superficies pero a partir de noviembre estará a disposición de los celíacos, coincidiendo con la publicación de la nueva lista.

continua llegint

Un nuevo servicio facilitará a los sordos la accesibilidad en actos públicos

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha puesto en marcha un servicio de apoyo a la accesibilidad para facilitar la comunicación de los ciudadanos con problemas de audición en los actos públicos a través del bucle magnético y del subtitulado.

Según informó la citada confederación, el Servicio de Apoyo a la Accesibilidad-Fiapas, que es como se denomina esta iniciativa, tiene carácter estatal y funcionará mediante la coordinación de distintos Equipos de Soporte a la Accesibilidad a la información y a la comunicación (Esac).


Concretamente, este servicio comprende la asistencia técnica de un profesional de Imagen y Sonido, el equipamiento técnico para el subtitulado en remoto y el servicio de estenotipia (subtitulado en castellano o en inglés), así como la instalación eventual del bucle magnético.

El impulso de este servicio ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad y Política Social, con cargo a la asignación tributaria del IRPF, y de Fundación ONCE. También ha contado con la colaboración de la Fundación Vodafone.

De momento, el servicio funciona en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Madrid, por lo que los interesados en beneficiarse de él que vivan fuera de estas autonomías deberán solicitarlo en Madrid, a través del Servicio de Apoyo a la Accesibilidad-Fiapas.

continua llegint

L´AVAN ESTRENA NOVA ETAPA AMB NOU PRESIDENT

L´AVAN engega una nova etapa pensant en creixement, assumint compromisos i prenent decisions per assolir nous reptes, amb l´il.lusió posada en la finalització del nou centre de Sabadell i el de Terrassa,.

Una nova etapa que necessita un nou model de gestió i noves cares que portin a l´AVAN a una entitat de referència dintre del tercer sector.
Una associació amb més de 17 anys d´història, amb quasi 1.350 socis arreu del Vallès i amb un Pla estratègic que contribuirà a facilitar la gestió de l´entitat, a fer-la més transparent i a ser més eficaç i eficient, necessita canvis estructurals que permetin i millorin aquest fort creixement.

A l´Assemblea extraordinària celebrada ahir, dia 8 al Casal Cívic del Pla del Bonaire de Terrassa, es va votar el nomenament del nou President de l´Associació, Vicenç Creus, per dimissió de l´anterior, el Dr. Miquel Aguilar, així com el nomenament de la nova sots-Presidenta Pilar Portolés i dos nous vocals de la Junta, Montse Nayach i Jaume Farrés. La nova Junta va voler agrair la tasca d´aquestes persones que han col·laborat desinteressadament amb l´AVAN i molt especialment a la labor feta pel Dr. Miquel Aguilar en el decurs d´aquests anys.

A l´assemblea es va informar dels objectius principals per aquest any i el proper, que principalment son els següents: refermar la filosofia AVAN, millorar la qualitat a l´organització, optimitzar i millorar els recursos, millorar la comunicació i per últim la gestió i construcció dels centres AVAN.

Per la seva part, el nou President de l´Associació, en Vicenç Creus, va fer un discurs on va deixar clares les intencions amb les que la Junta es compromet a treballar en aquesta nova etapa. Una època en que l´AVAN està a punt de celebrar la majoria d´edat i per tant d´assumir compromisos de més relleu públic. Va comentar el moment actual de maduresa de l´AVAN com a conseqüència d´un treball fet amb rigor i generositat per totes les persones que al llarg de la seva història han volgut implicar-s´hi. Una nova etapa que té un clar full de ruta: el Pla Estratègic de l´AVAN i on s´han de cumplir els seus objectius. S´ha d´assegurar la viabilitat econòmica de tot el que es faci i per últim va recalcar la voluntat d´ampliar complicitats amb tots els agents públics i privats possibles amb el convenciment que l´AVAN no és l´únic responsable de donar respostes però si el que pot col·laborar amb més institucions del territori i del sector per crear sinèrgies i optimitzar recursos.

Vicenç Creus i Soley, (Sabadell, 1945) Soci de l´AVAN des de fa més de 10 anys, és una persona reconeguda, amb un ampli bagatge professional i molt vinculada a empreses d’economia social. Ha estat Cofundador i President de la Lliga dels Drets dels Pobles. Director del Centre de Formació Ocupacional Vapor Llonch i gerent de CIPO (cooperativa que es dedica a l´atenció i a la inserció sòcio-laboral de persones amb discapacitat psíquica) durant 13 anys. Actualment també és col·laborador de la Fundació Privada Tutelar “Família o Societat” i patró de la Fundació Jaume Bofill.

continua llegint