dilluns, 12 de juliol de 2010

El Departament de Salut incorporarà el Braille a la targeta sanitària individual


La Comissió de Sanitat del Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució presentada per tots els grups parlamentaris que insta al Govern de la Generalitat a regular la incorporació del braille al model de targeta sanitària individual. Aquesta decisió ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Associació catalana per a la Integració del Cec.

La mesura consistirà a incorporar a la targeta, sempre a petició de l'interessat invident, la inscripció en Braille de sigles o paraules que permeten identificar de forma autònoma, per exemple, les sigles de "Targeta Sanitària Individual" (TSI) o les de "Servei Català de la Salut” (SCS), així com el codi d'identificació personal.

Les targetes magnètiques i carnets són cada vegada són més freqüents en la vida quotidiana: DNI, targetes bancàries, carnets d'estudiant, etc, i moltes vegades, la mida, la forma i la textura dels carnets són idèntiques, el que impedeix que les persones cegues, a través del tacte, puguin saber quin és cada document.