divendres, 19 de febrer de 2010

Disminueixen les baixes laborals per malaltia a Catalunya

Les malalties associades al sistema respiratori continuen sent les dolències que causen més nombre de baixes a Catalunya, seguides de les malalties osteomusculars. Durant el 2009 l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques va gestionar més d'un milió de baixes, segons dades del Departament de Salut fetes públiques aquest dilluns. I, tant si es pren com a referència la xifra total, com si es considera el nombre de baixes en relació als afiliats la tendència és a la baixa.


Prenent com a referència el número de baixes, durant l'any 2009 se'n van registrar 1.055.433 que representen un 8% menys que l'any anterior. Si es fan distincions de gènere, les dones van registrar un descens del 8,4% en el nombre de baixes mentre que en homes la disminució va ser del 0,7%.
Les xifres recollides pel Departament de Salut que calculen els dies per Incapacitat Temporal pel nombre d'afiliats -una dada, doncs, a la qual no l'afectaria la disminució de l'ocupació- posen de manifest que la tendència de nombre baixes segueix disminuint. Enguany, aquest descens ha estat del 4,4% en relació a l'any anterior. Però en relació a l'any 2007, quan hi havia plena ocupació, el descens acumulat ja és de l'11%. La consellera de Salut, Marina Geli, ha explicat que “continua l'ajustament de les baixes” i que “segur que la crisi no ha fet més baixes”. Tot i que ha apuntat que s'està treballant en aquesta línia correctament, ha apuntat que “tot és millorable”, posant d'exemple les baixes de curta durada.
Malalties respiratòries, les que més afectenD'aquest nombre total de baixes, un 26% són degudes a a malalties relacionades amb el sistema respiratori, encara que són les que tenen menys durada, 7,9 dies. Les baixes per afectacions osteomusculars van suposar un 18,8% del nombre total amb una durada mitjana de 49,4 dies. La tercera causa d'IT són els traumatismes que suposen un 8% del total amb una durada mitjana de 49,2 dies, i les malalties mentals, la quarta causa, un 7,1% amb una durada de 80,6 dies. Els tumors representen un 1,2% de les baixes i duren, aproximadament, una mitjana de 131,1 dies.
El director de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, Rafael Manzanera, ha destacat la “repercussió brutal” al mes de novembre del brot epidèmic que va registrar la grip A. Aquest any passat un 7,2% del total de baixes va ser a causa exclusivament de la grip bastant més de la xifra del 2,7% del 2008.
Pel que fa a les durades de les incapacitats temporals, el 77% de la incapacitats temporals van tenir una durada d'un mes o menys.
Segons ha explicat el director de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, Rafael Manzanera, la incidència, que és el nombre de baixes per cent afiliats, va ser el 2009 del 33,2%, que vol dir que de cada 100 treballadors 25 van registrar baixes i alguns en més d'una ocasió.