divendres, 26 de febrer de 2010

Els experts reclamen col•locar més cors artificials
Els experts en cardiologia han reclamat la col•locació de més cors artificials com a alternativa als trasplantaments als pacients amb insuficiència cardíaca terminal. L’Hospital de Bellvitge, primer centre d’Espanya en col•locar un d’aquests aparells amb èxit, organitza un curs on participen més de 200 experts en la matèria d’arreu del món.


“Espanya està quedant molt despenjada d’Europa en aquest camp. La prova és que l’any passat es van col•locar a Europa un miler de cors artificials de llarga durada i a Espanya cap”, ha dit el cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de Bellvitge, Eduard Castells.
Els cors artificials poden ser de curta, de mitja o de llarga durada. Els dos primers són els que més es fan servir i fonamentalment com a trànsit a un trasplantament. D’aquests a Espanya es van col•locar l’any passat uns cent, un 20% a Catalunya. L’Hospital de Bellvitge és centre de referència en aquesta matèria. “L’any 2007 vam col•locar el primer cor artificial de llarga durada a una pacient que, dos anys després fa vida normal, escriu llibres i porta un bar”, explica amb satisfacció Castells.
Els trasplantaments, a la baixa
Una de les explicacions que donen els experts per la baixa aplicació de la tècnica és la donació d’òrgans. Eduard Castells ha destacat que “a Espanya hi ha relativament molts donants d’òrgans, sobretot comparat amb d’altres països. Això fa que es redueixi l’aplicació d’altres tècniques”.
El cor artificial està indicat com a alternativa als trasplantaments en el cas de persones grans que per la seva edat o característiques físiques no puguin superar un trasplantament o bé a persones joves que no responguin a un tractament convencional. Segons els darrers estudis, un 60% dels pacients amb un cor artificial sobreviuen dos anys després de la seva implantació. Si s’hagués optat per una altra tècnica, segons els experts, la mortalitat seria més elevada i la mort s’hagués produït poques setmanes després.
“La xarxa de donacions a Espanya és bona però hem de tenir en compte que s’està reduint per l’augment de l’esperança de vida dels ciutadans. A més cal que una persona mori per poder fer el trasplantament quelcom que no passa amb els cors artificials”, ha dit Castells que ha criticat que “la tècnica estigui actualment molt més avançada que l’aplicació que d’ella s’està fent”.