dimarts, 9 de febrer de 2010

Els professionals sanitaris de la xarxa pública catalana han atès 58.017 urgències en la darrera setmana


Al llarg de la setmana que va del 28 de gener al 3 de febrer, el nombre d’urgències ateses als hospitals d’aguts ha estat superior respecte a la setmana anterior (58.017, que suposa un increment del 2,8%), mentre que el d’urgències ingressades ha estat similar a la setmana anterior (6.326, que suposa un decrement del 0,14%). Tant el nombre d’urgències ateses com d’urgències ingressades, ha estat inferior respecte a la mateixa setmana de l’any anterior (suposa un decrement del 9,7% i un 4,4% respectivament).

Els hospitals infantils, si comparem amb la setmana anterior, han disminuït l’activitat de les urgències ateses i les urgències ingressades (3.264 que representa un decrement del 4,6% i 275 que representa un decrement del 20,3%, respectivament). Aquest decrement també es dóna si comparem l’activitat amb la mateixa setmana de l’any anterior, en un 18% i 29,7% respectivament.L’activitat dels centres d'atenció primària i l’activitat domiciliària es manté respecte a la setmana anterior (771.828 visites i 22.220 domicilis). Els centres d’atenció continuada (ACUT) han disminuït lleugerament les visites (42.257 que representa una disminució del 1,6%) i han augmentat un 2,7% l’atenció domiciliària (2.145).Tant les trucades com els domicilis al 061 han tingut un lleuger increment respecte a la setmana anterior (1,7% i un 3% respectivament), tot i així estan molt per sota de la mateixa setmana de l’any anterior, en un 9% i un 13% respectivament.Segons la informació recollida pel sistema PIDIRAC (Pla d’Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya), l’activitat gripal pel nou virus de la grip A(H1N1) mostra una intensitat baixa i per sota del llindar epidèmic. La taxa d’incidència de síndromes gripals registrades per la xarxa sentinella és de 40,8 per cada 100.000 habitants.