dilluns, 2 de maig de 2011

Vall d’Hebron i Parc Taulí col•laboraran en el desenvolupament de projectes d’innovació

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), la Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí (CSPT) i la Fundació Parc Taulí (FPT) han signat un acord marc que estableix una col•laboració en els models i processos d’innovació i transferència, així com en els camps científics i tecnològics d’interès comú.
Les quatre entitats sumaran esforços per crear camins d’actuació que afavoreixin el desenvolupament de projectes d’innovació i valorització d’idees, l’organització d’activitats comunes relacionades amb la promoció de la innovació, el desenvolupament i la transferència de noves tecnologies, la cooperació en programes de formació per al personal investigador i tècnic, i la identificació de projectes de recerca en col•laboració i la seva posterior execució.

L’acord, que tindrà una duració de tres anys prorrogables, suposa que l’HUVH i el VHIR tindran l’acompanyament del Parc Taulí per implantar un model d’innovació. La FPT aporta el reconeixement de la seva pràctica en la modelització de la innovació i el seu procés com a referent. Els professionals del Parc Taulí aniran introduint als del Vall d’Hebron en el coneixement conceptual, metodològic i el derivat de la seva pròpia experiència en les diferents fases de confecció del model, incorporant les aportacions de l’HUVH de forma estructurada i adequada a la seva pròpia realitat.

Amb aquesta col•laboració l’HUVH i el VHIR generaran l’estratègia i les línies d’actuació que els permetin posar en valor i transferir cap a la societat els resultats de l’activitat hospitalària, docent i de recerca, establir les polítiques de foment de la cultura innovadora, definir les polítiques de relacions externes en aquest àmbit d’actuació, determinar el procés d’innovació i definir les funcions i estructura necessària per a garantir l’acompliment de l’estratègia, la seva avaluació i la presa de decisions institucionals, constituït el Comitè d’Innovació HUVH-VHIR.

El director general del CSPT, Joan Antonio Gallego, el gerent de l’HUVH, el Dr. José Luis de Sancho i el director del VHIR, el Dr. Joan Comella, han fet oficial la col•laboració amb la signatura de l’acord que ha tingut lloc aquest matí a la Sala d’Actes de la planta baixa de l’Àrea General de l’HUVH.

“L’HUVH ha fet una ferma aposta per la innovació i considera aquest acord fonamental per al seu desenvolupament”, expressa el Dr. José Luis de Sancho, gerent de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

“És un acord que ens fa més forts a totes les parts, ja que la innovació és un pas endavant indispensable en la transferència del coneixement biomèdic i l’experiència del Parc Taulí ens ajudarà molt”, afirma el Dr. Comella.

Per la seva banda, Joan Antoni Gallego està segur que "l'experiència del Parc Taulí pot aportar molt en l'objectiu que es planteja la Vall d'Hebron i com a resultat de l'acord es beneficiaran els professionals i, per tant, la societat".

El Dr. Lluís Blanch, director de Recerca i Innovació del Parc Taulí considera que “incorporar estratègies d’innovació en un sector clau com la salut és una oportunitat pels professionals, per la institució i pel sistema, i reforça el paper de l’hospital com a generador d’activitat econòmica”.

Amb anterioritat a la signatura de l’acord les parts han tingut tres jornades de treball durant les quals s’han debatut les necessitats i les fortaleses de cadascuna de les entitats i la millor manera d’implantar un model d’innovació a l’HUVH i el VHIR a partir de l’experiència de la FPT. En la primera sessió es va parlar de la innovació en el sector salut i de l’anàlisi d’oportunitats, a més d’aprofundir en l’experiència d’innovació del Parc Taulí. En la segona sessió es van tractar aspectes més tècnics, com ara la normativa de propietat intel•lectual, la creació d’un comitè d’innovació i la política de foment de la cultura innovadora.
Com a prèvia de l’acte de signatura, va tenir lloc la tercera trobada en format workshop, on s’ha debatut sobre les propostes de les jornades anteriors.