dijous, 17 de març de 2011

El Departament de Salut recorda la necessitat de la donació d'òrgans

El conseller de Salut, Boi Ruiz, i la directora de l’Organització Catalana de Trasplantaments, Roser Deulofeu, han inaugurat avui el Congrés de la Societat Catalana de Trasplantaments. El titular de Salut ha recordat la necessitat de la donació d’òrgans. Alhora, ha agraït la solidaritat dels donants i les seves famílies, així com la tasca que realitzen els professionals i les institucions que intervenen en el procés de donació i trasplantament.
Si considerem la taxa per milió de població, la taxa global de trasplantaments a Catalunya de l’any 2010 ha estat de 99,2, xifra superior a la de l’Estat, que és de 80,2. Tot i això, cal recordar que l’any 2010 va disminuir el nombre de donants en mort encefàlica tant a l’Estat com a Catalunya, amb un total de 201 donants vàlids.

La disminució de donants en mort encefàlica es deu a l’èxit dels programes de prevenció de la mortalitat per accidents de trànsit (-60% en els darrers anys), així com al codi ictus (-30% en els darrers anys) i al codi infart
(-30% en els darrers anys), que estan destinats a la prevenció de la mortalitat per malalties neurològiques i cardíaques i que han condicionat, l’any 2010, una esperada disminució.

La sensibilització pot ajudar a disminuir el percentatge de negatives a la donació, que ha estat del 20,8% l’any 2010. Aquesta xifra es troba entre la mitjana dels darrers deu anys.

Els trasplantaments a Catalunya

Del total de trasplantaments fets entre 1971 i 2010 a Catalunya, 10.261 han estat de ronyó, 4.028 de fetge, 984 de cor, 557 de pulmó, 478 de pàncrees, 1 d’intestí i innombrables trasplantaments de teixits, entre els quals un de cara l’any 2010 (teixit compost), 427 de progenitors de l’hematopoesi, i més de 4.000 implants anuals d’altres teixits com ara còrnies, pell, os i tendons, teixit vascular i vàlvules cardíaques.