divendres, 12 de novembre de 2010

Salut i Educació acorden un Model d'atenció als infants amb diabetis en l'àmbit escolar


Actualment a Catalunya hi ha al voltant de 487 infants menors de 13 anys –150 dels quals tenen entre 3 i 7 anys– amb diabetis tipus 1. La diabetis no impedeix que els infants facin les activitats pròpies de la seva edat, però se’ls ha de controlar la glucosa i administrar-los insulina quan ho estableixen les pautes mèdiques. Sovint els controls de glucosa i l’administració de la insulina s’han de dur a terme en l’entorn escolar.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, els departaments Salut i d’Educació, amb la col·laboració de l’Associació de Diabètics de Catalunya, han elaborat un Model d’atenció als infants amb diabetis en l’àmbit escolar. El model defineix les pautes d’actuació i el paper dels agents implicats en l’atenció als infants: la família o tutors, els centres educatius, els serveis sanitaris i l’Associació de Diabètics de Catalunya.

La col·laboració de l’Associació es concreta, d’una banda, en la formació de les persones encarregades de dur a terme el control de glucèmia i l’administració de la insulina i, de l’altra, en les tasques relacionades amb la informació i la sensibilització dels professionals de l’àmbit educatiu.

A més, el model conté un apartat amb les preguntes més freqüents en relació amb l’atenció dels infants amb diabetis en l’àmbit escolar.

Un dels elements més destacats del model és el consens de la xarxa sanitària d’utilització pública per prescriure, durant l’horari escolar, una única administració d’insulina abans de dinar. A partir d’aquest consens, s’estableix que, en els casos dels infants no autònoms (entre 3-7 anys o que faci poc que la malaltia ha debutat), l’escola ha de determinar, en col·laboració amb la família, la persona que al migdia ha de fer el control de glucosa i l’administració de la insulina. Aquesta persona pot ser un familiar, personal voluntari del centre educatiu, de l’Associació de Diabètics de Catalunya, de l’AMPA, personal del servei de menjador, etc.

El model defineix: les pautes d’actuació en els casos més greus d’hipoglucèmia; uns documents estàndards d’informe mèdic dirigit al centre escolar i d’autorització dels familiars o tutors per subministrar la insulina, i el circuit per a la gestió de casos complexos.

L’esforç de coordinació i col·laboració entre els departaments de Salut i d’Educació, i l’Associació de Diabètics de Catalunya al llarg d’aquests darrers anys, en els que s’emmarca l’elaboració del model d’atenció, ha culminat amb l’Acord Marc de col·laboració entre ambdós Departaments per al desenvolupament de les intervencions vinculades a la Salut d’infants i joves en l’àmbit escolar.

L’Acord Marc integra les principals línies d’actuació compartides, com el Programa Salut i Escola, l’atenció educativa dels infants i joves ingressats a centres de la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública, el suport sanitari als centres educatius per a l’atenció als alumnes amb trastorns mentals i l’atenció a les necessitats especials de salut en l’àmbit escolar.

En relació a les necessitats especials, l’Acord estableix els elements clau de la coordinació interdepartamental per respondre tant a les necessitats generades per malalties cròniques, com la diabetis als centres educatius ordinaris, com a l’abordatge de les necessitats sanitàries dels alumnes dels 32 centres d’educació especial o centres que participin en processos d’inclusió escolar.

Aquest darrer punt de l’Acord s’amplia a través d’un nou model basat en la formació de personal del centre que actuarà supervisat/da per una infermera de referència. S’iniciarà l’experiència, de manera progressiva a 32 centres d’educació especial (1.972 alumnes amb discapacitats físiques).

Demà, 12 de novembre a les 13.00 hores, la consellera de Salut, Marina Geli, i la directora general d’Atenció a la Comunitat Educativa, Isabel Darder, oferiran una atenció a la premsa a la Sala Carles Rahola (entrant pel Pati de les Magnòlies) de la seu de la Generalitat a Girona, Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona.