dimarts, 30 de novembre de 2010

1 de desembre Dia Mundial de la Sida


Es confirma la tendència a l’estabilitat en el nombre de nous diagnòstics de la infecció. En els darreres anys, es detecta un increment de la infecció per relacions sexuals no protegides entre homes i en la població nouvinguda. El retard en el diagnòstic és més important en homes heterosexuals majors de 44 anys.

La consellera de Salut en funcions, Marina Geli, llegirà demà, 30 de novembre a les 19 hores, un manifest per recordar la importància de respectar els drets de les persones que viuen amb el virus del VIH, a Catalunya.

Els edificis de l’Ajuntament de Barcelona i el Palau de la Generalitat s’il·luminaran, seguint la iniciativa d’ONUSIDA “Lights for rights”.

Dades epidemiològiques

En el darrer informe d’ONUSIDA, el Programa de les Nacions Unides per al VIH, s’estima que hi ha hagut 33,3 milions de persones infectades a tot el món i 2,6 milions de noves infeccions, en el transcurs del 2009, i el 68% de les quals són a l’Àfrica subsahariana. A Europa occidental i central, s’estima que 820.000 persones viuen amb el VIH i que, durant el 2009, se n’han infectat 31.000 més. A Espanya, el nombre de persones infectades, des de l’inici de l’epidèmia, es calcula en 140.000 i, durant el 2009, se’n van declarar 1.583 noves infeccions.

A Catalunya, des de la posada en marxa del sistema voluntari de declaració de nous diagnòstics d’infecció pel VIH (2001) i fins al 31 de desembre de 2009, el CEEISCAT (Centre d’Estudis Epidemiològics de la Sida i altres infeccions de transmissió sexual) ha rebut la notificació de 6.129 nous diagnòstics d’infecció pel VIH (el 79% en homes i el 21% en dones). En el transcurs del 2009, se n’han notificat 560 noves infeccions, xifra que es manté estable, ja que en els darrers anys han estat al voltant de les 600. A Catalunya, la infecció afecta sobretot la població d’edats compreses entre els 25 i els 39 anys.

Pel que fa a la sida, des de l’inici de l’epidèmia (octubre de 1981) i fins al 31 de desembre de 2009, se n’han diagnosticat un total de 16.421 casos, entre la població resident a Catalunya, dels quals 174 han estat notificats durant l’any 2009: el 78% són homes i el 22% dones. A Catalunya, la sida afecta sobretot la població d’edats compreses entre els 30 i els 44 anys.


Vies de transmissió

A Catalunya, la principal via de transmissió entre els nous diagnòstics d’infecció pel VIH és la sexual: 77% de casos (42,7% en les relacions heterosexuals i 34,3% en les homosexuals), seguida per la via endovenosa amb el 9,5% dels casos.
Entre els homes, la transmissió per via homosexual (2001-2009) és del 54,1% i ja supera la transmissió heterosexual que, en aquest període, és del 34,3%. En els darrers anys, ha augmentat el percentatge de declaracions entre la població immigrant, de tal manera que ha passat del 24,3% dels nous casos (2001) fins al 35,6% (2009), la majoria del quals han adquirit la infecció en el nostre entorn.

Prevenció

Els resultats del sistema de vigilància epidemiològica ens indiquen que hem de posar l’èmfasi en les intervencions preventives. La via de transmissió sexual i l’afectació dels adults joves entre els 25 i els 39 anys, que són els més afectats, han impulsat a incloure, de forma transversal, l’educació afectivosexual en el currículum escolar, que està present en diferents àrees curriculars: coneixement del medi natural/ciències de la naturalesa, educació física i ciutadana, que incideixen en l’adquisició dels coneixements relacionats amb l’educació afectivosexual, per tal d’afavorir el creixement personal i emocional dels individus i el desenvolupament de la capacitat crítica i la iniciativa personal, a fi d’assumir accions responsables que contribueixin a evitar riscos i, en conseqüència, futures noves infeccions.
L’accessibilitat al instrument més efectiu per evitar la transmissió sexual de la infecció pel VIH -el preservatiu- s’ha potenciat, ja que se n’han distribuït de forma gratuïta 2.869.613, en el transcurs del 2010. Alhora, el preservatiu s’ha adaptat als diferents tipus de pràctiques sexuals i a la població destinatària. Per una altra banda, la instal·lació de màquines expenedores de preservatius a baix preu ha arribat fins a les 548, arreu de Catalunya, i en llocs on hi ha més freqüentació de joves adolescents.

En els darrers anys, s'ha observat un descens significatiu en el percentatge del retard en el diagnòstic de la infecció pel VIH, que ha passat del 44% (2001), fins al 30,9% (2009). Aquesta infecció pot passar desapercebuda dins de l’organisme durant força anys i això fa que una persona infectada, que desconegui el seu estat serològic, no pugui beneficiar-se d’un seguiment mèdic ni accedir a un tractament eficaç, que té repercussió sobre el pronòstic de la infecció i permet adoptar mesures per evitar la transmissió del virus. La proporció de casos que es diagnostiquen amb retard, entre les infeccions pel VIH, és superior entre els homes, entre el grup de transmissió heterosexual i entre les persones de més de 44 anys.

Han sorgit iniciatives de prevenció com: la introducció de les proves de lectura ràpida, els programes d’apropament per part de diverses ONG arreu de Catalunya i la més recent creada oferta del test ràpid, a 36 oficines de farmàcia de 21 poblacions de la província de Barcelona. A hores d’ara, ja se n’han realitzat 3.070 tests, amb els que s’han detectat 30 persones reactives. Aquesta iniciativa ha tingut un impacte en l’augment del nombre de persones que es realitzen la prova i en la detecció de persones infectades que desconeixien el seu estat serològic. Cal seguir reforçant aquestes iniciatives.

L’elaboració d’un nou pla d’acció (2010-2013), a Catalunya, ha de contribuir a implementar les polítiques per fer front al VIH/sida, fer-ne disminuir l’aparició de nous casos d’infecció, fer més accessible el seu diagnòstic, millorar l’atenció a les persones afectades, facilitar la seva integració laboral i crear un entorn favorable per a l’acceptació de les persones que viuen amb el VIH/sida.
Al 2008, es va iniciar el procés d’elaboració del nou pla d’acció per fer front al VIH/sida, sota el paraigua de la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya, en la qual estan presents tots els sectors implicats.


Tractament i prestacions sanitàries

La cobertura del tractament farmacològic amb antiretrovirals de les persones infectades pel VIH és universal. Any rere any, se n’incrementa la despesa farmacològica que, al 2009, ha estat de 152.564.332 M€; fet que representa un increment de l’11,50%, respecte a la del 2008.

Quant a la reproducció assistida en parelles serodiscordants, al 2009, es va duplicar la seva pràctica i es van realitzar 42 inseminacions amb rentat de semen i 5 fecundacions in vitro, d’un total de 130 i 17, respectivament, des de la incorporació d’aquesta prestació (2006).

Des del 2002, quan es va iniciar l’estudi pilot pioner a l’Estat espanyol, per avaluar l’eficàcia dels trasplantaments hepàtics en pacients infectats pel VIH i amb hepatopatia crònica, fins a l’octubre de 2009, s’han dut a terme a Catalunya 52 trasplantaments hepàtics en pacients seropositius, que han donat bons resultats, comparables als de les persones trasplantades que no estan afectades pel VIH. Els centres hospitalaris amb unitats de trasplantament participants en aquest estudi són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l’Hospital Universitari Prínceps d’Espanya de Bellvitge i l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Des del Programa per a la prevenció i l’assistència de la sida, el Departament de Salut ha volgut donar resposta a la necessitat d’oferir un tractament a les persones que presenten lipodistròfia facial, en el context de la lipodistròfia secundària al tractament antiretroviral.
Catalunya és la primera i única comunitat autònoma que ofereix dos tractaments quirúrgics: un amb material sintètic i l’altre amb greix autòleg. El cirurgià plàstic decideix quin dels dos utilitzarà, en funció dels criteris establerts. El primer tractament permet tractar els pacients que no disposen de teixit adipós i el segon permet ser més conservadors amb aquells pacients que no es troben en una situació tan extrema.
A Catalunya, des del darrer trimestre del 2007, s’han fet 260 tractaments: 39 amb empelt de greix i 221 amb material sintètic. Els centres de referència on es duen a terme aquests tractaments són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, i l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Campanya del Dia Mundial de la Sida

El tema principal de la vint-i-tresena edició del Dia Mundial de la Sida, que se celebra enguany, ha estat consensuat amb totes les comunitats autònomes de l’Estat espanyol i s’adreça a promoure el diagnòstic precoç del VIH i a prevenir-ne la infecció, sota el lema Estima’t. Fes-te’n la prova. Fes servir el preservatiu, al qual ens sumem.