dijous, 21 d’octubre de 2010

COCARMI CONTINUA SUMANT SINÈRGIES A FAVORDEL COL·LECTIU DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

El Comitè Català de Representants de persones amb Discapacitat, COCARMI, continua sumant actius en la seva lluita continuada i decidida en favor dels drets de les persones amb discapacitat. En la recta final d’aquest 2010, noves entitats han entrat a formar part del Comitè, amb la voluntat de donar veu als diversos col·lectius de la discapacitat. Són Down Catalunya, la FEPCCAT i la reconvertida DINCAT.

COCARMI continua sent la plataforma de referència pel que fa a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. En formen part 9 grans entitats que aglutinen l’acció de centenars d’associacions i que representen les persones amb discapacitats sensorials, discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Un col·lectiu de persones que representen el 9% de la població catalana.Ara mateix COCARMI està format per:ACAPPS (Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes). La missió de la Federació ACAPPS és representar i defensar els drets i interessos globals de les persones amb discapacitat auditiva i de les seves famílies. En aquest camí impulsen l’acció de les Associacions Catalanes de Pares i Persones SordesCOCEMFE CATALUNYA (Confederació Catalana de Persones amb Discapacitat Física). És una organització que treballa per aglutinar, enfortir, formar i coordinar els esforços i activitats de les entitats que treballen a favor de les persones amb discapacitat física i orgànica per defensar els seus drets i millorar la seva qualitat de vidaDINCAT (Discapacitat intel·lectual Catalunya). Agrupa més de 300 entitats sense ànim de lucre que defensen els drets i donen serveis a les persones amb discapacitat intel·lectual. Atenen 31.000 persones amb discapacitat intel·lectual des de 630 centres i serveis. 5.000 professionals treballen a les entitats associadesDOWN CATALUNYA. Treballa per assegurar l’autonomia de les persones amb Síndrome de Down durant tota la seva vida. Ofereixen atenció a la infància, programes de suport a l’entorn familiar, inclusió educativa, oci, inserció laboral i serveis de promoció de l’autonomia personal en l’edat adultaECOM CATALUNYA (Confederació Catalana d’Entitats de Persones amb Discapacitat Física). Ecom és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física. Defensa l'exercici dels drets de les persones amb discapacitat física i treballa per la millora de la seva qualitat de vida

FECAFAMM (Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental). Actualment està formada per més de 50 entitats federades que representen a un total de 5.000 famílies. L’objectiu de la Federació és el de coordinar i donar suport a les associacions de familiars i de persones amb malalties mentals de Catalunya amb la finalitat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famíliesFEPCCAT (Federació Catalana de Paràlisi Cerebral i etiologies similars). Aglutina les entitats catalanes que tenen com a objecte la defensa dels drets i interessos de les persones amb paràlisi cerebral o etiologies similars, l’assistència, la promoció de la seva autonomia, la inclusió social i laboral i en definitiva, la millora de la seva qualitat de vida

FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya). Representa a la comunitat sorda catalana i a les 27 associacions afiliades de persones sordes. Representen i defensen els drets de les persones sordes per aconseguir la seva plena participació i integració en la societat

ONCE. Té la missió de millorar la qualitat de vida dels cecs i els deficients visuals greus de tot Espanya. Actualment, l'ONCE genera gairebé 130.000 llocs de treball i s'ocupa de l'atenció especialitzada que necessiten les més de 70.000 persones cegues i deficients visuals greus d'EspanyaLa primera gran acció del renovat COCARMI se celebrarà el pròxim 18 de novembre a l’Auditori ONCE Catalunya. Serà un acte amb els partits polítics representats al Parlament de Catalunya, que explicaran al col·lectiu de la discapacitat les seves propostes per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones.