dijous, 21 d’octubre de 2010

Es presenta un projecte pioner de realitat virtual per a la rehabilitació de persones amb discapacitats secundaries a un ictus

Els propers dies 21, 22 i 23 d’octubre, l’Hospital del Mar celebra la V Jornada de Rehabilitació de l’Ictus: Hemiplegia 2010. Enguany, el curs revisarà la tecnologia emergent a l'última dècada que s'aplica tant en l'avaluació com en el tractament de l'ictus. A través dels diferents tallers proposats (realitat virtual, anàlisi de marxa, anàlisi instrumentada de la deglució, telerehabilitació) coneixerem la seva aplicabilitat i l'impacte sobre la recuperació motora i funcional.
Les noves tecnologies: un futur més optimista en l'abordatge de l'ictus i les seves seqüeles.

A banda de les tècniques més clàssiques de RHB, els últims anys s’han obert expectatives en noves intervencions que permeten optimitzar els mecanismes de l’aprenentatge motor. S’ha de destacar l’aprenentatge motor, l’estimulació neuromuscular, les tècniques interactives, la robòtica i la realitat virtual. Totes aquestes tècniques permeten gestionar el tractament de l’Extremitat Superior , la recuperació i millora de la marxa i el moviment, amb la intensitat adequada i amb la participació activa del pacient.


Realitat virtual en la rehabilitació dels dèficits de l’Extremitat Superior en l’ictus: Rehabilitation Gaming System
Es tracta de sistemes que reprodueixen entorns reals o simulats per ordinador i amb els quals els pacients interaccionen durant la seva rehabilitació. El Servei de Medicina Física i Rehabilitació del Pac de Salut MAR juntament amb l’Hospital de la Vall d’Hebron i el laboratori de recerca SPECS adscrit a l’UPF treballen conjuntament en un projecte de recerca que es presenta en aquesta Jornada.


Noves tecnologies i Grups d’Ajuda Mútua (GAM)
Aquest grups, format per persones amb seqüeles discapacitants desprès d’haver patit un ictus, en primera persona o a través d’un familiar, tenen en comú situacions socials especials que els hi fan modificar els seus hàbits de vida. Aquest grup, comparteix informació, experiències, dóna suport emocional, busca alternatives per millorar la qualitat de vida, fan públiques les necessitats de millora i ofereixen activitats socials. El GAM mitjançant xarxes virtuals i conduït per un pacient expert beneficia a un gran nombre de pacients, cobrint un ventall de població més ampli i estalviant el desplaçament de les persones a l’hospital o al centre. Ofereix prestacions similars als GAM presencials i la formació a través del pacient expert és un dels eixos de la web de l’ictus de l’Hospital del Mar i dels seus grups d’Ajuda Mútua.


La rehabilitació de l’Ictus, un enfocament multidisciplinari

A la cinquena edició del curs de rehabilitació de l'ictus, l'objectiu s'ha centrat en compartir i actualitzar coneixements amb tots els professionals que intervenen en el programa rehabilitador. La demanda existent en aquesta matèria ha fet replantejar la projecció del curs, per part dels organitzadors i enguany, la Jornada compta amb la participació de ponents nacionals i internacionals de prestigi i s’ha obert a professionals de tot l’Estat espanyol. La iniciativa ha tingut una gran acollida i un gran èxit d’inscripcions.

La rehabilitació tracta la discapacitat secundària a l’ictus, per tal d’aconseguir la màxima funcionalitat possible, facilitar la independència i la reintegració a l’entorn familiar, social i laboral. L'equip de RHB, necessari per atendre pacients amb seqüeles d'ictus, està format per un metge rehabilitador que coordina un grup multidisciplinari de professionals (fisioteràpia, teràpia ocupacional, infermeria neuropsicologia, treball social i logopèdia) que treballen conjuntament per aconseguir la màxima recuperació de la capacitat funcional. A les guies de pràctica clínica de referència s’insisteix en què la RHB de l’ictus ha de seguir uns principis bàsics: inici precoç, intensitat i durada adequades, objectius definits, continuïtat, avaluació periòdica i participació activa de pacients i cuidadors en el procés.

Aquest enfocament multidisciplinari de la Jornada queda palès a l’estructura del curs: conferències, taules rodones i workshops que revisaran des del model organitzatiu en l’atenció aguda de l’Ictus a les noves tecnologies aplicades a la RHB de les diferents seqüeles –motores i funcionals- d’aquesta malaltia i, les noves tecnologies en l’Atenció de pacients i cuidadors, després d’haver rebut l’alta. Tot plegat permetrà facilitar la recuperació dels dèficits i la reintegració laboral i social dels pacients i apropar-nos a un futur més optimista en l'abordatge de les seqüeles de l'ictus.