divendres, 15 d’octubre de 2010

17 d'octubre, Dia Mundial del Dolor

El dolor és un símptoma, no una malaltia, però en moltes ocasions la seva aparició i manteniment poden ser pitjors que la pròpia malaltia que el provoca, que afecta considerablement la qualitat de vida de les persones que el pateixen i dels seus familiars. El no-reconeixement de la gran importància que té el dolor ha provocat en molts casos la seva infravaloració i un tractament poc adequat.

La prevalença del dolor crònic a l’Estat espanyol (entenent que ho és si té una durada de més de tres mesos), segons un estudi transversal publicat l’any 2002, és d’un 23,4% i augmenta considerablement amb l’edat. Entre la població de més de 65 anys, les malalties que ocasionen dolor són presents en un 70% de les persones, de les quals més del 90% serien afectats crònics. Si tenim present l’augment esperat de l’envelliment de la població, és també d’esperar que el dolor crònic es converteixi en un important problema de salut pública.

L’alta prevalença d’un símptoma com el dolor ha motivat que diferents societats científiques i altres organismes commemorin cada 18 d’octubre el Dia Mundial del Dolor. Una celebració d’aquest tipus té per objectiu conscienciar tant el conjunt de la població com els professionals sanitaris de la importància que té aquest problema; detectar, avaluar i tractar el dolor de la millor forma possible i, en definitiva, poder augmentar d’aquesta forma la qualitat de vida de les persones que el pateixen.

El Departament de Salut, conscient del problema que representa el dolor, ha engegat un pla director dirigit a les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor atès que aquestes malalties són el primer cas de dolor en la població de Catalunya.

A més, s’ha elaborat un document que pretén millorar l’atenció que es dóna en els serveis sanitaris específics a les persones que pateixen dolor. Els objectius específics d’aquestes dues línies del Departament de Salut són:

Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen dolor crònic.
Oferir als pacients amb dolor crònic una atenció sanitària accessible, efectiva, basada en l’evidència, amb criteris d’equitat, subsidiarietat i sostenibilitat.
Millorar la sensibilització i capacitació dels professionals que intervenen en l’atenció al dolor crònic.