diumenge, 19 de setembre de 2010

L’aecc DESTINA MÉS DE 5 MILIONS D’EUROS PER A PROJECTES DE RECERCA ONCOLÒGICA A CATALUNYA

Fundació Científica de l’aecc (Associació Espanyola Contra el Càncer) ha adjudicat avui les ajudes per la recerca per valor de més de 5 milions d’euros que es gestionaran i desenvoluparan en diferents centres catalans. D’aquesta quantitat, tres milions han estat adjudicats aquest any i la resta pertany a projectes vigents d’anys anteriors.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència del secretari de Estratègia i Coordinació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Miquel Gómez; la presidenta de l’aecc i la seva Fundació Científica, Isabel Oriol, el professor de l’ICREA i investigador principal del Grup d’ Expressió Gènica i Càncer del VHIO, Joan Seoane i el director científic de l’IDIBELL, Gabriel Capellà.

La Fundació Científica de l’aecc té actualment oberts més d’un centenar de projectes d’investigació sobre càncer i té compromeses per aquest any 2010 unes ajudes econòmiques que arribaran als 10,8 milions d’euros, el què suposa un increment significatiu del 25% respecte al 2009. “La tasca de la Fundació Científica és fonamental per tal que puguem seguir millorant la qualitat de vida de les persones malaltes i els índexs de supervivència del càncer” afirma Isabel Oriol.


Catalunya, una de les Comunitats Autònomes que més fons rep

Els diferents centres d’investigació catalans han estat receptors de més de cinc milions d’euros destinats per la Fundació Científica de l’aecc per la recerca oncològica. L’Hospital Vall d’Hebron, IDIBELL i l’Hospital Sant Joan de Déu, són els centres de referència que estan desenvolupant projectes d’investigació gràcies a les ajudes de la Fundació Científica.

Entre les Ajudes a Grups estables destaquen el Programa sobre càncer hereditari liderat des de l’IDIBELL, així com el Programa sobre glioma, coordinat des del VHIO. Ambdós estan orientats a una recerca coordinada a llarg termini, dirigida a la recerca d’aplicacions directes al futur pacient, un major coneixement de la malaltia i un tractament més individualitzat.Concretament, el projecte liderat pel Dr. Capellá sobre el càncer hereditari proposa el desenvolupament de sis línies d’investigació, el fi de les quals és millorar el maneig dels pacients i famílies amb un alt risc de desenvolupar càncer, facilitant l’aplicació clínica dels nous coneixements d’aquestes patologies.

Per la seva part, el Dr. Seoane proposa estudiar els mecanismes moleculars implicats en el glioma, un dels tumors més agressius amb la finalitat de descobrir i avaluar noves dianes terapèutiques, així com identificar marcadors que permetin seleccionar quins tractaments son els més indicats per a cada pacient.


Els projectes finançats i les ajudes concedides

Els projectes finançats per la Fundación Científica de l’aecc, concedits per la convocatòria pública i adjudicats després de l’avaluació de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, han estat:

• Càncer hereditari: cap a una estimació precisa del risc (1.200.000€)

o Institució coordinadora: Fundació Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Barcelona.
o Coordinador Científic: Dr. Gabriel Capellá Munar, director del Programa de Càncer Hereditari (PCH) de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), director del Laboratori d’Investigació Traslacional de l’Institut Català d’Oncologia (ICO-IDIBELL) i director científic de l’IDIBELL.
o Resum: en aquest projecte es proposa el desenvolupament de 6 projectes d’investigació novedosos que donaran resposta a bona part dels reptes que encara existeixen en l’estudi del càncer hereditari i familiar, com són: (i) la incorporació de metodologies d’última generació en els algoritmes diagnòstics; (ii) l’avaluació de nous marcadors per a individualitzar el risc i modificar les estratègies de cribatge; (iii) la identificació de nous gens responsables del càncer de mama i còlon familiar a partir de diferents aproximacions genòmiques i de biologia integrativa; i (iv) augmentar l’adherència a les mesures de crivatge reduint l’impacte emocional.
o Tots aquests projectes tenen en comú millorar el maneig dels pacients y famílies amb un risc augmentat de desenvolupar càncer facilitant l’aplicació clínica dels nous coneixements d’aquestes patologies.


• Mecanismes moleculars implicats en la gènesis del glioma i estudi de les cèl•lules mare tumorals, Identificació de noves dianes terapèutiques i marcadors per a l’estratificació de pacients i resposta a fàrmacs (1.200.000€)

o Institució coordinadora: Institut d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron (VHIO), Barcelona.
o Investigador Principal: Dr. Joan Seoane, professor ICREA i investigador principal del Grup d’ Expressió Gènica i Càncer del VHIO (Vall d’Hebron Institut d’ Oncologia).
o Resum: el glioma d’alt grau és un dels tumors més agressius i és per tant urgent desenvolupar tractaments més efectius. El projecte proposa estudiar els mecanismes moleculars implicats en el glioma amb la finalitat de

descobrir i avaluar noves dianes terapèutiques, així com identificar marcadors que permetin seleccionar quins tractaments són els més indicats per a cada pacient. Per a fer-ho seguiran una aproximació multidisciplinar i estudiaran el tumor de la manera més pròxima al pacient.

Ajudes a investigadors

I. Ajudes postdoctorals (120.000€ a desenvolupar en tres anys amb la possibilitat de prorrogar dos anys més)

o Dr. Kim Pedersen. Instituto d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron (VHIO), Barcelona. Projecto: Nous factors i mecanismes involucrats en la transducció de senyals per HER2.
o Dra. Isabel Puig Borreil. Instituto d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron (VHIO), Barcelona. Projecto: Cèl•lules mare tumorals de còlon i la ruta de Wnt/beta-catenina.
o Dra. Rebeca Sanz Pamplona. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL-ICO), Barcelona. Projecte: Identificació de nous marcadors de càncer colorrectal mitjançant una aproximació por biologia de sistemes.


II. Retorn d’investigadors des de l’estranger

a. Dra. Mª Angeles Carmona Heredia. Instituto d’Investigació Oncològica Vall d’Hebron (VHIO), Barcelona. Projecte: Funció de les vies de transducció de senyal TGF-β, PI3K, i JAK-STAT en cèl•lules mare de glioma.
b. Dr. Angel Montero Carcaboso. Fundació Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona. Projecte: Farmacologia preclínica i traslacional en neuroblastoma.La aecc, 57 anys d’experiència en la lluita contra el càncer

La aecc és una ONL (Organització No Lucrativa), privada i declarada d’utilitat pública que porta 57 anys treballant en la lluita contra el càncer. L’aecc integra a pacients, familiars, persones voluntàries i professionals que treballen unides per prevenir, sensibilitzar, acompanyar a les persones afectades i finançar projectes d’investigació oncològica que permetran un millor diagnòstic i tractament del càncer,

Estructurada en 52 Juntes Provincials i present en més de 2.000 localitats espanyoles, l’ aecc desenvolupa el seu treball a través dels seus més de 14.500 voluntaris i 744 treballadors sota una filosofia de col•laboració amb les autoritats sanitàries, institucions científiques i aquelles altres entitats que persegueixen una finalitat anàloga a la de l’associació. Tot això sempre sota els principis d’independència, professionalitat, transparència i proximitat.


Fundació Científica de l’aecc, finançant l’excel•lència en investigació oncològica

La aecc manté com a un dels seus objectius prioritaris la investigació oncològica de qualitat. Amb aquets propòsit va néixer la Fundació Científica el 25 d’octubre de 1971.