dilluns, 20 de setembre de 2010

Dia Mundial de la Malaltia d'Alzheimer


Demà, 21 de setembre, es celebra el Dia Mundial de la Malaltia d’Alzheimer. El deteriorament cognitiu és un dels principals problemes de salut, en els països desenvolupats, a causa de l’impacte que aquesta malaltia té en el malalt, en la família i en els cuidadors, així com en la utilització dels recursos sanitaris i socials disponibles.

En el nostre entorn, la prevalença de la demència és del 9,6% i el 6,6% d’aquesta correspon a la malaltia d’Alzheimer, entre els majors de 70 anys. Amb aquests percentatges, s’estima que aquesta malaltia afecta unes 112.000 persones, a Catalunya. Les demències com l’Alzheimer són malalties que apareixen amb més probabilitat com més avançada és l’edat. Aquesta circumstància, sumada al fet que la població de Catalunya és cada cop més envellida, fa preveure que en els propers anys se n’incrementi el nombre total de casos i que arribi fins a un 20% en les persones de més de 65 anys amb deteriorament cognitiu, en el 10% dels casos de demència i, de totes les que tenen demències, al 60% se’ls diagnosticaria la malaltia d’Alzheimer.

Aquesta malaltia afecta parts del cervell que controlen el pensament, la memòria i el llenguatge, i repercuteixen en dificultats de funcionament prou significatius com per perdre l’autonomia i la independència, i per necessitar per sobreviure l’ajut cada cop més important del seu entorn cuidador, generalment familiar i especialment femení.

La malaltia d’Alzheimer és complexa, perquè afecta diferents sistemes del cos i encara no s’hi ha trobat una solució definitiva. No es pot perdre l’esperança de trobar-hi una curació, ja que els avenços mèdics són constants en aquest camp i cada cop hi ha més evidència científica, però hi ha encara molt recorregut per fer i cal esmerçar-hi tot tipus d’esforços, a tots els nivells, ja siguin en el món de la salut, dels serveis socials, de la recerca i altres ciències del coneixement. Poden passar més de deu o quinze anys des que es descobreixen els primers símptomes, com fallades de memòria per fets recents, fins al tram final de la vida.

La família d’una persona amb malaltia d’Alzheimer és la gran receptora dels problemes que hi ha inherents, la que viu els seus canvis constants i que, cada cop, ha d’invertir més temps en la cura del seu familiar i ha de sobresortir en aquesta llarga travessia.

Les associacions de persones afectades i de familiars de persones amb Alzheimer i altres demències tenen un gran paper a fer en aquesta lluita per seguir avançant vers una millor qualitat de vida de la persona malalta i de la seva família cuidadora.

El Pla director sociosanitari, en la línia estratègica de l’atenció a les persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències, ha elaborat un pla per a l’atenció integral de les persones amb demència a Catalunya i -paral·lelament- ha desenvolupat, fruit d’un encàrrec del Ministeri de Sanitat i Política Social, una Guia de pràctica per a l’atenció d’aquestes malalties, d’abast estatal i, alhora, està desenvolupant una estratègia formativa per a l’actualització dels coneixements del professionals sanitaris d’atenció primària sobre aquests processos.

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l’Alzheimer el 21 de setembre, el Pla director sociosanitari organitza una sessió científica adreçada a professionals i associacions de familiars de malalts, sota el lema L’Alzheimer, tots el tenim a prop.