dilluns, 14 de juny de 2010

El Departament de Salut i el Servei Català de Trànsit endeguen una campanya sobre salut i seguretat infantil a l'automòbil


Per tal de reforçar les activitats preventives de promoció de l’ús de sistemes de retenció infantil (SRI) que porten a terme els serveis sanitaris, el Departament de Salut i el Servei Català de Trànsit han elaborat un vídeo i un opuscle per sensibilitzar i informar les famílies catalanes en relació amb l’ús dels SRI, un element de seguretat que redueix la mortalitat i la gravetat de les lesions dels infants que viatgen en automòbil en cas de col·lisió.

A partir d’aquest estiu, els professionals sanitaris podran utilitzar aquests nous materials per reforçar les activitats preventives que porten a terme amb les famílies des dels equips d’atenció primària de salut, els serveis de pediatria dels hospitals i altres serveis sanitaris catalans.


Els objectius principals d’aquesta actuació són:

- Informar les famílies de la tecnologia que hi ha disponible (diferents grups de SRI en funció del pes dels infants, i el cinturó de seguretat a partir d’una alçada d’1,35 m) i la manera d’utilitzar-la.

- Facilitar a les famílies estratègies senzilles perquè els infants acceptin utilitzar els SRI en tots els desplaçaments en automòbil.

- Donar suport a les activitats preventives que es porten a terme a les consultes d’infermeria i pediatria.


L’ús dels sistemes de retenció infantil (obligatori des de gener de 2004) va augmentar el 2007 fins al 28,8%. El 2008 en va baixar l’ús i es va situar al 26% i l’any passat es va reduir novament fins al 23%. Els casos en què no s’utilitzava cap accessori de seguretat en aquesta franja d’edat (0-14 anys) es va situar el 2009 en el 4%, 1 punt més que l’any anterior.


La darrera edició de l’Enquesta de salut de Catalunya va revelar que encara hi ha un ús insuficient dels sistemes de retenció infantil (SRI) entre la població en edat pediàtrica. Tot i que el 91,9% dels menors de 0 a 14 anys utilitzen aquests dispositius sempre que viatgen en automòbil per vies interurbanes, aquest percentatge baixa al 83,4% en els desplaçaments en zona urbana. A més, s’ha constatat que l’ús de SRI decau en la franja compresa entre els 5 i els 9 anys.


Aquesta actuació complementa la tasca que du a terme l’SCT, controlant l’ús dels SRI o reeditant campanyes de sensibilització com la titulada “Al cotxe, primer clac i després rum”, que va començar el 2006 i s’ha anat repetint al llarg dels darrers anys davant la bona acceptació per part del públic.


El vídeo i l’opuscle han estat elaborats per la Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut i el Servei Català de Trànsit amb el suport de professionals representants de diferents societats científiques de l’àmbit sanitari, i s’ha presentat avui en el marc de la jornada Lesions infantils: treballant plegats per la seguretat i la promoció de la salut en la infància, celebrada aquest matí.


La prevenció de lesions no intencionades és una de les prioritats del Pla de salut de Catalunya. Encara que la incidència de les lesions és més elevada després dels 14 anys que entre els infants més petits, cal subratllar que són la causa d’una quarta part de les defuncions que es produeixen entre l’any i els 14 anys, i més de la meitat de les que afecten els adolescents de 15 a 19 anys. Entre els anys 2000 i 2008, les lesions no intencionades van causar la mort de 393 catalans entre 0 i 14 anys, i 692 defuncions més en el grup de 15 a 19 anys.

Els atropellaments i les col·lisions de vehicles són els principals responsables d’aquestes defuncions (42% de les morts entre 0 i 14 anys, i 76% entre 15 i 19 anys). Entre els infants de 0 a 14 anys, el nombre anual de defuncions per lesions va passar de 65 l’any 2000 a 34 l’any 2008, mentre que entre els adolescents de 15 a 19 anys evolucionava des de 123 casos l’any 2000 fins a 51 l’any 2008. La disminució de les víctimes mortals per trànsit és la principal causa d’aquesta reducció de la mortalitat infantil per lesions.