dissabte, 15 de maig de 2010

Una imatge per a deixar de fumar

Els envasos de tabac portaran advertiments sanitaries en forma de fotografies o il·lustracions sobre els riscos i les malalties que provoquen les cigarretes, segons un Reial Decret aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres. Les imatges, volgudament desagradables i acompanyades d'un text, recorden que el consum de tabac provoca càncer de pulmó, envelliment prematur, cardiopaties i malalties cerebrovasculars.

Els paquets també informen que deixar de fumar redueix un 50 per cent el risc de malalties coronàries. Introdueix, a més missatges de protecció dels nens davant del fum del tabac i d'ajuda per deixar de fumar. Les imatges s'alternaran de manera que es garanteixi l'aparició regular de totes les advertències; les noves, no substituiran les advertències generals que seguiran figurant en l'etiquetatge, com "Fumar mata" i "Fumar perjudica greument la seva salut i la dels que estan al seu voltant ".

A més el Reial Decret inclou una pròrroga de dotze o de vint mesos posteriors a la seva entrada en vigor per a les comercialització de paquets de cigarrets o d'altres productes que, sense adequar-se als canvis introduïts per aquest Reial decret, s'ajusten al que disposava fins ara la normativa vigent. Aquesta pròrroga s'estableix en previsió del cost que pugui suposar per a la indústria tabaquera la modificació de l'etiquetatge.

En línia amb la UE
El text aprovat aquest divendres recull la línia d'actuació marcada per la Unió Europea (UE), que preveu la possibilitat que els estats membres exigeixin la inclusió d'advertiments sanitaris en forma de fotografies en color o altres il·lustracions en els envasos dels productes del tabac. Bèlgica va ser el primer país de la UE a introduir les advertències amb imatges en els paquets de cigarrets el 2006, seguit de Romania i de la Gran Bretanya.

Altres països de la UE estan considerant la mesura en un futur pròxim i fora de la UE ja ha estat introduïda per 15 països més, entre ells Canadà, Brasil i Austràlia. En aquest sentit, l'experiència prèvia en els països que han introduït en els envasos de tabac aquest tipus d'advertències ha demostrat una major eficàcia per informar sobre els seus riscos i afavorir la reducció del seu consum o el seu abandonament definitiu.

Aquest major eficàcia es deu al fet que les advertències en aquest format arriben més fàcilment a les persones, fins i tot a les de baix nivell d'alfabetització, criden més l'atenció i comuniquen millor els riscos sanitaris del consum del tabac.