dimarts, 4 de maig de 2010

El Clínic desenvolupa un test d'orina que identificarà el càncer de bufetaInvestigadors de l'Hospital Clínic i de la Fundació Puigvert han desenvolupat un nou test per detectar càncer de bufeta a partir d'una mostra de l'orina, que podria estar al mercat el 2013 i que és més fiable que tots els existents en l'actualitat. El nou test es basa en la identificació de gens implicats en aquest tipus de càncer, a diferència dels ja existents al mercat, menys precisos, que identifiquen marcadors, segons que ha explicat el cap d'urologia del Clínic, Antonio Alcaraz.

El càncer de bufeta és el segon tumor més freqüent del tracte genitourinari després del càncer de pròstata, i unes 15.000 persones es diagnostiquen cada any a Espanya d'aquesta malaltia, que és crònica i que obliga a qui la pateix a sotmetre's a una mitjana de 15 a 20 citoscòpies al llarg de la seva vida. Alcaraz ha destacat que amb aquest nou sistema de diagnòstic i pronòstic es podran reduir a més el nombre de citoscòpies a les quals han de sotmetre's els pacients per seguir l'evolució de la malaltia, una tècnica invasiva i molt molesta per als pacients que consisteix a veure la bufeta a través d'una càmera que s'introdueix per la uretra. La investigació d'aquest nou test de detecció, els resultats del qual s'han publicat en la revista Clinical Cancer Research, es van iniciar fa set anys, i des d'aleshores s'han invertit més d'un milió d'euros.Panell de 12 gens
El doctor Alcaraz ha explicat que per a aquest estudi es va desenvolupar un panell de 12 gens per diagnosticar càncer vesical i dos gens addicionals per pronosticar l'agressivitat del tumor, una combinació que va demostrar tenir una elevada sensibilitat diagnòstica. L'estudi, realitzat mitjançant la tècnica de microxips d'ADN, es va dividir en dues fases. En una primera es va intentar analitzar la més gran quantitat possible de gens en un nombre molt reduït de mostres d'orina, per analitzar després en diferents fases menys gens en més quantitat de mostres. Inicialment, les mostres d'orina es van recollir mitjançant rentat vesical, que es denomina orina en condicions ideals, però en la segona fase ja es va utilitzar orina de micció espontània.90% d'encert
Actualment, cinc hospitals, tres d'ells espanyols (el Clínic de Barcelona, la Fundació Puigvert i el Virgen del Rocío de Sevilla), un d'Holanda i un altre d'Àustria estan validant els resultats d'aquest estudi amb mil pacients, dels quals 500 seran malalts diagnosticats de càncer de vesical, i s'espera que al setembre estiguin totes les mostres recollides. Respecte a la precisió dels diagnòstics realitzats amb aquest nou test, el doctor Alcaraz ha assegurat que el valor predictiu és de més del 90% i que s'ha vist que els tumors que es deixen de diagnosticar són els menys agressius. A més ha recordat que els estudis amb persones que no tenen càncer per validar el nou test es fan amb pacients com els que es troben en un servei d'urologia dia a dia, i que presenten hematúria, litiasi o altres problemes del tracte urinari.