dimecres, 3 de març de 2010

El Departament de Salut, el Ministeri de Defensa i la Corporació Sanitària Parc Taulí col·laboraran en el desenvolupament d'un sistema de vigilància

El Departament de Salut, el Ministeri de Defensa i la Corporació Sanitària Parc Taulí col·laboraran en el desenvolupament d'un sistema de vigilància intel·ligent de pacients crítics
La Ministra de Defensa, Carme Chacón, la consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, i el president de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Pere Fonolleda, han signat avui a Sabadell un acord de col·laboració entre les tres institucions per implementar un projecte d’I+D quina darrera finalitat és la vigilància intel·ligent –local i/o remota- de pacients crítics. En la presidència de l’acte també els acompanya l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos. El projecte aportarà un important valor a l’activitat que el Ministeri desenvolupa en l’àmbit de la salut de les seves pròpies Forces Armades o d’altres col·lectius.

El projecte parteix del sistema Monsurin, un nou sistema d’informació desenvolupat a la Corporació Sanitària Parc Taulí, únic al món, que permet adquirir, sincronitzar, analitzar, emmagatzemar i transmetre en línia, de manera contínua, en temps real i a través d’una única plataforma, els diferents senyals biomèdics – com electrocardiograma, pressió arterial, oxigenació de la sang, ventilació alveolar i mecànica de la respiració – d’un pacient connectat a qualsevol dispositiu d’electromedicina. L’eina incorpora senyals digitals com vídeo i àudio i alarmes intel·ligents d’alerta i permet guardar tota la informació, degudament processada, en la història clínica electrònica del pacient.El sistema permet apropar el coneixement mèdic allà on es troba el pacient.La integració intel·ligent de totes aquestes dades en una única plataforma i la possibilitat de realitzar la seva lectura i diagnòstic a distància (per comunicació terrestre, mòbil o via satèl·lit), esdevé una novedosa contribució per a la millora del tractament de pacients crítics i per la presa de decisions del personal sanitari, ja que permet disminuir el temps des de que un pacient és diagnosticat i rep el tractament adequat, amb la conseqüent possibilitat de salvar la seva vida. El sistema permet apropar el coneixement mèdic allà on es troba el pacient, de manera que mentre existeixi una via de comunicació per transmetre les dades és indiferent que el pacient estigui ubicat en un campament llunyà, en una ambulància o en un hospital remot.La diferència d’aquest sistema respecte els sistemes de monitorització existents en el mercat és que el sistema Monsurin fa una explotació integral, activa i combinada de les dades que es registren, aportant informació molt més útil per al metge que les dades passives que aporten els sistemes tradicionals. Actualment el sistema està en procés de validació clínica i la seva posada en marxa amb pacients reals està prevista per aquest 2010.El conveni que avui es signa és el marc de treball que ha de permetre la integració i adaptació d’aquest sistema a l’activitat sanitària pròpia del Ministeri de Defensa. El propietari d’aquesta tecnologia és la Corporació Sanitària del Parc Taulí, que ha impulsat la creació de la spin off – BetterCare® (ßCare) per a la transferència i comercialització d’aquesta tecnologia al mercat. Els nous avenços tecnològics que sorgeixin d’ara endavant, fruit d’aquesta col·laboració, seran de propietat compartida entre aquestes institucions.El sistema s’ha anat desenvolupant al llarg dels darrers 5 anys gràcies a la col·laboració d’un equip multidisciplinar d’experts– metges, enginyers, matemàtics, infermeres...- liderats pel coordinador del projecte, el doctor Lluís Blanch i el coordinador tècnic, Bernat Sales.Aquesta no és, però, l’única via de col·laboració entre la Corporació Sanitària Parc Taulí i el Ministeri de Defensa. Des de fa uns anys la UDIAT Centre Diagnòstic -un dels 6 centres del Parc Taulí- participa amb la companyia Indra en el projecte d’informatització de la sanitat del Ministeri de Defensa, concretament en l’arxiu, distribució i visualització de les seves imatges radiològiques a través del prestigiós software RAIM®, desenvolupat pels enginyers de la UDIAT.