divendres, 16 d’octubre de 2009

RIPOLLET ELIMINA BARRERES ARQUITECTÒNIQUES AMB MÉS DE 800 OBRES AL CARRER

L’empresa Tiabo ha enllestit durant el mes de setembre el 75% de les obres de millora de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques en diferents zones del municipi. El projecte, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), inclou més de 800 actuacions i és previst que s’allargui fins a mitjan de desembre.

L’objectiu de l’obra és resoldre bona part dels problemes d’accessibilitat que presenten algunes zones del municipi, amb urbanitzacions antigues i que no s’ajustaven a les normes actuals. Els àmbits d’actuació inclouen el barri del Pont Vell Can Tiana, la zona compresa entre els carrers Padró i Sarrià de Ter, Balmes, Sant Jaume, Calvari, Rocabruna, Cervantes i Pizarro, i la zona del nucli antic delimitada per la carretera de Santiga i els carrers Magallanes, Sant Josep, Pizarro, rambla de Sant Esteve, Estrella, Calvari i Padró.

Segons recull el projecte, les actuacions que s’estan realitzant per a l’eliminació de barreres arquitectòniques inclouen, entre d’altres, accions com el canvi de pendents de les voreres i dels accessos a les finques, la modificació de paviments inadequats, l’adequació de les voreres a l’amplada mínima de 0,90 metres, el rebaix de les voreres en el encreuament de carrers per permetre la millor mobilitat dels vianants, la recolocació de mobiliari urbà, com ara senyals de trànsit, papereres o pilores, i la reconstrucció de sortides de guals.

Aquesta obra és una de les més importants realitzades a Ripollet pel que fa a extensió, ja que ocupa gairebé el 50% de la superficie vial del municipi i afecta gairebé el 80% de la población. Des de juliol s’ha informat les persones afectades de la realització d’obres en el seu