dimecres, 28 d’octubre de 2009

La suma de quimioteràpia i radioteràpia augmentaria l'esperança de vida


L'administració de quimioteràpia en paral·lel a la radioteràpia a pacients amb càncer avançat de cap i coll augmenta la vida del malalt sempre que aquest no hagi estat intervingut quirúrgicament. És la resolució d'un estudi publicat per la revista The Lancet segons la qual la supervivència mitjana d'aquests pacients és un any més llarga que si només se li aplica la radioteràpia.

El tractament tradicional en aquests casos és a base de radioteràpia, amb o sense cirurgia, i les investigacions recents indiquen que l'aplicació de la quimioteràpia allargaria el temps de vida. Tot i això, l'estudi reconeix que la combinació d'ambos mètodes encara no està clara del tot clara encara que els estudis efectuats a dia d'avui indiquen que els tractaments de quimioteràpia no basada en platí i administrada al mateix temps que la radioteràpia podria no ser excessivament tòxica i augmentarien l'esperança de vida.

Només al Regne Unit es diagnostiquen anualment 7.500 casos de càncer de cap o coll i les persones amb més risc d'emmalaltir són aquelles que consumeixen grans quantitats d'alcohol i tabac .