dimecres, 28 d’octubre de 2009

Catalunya registra el major nombre de naixements des dels anys 70


Catalunya va registrar fins a 89.024 naixements durant l'any 2008, una dada que supera en 5.308 els de l'any anterior i que arriba fins a una xifra que no s'assolia des de finals dels anys setanta, segons les dades que ha fet publiques avui dimarts l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Aquest augment de naixements a Catalunya arriba en un moment en què "l'escenari demogràfic ha sofert molts canvis", explica l'informe. La forta onada migratòria dels darrers 30 anys ha estat decisiva perquè el Principat compti, a dia d'avui, amb 1.500.000 més d'habitants que l'any 1979.

Tot i això pautes de fecunditat s'han modificat durant aquests 30 anys. Actualment el nombre mitjà de fills per dona és de l'1,54, mentre que el 1979 superava la xifra necessària per assegurar el reemplaçament generacional, que se situa en 2,1 fills per dona. A més a més, l'edat mitjana a la maternitat és de 30,8 anys, 2,5 anys més que l'any 1979.

Com a conseqüència d'aquests canvis demogràfics, actualment la piràmide de població catalana ha variat força: la població infantil (de 0 a 14 anys) representa ara l'11,6% de la població, mentre que l'any 1979 era del 24,9% i la població de més de 65 anys ha passat de l'11,0% al 16,2%

Mares als 31 anys i casades
Durant tot l'any passat, l'edat mitjana de la maternitat entre les dones catalanes es va situar als 30,8 anys, una dada molt semblant als 30,9 de l'any passat. Aquesta tendència contrasta amb la de les dones immigrants, que són mares generalment més joves, als 28,6 anys. Sobre l'estat civil de les dones, un 66,5% són mares casades, una xifra relativament baixa si les comparem amb països com Suècia (55,5%), França (50,5%) o el Regne Unit (43,7%).

A Catalunya el 28,2% dels naixements són de mares estrangeres, xifra força superior a la del conjunt d'Espanya (20,7%). Marroc és la principal nacionalitat de les mares amb 8.205 naixements, seguida de l'Equador, Romania, Bolívia i la Xina, que registren xifres al voltant dels 1.500 naixements cadascun.