dilluns, 29 de juny de 2009

L'Hospital General de València oferirà tractaments 'a la carta' als pacients de càncer de còlon


L'Hospital General de València podrà oferir tractaments individualitzats i “a la carta” als pacients de càncer de còlon gràcies al descobriment d'un gen mutat que presenten el 44% dels afectats. Aquest gen ajuda a predir el comportament biològic del tumor i és clau per decidir quin pot ser el tractament més adequat per al malalt. L'estudi s'ha realitzat en el laboratori de biologia molecular de la Fundació Hospital General.


Segons l'estudi realitzat a l'hospital valencià, el 44% dels pacients amb càncer de còlon presenta una mutació del gen k-ras. El descobriment d'aquesta variant permet oferir un tractament a mida escollint la millor combinació de fàrmacs per a cada pacient. “Si el gen ha mutat, certs tractaments seran inútils. En canvi, si el gen no ha mutat, la teràpia sí que serà efectiva”, afirma Julio Cortijo, gerent de la Fundació Investigació Hospital General.Per tant, als pacients als qui s'ha detectat aquesta mutació s'aconsella no donar-los fàrmacs antineoplàstics -substàncies que impedeixen la proliferació de les cèl·lules tumorals malignes-, ja que el tractament no seria efectiu. A més, s'estalviarien els efectes secundaris d'aquests fàrmacs.Segons Cortijo, "la solució no és impedir l'accés d'aquests malalts a tractaments costosos o l'enorme quantitat d'efectes secundaris que poden produir, sinó afinar en el diagnòstic i la teràpia”. El gen k-ras muta en el 40% dels carcinomes colorectals i en el 90% dels tumors de pàncrees, el segon i el quart més mortífers en els països industrialitzats.Per detectar el gen mutat només cal extreure del pacient una mostra tumoral sense cap intervenció addicional per al malalt. L'oncòleg analitza l'ADN per determinar si hi ha aquesta mutació.Actualment, l'Hospital General rep mostres de 17 hospitals diferents.