dimecres, 3 de juny de 2009

El 28% dels bars i cafeteries té aliments no protegits en vitrines i el 20% incompleix la Llei antitabac

L'associació de consumidors FACUA ha visitat 672 bars i cafeteries de 21 ciutats espanyoles per conèixer quines garanties de qualitat, higiene i informació al consumidor ofereix aquest sector. L'entitat ha descobert, entre d'altres coses, que el 28% dels locals té aliments no envasats sense estar coberts o protegits en vitrines, la qual cosa pot afavorir les intoxicacions alimentàries. També s'ha detectat que el 20,5% dels establiment de menys de 100m2 incompleix la Llei antitabac, que només el 10% no permet fumar i que a molts bars no hi ha cartells o cartes amb els preus, la qual cosa vulnera el dret dels consumidors.


Un dels paràmetres que ha analitzat la FACUA ha estat el grau de compliment de la Llei antitabac. Ha detectat que en el 20,5% dels establiments de menys de 100 metres s'incompleix aquesta normativa, ja que no mostren un cartell a l'entrada indicant si permet o prohibeix fumar en el seu interior. A més, en les seves visites, els tècnics de l'entitat han vist cambrers fumant durant el desenvolupament de la seva activitat en 45 establiments, tot i ser una activitat prohibida.A més, han vist que només a un de cada deu d'aquests petits establiments es prohibeix fumar. En aquest punt, la FACUA ha recordat que la legislació actual deixa en mans dels responsables d'aquests locals deixar o no fumar als clients, la qual cosa e ha provocat que la immensa majoria ho permeti. Per això, l'associació de consumidors reclama al ministeri de Sanitat que la Llei es modifiqui per impedir que els no fumadors hagin de respirar el fum del tabac en l'interior de qualsevol establiment tancat.Al 10,5% de lavabos no hi ha paperPel que fa a un altre dels aspectes analitzats, l'estat general de neteja dels establiments, la FACUA ha informat que en el 44,3% dels casos és acceptable, en el 5,3% baixa o molt baixa i en el 50,4% alta o molt alta. En relació als lavabos, el grau de neteja és acceptable en el 44,3%, baixa o molt baixa en el 11,5% i alta o molt alta en el 44,1%. Així mateix, al 10,5% dels lavabos no hi havia paper higiènic, al 14,2% no tenien sabó i al 7,6% no hi havia tapa al vàter. A més, el 7,9% dels lavabos s'utilitza de forma simultània per a emmagatzemar mercaderies. En relació a l'accessibilitat per a usuaris amb mobilitat reduïda, l'entrada del 27,8% dels bars i cafeteries té un graó alt sense rampa, el 29,7% no disposa amb vàters amb una barra abatible per a facilitar el seu accés a un usuari en cadira de rodes i el 42,1% dels serveis no té espai suficient per maniobrar amb la cadira. Ni fulles de reclamació ni llistes de preusUna altra deficiència que ha detectat la FACUA és que gairebé un de cada quatre establiments no exhibeix en un lloc fàcilment visible un cartell per informar els consumidors de fulles de reclamacions a la seva disposició en aquells territoris on resulta obligatori fer-lo. Finalment, pel que fa a l'exhibició de llistes de preus, el 67,9% no en té a l'entrada de l'establiment i el 19,3% no disposa, ni tan sols, de cartes o llistes de preus visibles per als usuaris, mentre que el 29,2% les exhibeix en un lloc difícilment visible. El 43,7% de les cartes revisades, a més, només indiquen els preus dels menjars, ometent els de la totalitat o una part de les begudes. Així mateix, el 7,2% de les cartes no inclou l'import de determinats plats, indicant il·legalment l'expressió "preu segons mercat". Un reduït percentatge d'establiments, el 5,1%, indica que els preus exposats no inclouen l'IVA, una pràctica que és il·legal.