dilluns, 16 de març de 2009

Salut estudia donar una dosis de reforç de la vacuna de la tos ferina

El departament de Salut ha informat que estudia donar una dosi extra de reforç de la vacuna contra la tos ferina, després de detectar en un estudi en embarassades que gairebé el 30% tenia molta menys cobertura de l'esperada i que un 2% havia patit la malaltia recentment. La tos ferina és una malaltia aguda produïda pel bacteri 'Bordetella pertussis' que pot ser greu quan es dóna en lactants i nens petits, i que fins i tot pot produir la mort a causa de complicacions com pneumònies o la inflamació del miocardi. En adults, acostuma a passar desapercebuda.


El sotsdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergència de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Jansà, ha explicat que recentment s'han dut a terme estudis per veure la cobertura de la vacuna i que, davant els resultats inferiors a allò esperat, es plantegen donar un record. El fenomen de la immigració i la presència de nens que estan mal vacunats, i que per tant tenen risc de contraure aquesta malaltia, és un altre dels motius que aconsellen, segons Jansà, aquesta nova cobertura de record.En un estudi realitzat entre 508 dones embarassades que van ser ateses durant el part a Catalunya, s'ha vist que el 27,2% no presentava signes de protecció davant aquesta malaltia infecciosa, tot i haver estat vacunades quan eren petites, i que gairebé un 2% presentava una infecció recent.Segons Jansà, ara els tècnics en salut han d'acabar de valorar quan es posa una dosi de reforç, si es fa a les dones embarassades amb una nova vacuna que no implica cap risc, en l'adolescència o poc després d'acabar el calendari de vacunacions. Actualment, la vacuna contra la tos ferina es posa a Catalunya als 2, 4 i 6 mesos, en combinació amb altres vacunes contra la diftèria, tètanus, poliomielitis i haemophilus. Després, als 18 mesos, es posa un reforç i un altre entre els 4 i 6 anys.A Catalunya, al 2006 es van registrar 173 casos de tos ferina, dels quals 125 es van donar en nens menors de cinc anys, segons les dades del butlletí epidemiològic de la Generalitat. Uns altres 19 casos es van donar en nens de cinc a nou anys i 18, entre els deu i els catorze anys, mentre que la resta superaven aquesta edat.