divendres, 27 de febrer de 2009

Una de cada quatre malaltes de càncer de mama pateix inflamació del braç

Segons un estudi de la Federació Espanyola de Càncer de Mama, una de cada quatre malaltes de càncer de mama patiran linfedema, que és la inflamació del braç que es pot produir després l'extirpació dels ganglis limfàtics. És una complicació del càncer que repercuteix molt negativament en la qualitat de vida de les malaltes i que no els permet tenir una recuperació completa, i que es podria prevenir amb noves tècniques quirúrgiques més acurades.Aquest estudi recorda que el linfedema és una de les complicacions potencials més habituals del càncer de mama, causada per les dificultats en el drenatge limfàtic de l'extremitat superior. Aquesta complicació altera la qualitat de vida de les malaltes tant des del punt de vista psicològic com funciona.

L'estudi, titulat Linfedema: prevenció i qualitat de vida, s'ha realitzat en diferents Comunitats Autònomes i amb una àmplia participació de dones que han sofert càncer de mama. Posa l'accent en el desconeixement sanitari i social d'aquest problema, alhora que estableix la freqüència amb la qual es dóna aquesta complicació i identifica la diversitat de criteris per a la seva prevenció, detecció i tractament.

El càncer de mama és el més freqüent entre les dones i cada any es diagnostiquen a Espanya 20.000 nous casos. Tot i l'augment de casos, la mortalitat ha mostrat un descens significatiu des de la dècada dels 90, a un ritme anual de 1,4 per cent, gràcies al progrés en el diagnòstic durant les primeres etapes i a les millores dels tractaments.