dimarts, 20 de gener de 2009

Els parts i les malalties circulatòries originen la majoria d'hospitalitzacions


Una de cada quatre dones que requereixen hospitalització a Espanya és per episodis d'embaràs, part i postpart; mentre que, en el cas dels homes, la principal causa d'hospitalització són les malalties de l'aparell circulatori, com ara l'infart o les varices. D'altra banda, la principal causa de defunció als hospitals espanyols són els tumors (el 24,2% del total de mort), seguits pe les malalties circulatòries (el 22,2%) i les respiratòries (el 17,9%).


Segons la darrera enquesta de morbilitat hospitalària, publicada aquest matí per l'Institut Nacional d'Estadística, les hospitalitzacions per embaràs, part i postpart són les que més van augmentar durant el 2007 i ja representen el 13,1% del total (el 24,4% entre el grup de les dones). Això demostra l'increment de la natalitat que ha tingut Espanya, que al 2007 va registrar la taxa més alta des de mitjans dels anys 80.Per darrera en nombre d'hospitalitzacions, trobem el grup de malalties de l'aparell circulatori, amb el 12,8% del total, seguides per les malalties de l'aparell digestiu (11,8%), les malalties de l'aparell respiratori (10,9%) i els tumors (8,6%).Els homes, més hospitalitzats si es descompta l'efecte maternitatLa majoria d'hospitalitzacions, el 53,6%, van ser entre les dones. Si es descompta, però, l'efecte de la maternitat, la tendència seria a la inversa, amb moltes més hospitalitzacions entre els homes. De fet, ells van requerir més assistència que les dones per malalties de l'aparell circulatori, digestiu i respiratori, per tumors, lesions, enverinaments i també per trastorns mentals. L'edat mitjana dels hospitalitzats es va situar en 51,5 anys (53,4, en el cas dels homes i 49,9, en el de les dones). Cal destacar, però, que ha augmentat molt el nombre d'ingressos entre els grups d'edat més avançada. Així, mentre que fa una dècada només el 21% dels hospitalitzats tenia més de 65 anys, al 2007 ja van representar el 38%.7,2 dies hospitalitzats de mitjanaL'estada mitjana a l'hospital va ser de 7,2 dies. Les estades més llargues van ser per tumors (9,5 dies) i les malalties amb origen en el període perinatal (8,9 dies). També cal destacar que prop del 60% de les persones que van ingressar a l'hospital ho van fer a través del servei d'urgències. L'informe recorda que durant el 2007 es van produir prop de 4,8 milions d'altes hospitalàries, un 1,2% més que un any abans. Si es té en compte, però, l'increment de la població, s'ha produït una reducció del nombre d'hospitalitzacions: s'ha passat de 10.712 altes per cada 100.000 habitants al 2006 a 10.660, al 2007.