dijous, 4 de desembre de 2008

La consellera de Salut presenta la campanya "Coca. Què?"


L’exposició “Coca. Què?” constitueix una proposta preventiva sobre el consum de cocaïna adreçada als joves de més de 16 anys, que es pot utilitzar tant en contextos educatius formals (batxillerat, cicles formatius i, fins i tot, a l’àmbit universitari) com informals (entitats i equipaments juvenils). Consta de 10 plafons diferents que alerten sobre alguns dels principals riscos del seu consum, alhora que busquen fomentar entre els visitants una actitud crítica contra aquesta droga i també contra les actituds que sovint l’envolten. S’hi tracten les condicions de producció i distribució de la cocaïna, qüestionen la suposada “normalitat” del seu consum, promouen l’autonomia personal en la presa de decisions, adverteixen sobre el risc de dependència i d’altres problemes (inclòs el risc d’accidents), i informen sobre les vies d’accés als serveis d’atenció per a les persones que ho necessitin.

Al 2007, la dependència de la cocaïna va motivar el 27,6% dels inicis de tractament (3.751 persones) en els centres ambulatoris de la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD). D’aquestes persones, un 82,2% eren homes i un 17,8%, dones (3.082 i 669, respectivament). Els tractaments per causa de la cocaïna, que representaven menys d’un centenar de casos anuals fins al començament de la dècada dels noranta, han anat augmentant fins a superar la demanda assistencial provocada per altres drogues i situar-se per sobre dels 3.600 casos, durant els anys 2004 i 2005. Les xifres mostren una estabilització de la demanda de tractament per cocaïna, que va tenir un creixement molt important entre 1996 i 2005. Al llarg del 2007, d’un total de 3.390 trucades rebudes a la Línia Verda, el 36,35% (983) va ser per consum de cocaïna, que és la droga que més consultes telefòniques va generar. Cal destacar que, freqüentment, les consultes són generades pels familiars o les parelles dels consumidors.Tractaments a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències (XAD)
Al 2007, un total de 13.580 persones va iniciar tractament en algun dels centres ambulatoris de la XAD. La droga principal que va motivar-los va ser: l'alcohol (43,6% dels casos notificats), la cocaïna (27,6%), l’heroïna (13,7%), el tabac (5,7%), els derivats del cànnabis (5,2%) i altres drogues (4,2%) (Taula 1). Aquestes xifres mostren una estabilització de la demanda de tractament per cocaïna, que va tenir un creixement molt important entre 1996 i 2005.Les dones van representar el 21,3% dels casos que van iniciar tractament a la XAD, davant d'un 78,7% d'homes. Aquesta distribució varia segons la droga principal que va motivar-lo (Taula 2), entre les persones que el van començar per la dependència de l'heroïna, els homes van representar el 81,4% dels casos i les dones el 18,6%; en el cas de l'alcohol un 79,1% eren homes i un 20,9% dones; en el de la cocaïna un 82,2% eren homes i un 17,8% dones; i en del tabac un 54,7% eren homes i un 45,3% dones. El 37,4% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l’heroïna i el 3,9% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, la qual augmenta el risc de transmissió de diverses malalties com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Els centres ambulatoris de la XAD van desplegar una activitat assistencial important que es tradueix en un total de 534.894 visites individuals, 73.043 assistències de pacients a grups terapèutics, 10.082 assistències a grups de discussió i suport per a familiars de drogodependents, 6.799 desintoxicacions ambulatòries i 196.950 determinacions analítiques de drogues a l'orina.
Els programes de manteniment amb metadona representen una opció terapèutica per al tractament i la prevenció de les complicacions derivades de la dependència de l’heroïna. Al finalitzar el 2007, un total de 8.050 persones estava seguint un tractament en un d’aquests programes.