dimecres, 8 d’octubre de 2008

Detectat a la Val d'Aran el virus de la llengua blava


El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha detectat la circulació del virus de la llengua blava en 33 explotacions ovines i vacunes de Catalunya, en 16 de les quals ja s'ha confirmat l'existència del focus. Les explotacions estan ubicades a les comarques de La Garrotxa, La Selva, L'Alt Empordà, El Ripollès, El Vallès Oriental i El Maresme. En les últimes hores també s'ha conegut que hi ha tres possibles focus de la malaltia en tres explotacions d'oví de la Val d'Aran.


També, resta a l'espera la confirmació per part del laboratori del resultat corresponent a mostres preses en les altres disset explotacions que es consideren sospitoses de patir la malaltia. Les explotacions en les quals ja s'ha detectat la circulació del virus estan ubicades a les comarques de La Garrotxa, La Selva, El Pla de l'Estany, L'Alt Empordà i La Vall d'Aran.Desinsectació i vacunacióQuan apareix un focus de llengua blava en una explotació el procediment a seguir consisteix a una ràpida desinsectació i vacunació dels animals, en cas que no ho estiguin. També, en les explotacions ubicades en un radi de 20 quilòmetres s'ordena la vacunació urgent dels animals que no ho estiguin i que es procedeixi a una desinsectació periòdica.L'augment del nombre de focus declarats al sud de França feia previsible que aquesta malaltia acabaria afectant a la cabanya de remugants de Catalunya. Per aquest motiu, el DAR va començar el passat mes d'agost el programa de vacunació de la llengua blava, per protegir el bestiar boví, oví i caprí, i reduir al màxim possible les baixes que la malaltia pot provocar.Sense incidència a humansLa malaltia es transmet a través de determinades espècies de mosquits del gènere Culicoides i només es produeix quan coincideixen en el mateix territori animals infectats, els mosquits i animals susceptibles de ser infectats. La llengua blava afecta tots els remugants incloent ovelles, cabres, bovins, búfals, camells, antílops i cérvols. Aquest virus no té cap incidència sobre la salut humana.