dimarts, 10 de juny de 2008

El 5,6 per cent de les persones amb acne ha pensat en suïcidar-se

L'acne és molt més que un problema estètic. És una malaltia que pot causar greus trastorns a les persones que la pateixen. De fet, segons un estudi elaborat pel grup Foracné entre més de 300 dermatòlegs, es calcula que el 44% dels afectats pateix ansietat, el 18% depressió i el 5,6% fins i tot a pensat en suïcidar-se.

L'acne és una de les malalties de la pell de major prevalença, sobretot a l'adolescència, ja que es calcula que entre el 70 i el 90% de les persones la pateix en major o menor grau al llarg de la seva vida. De fet, a Espanya una de cada quatre consultes al dermatòleg són per aquesta causa. Foracné, una iniciativa creada per diferents dermatòlegs per conscienciar sobre les repercussions d'aquesta patologia, ha volgut recordar els problemes psicològics que pateixen els afectats. Ha explicat, per exemple, que les conseqüències són tan greus que, fins i tot, el 5,6% dels afectats ha pensat alguna vegada en suïcidar-se. I és que l'acne té un gran impacte sobre la qualitat de vida que causa aquesta malaltia ja que, ha assenyalat, "els pacients amb acne presenten un índex d'atur laboral que duplica al d'aquelles persones que no pateixen la malaltia". A més, molts dels adolescents que el pateixen es queden tancats a casa els caps de setmana “per vergonya a mostrar la seva cara”.Es calcula que el 60% dels pacients reconeix haver estat motiu de burla per patir acne, un 40% que ha renunciat a activitats socials per aquesta causa i un 38% que ha tingut dificultats per relacionar-se amb el sexe oposat. Quan més gran és el pacient, majors són les repercussions psicològiques, mentre que s'ha detectat que les dones estan més pressionades que els homes.