dijous, 22 de maig de 2008

Nou model d'atenció a la fibromiàlgia i a la síndrome de fatiga crònica

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui per unanimitat una resolució sobre l'atenció i el tractament d'aquestes dues malalties
L'Atenció primària té un paper primordial en el diagnòstic i tractament d'aquestes patologies
En el termini d'un any funcionaran a Catalunya onze unitats hospitalàries especialitzades que tractaran els pacients més complexos
Aquest matí el Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat una resolució sobre l'atenció i el tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. La proposta reconeix que ambdues són malalties que afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen i que tenen un gran impacte social i econòmic.

La resolució estableix que el sistema públic ha de proporcionar un bon diagnòstic diferencial i un bon tractament per racionalitzar i millorar l'assistència de les persones afectades.

Entre d'altres mesures, es pretén optimitzar les actuacions que es fan tant a l'atenció primària com a les unitats hospitalàries (UHE), les quals disposaran d'equips multidisciplinars.

En el Termini d'un any hi haurà a Catalunya 11 unitats hospitalàries especialitzades que tractaran els casos més complexos: Quatre a la regió sanitària de Barcelona (actualment ja en funcionen tres: a l'Hospital Clínic, Hospital del Mar i Vall d'Hebron), una per a les regions de Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona, una altre per a Lleida, Alt Pirineu i Aran, altra per Girona i una més per a la Catalunya Central.

El text recull la importància de fer programes de formació continuada per als professionals de la sanitat i el dret de les persones afectades a presentar informes emesos per les UHE per demanar la incapacitat laboral. La resolució també inclou la creació d'un comitè de seguiment del circuït assistencial, amb la participació de la societat científica i de les diferents organitzacions que representen els malalts.

Un cop aprovat el text, la consellera de Salut, Marina Geli, ha expressat la seva satisfacció per l'aprovació d'aquesta resolució i ha destacat que la Generalitat de Catalunya va ser la primera administració a Europa a donar una atenció específica a aquestes malalties.

Marina Geli ha destacat la capacitat i el paper prioritari de l'atenció primària per diagnosticar aquestes malalties, i ha recordat que les UHE estaran destinades a tractar aquells pacients que presenten una patologia més complexa.

Nou Model d'atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica

El Departament de Salut ha prioritzat l'atenció a les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga
Crònica, malalties cròniques que poden afectar de manera important la qualitat de vida de les persones que les pateixen.

En aquest sentit, l'any 2005 va crear un grup d'experts en l'atenció a aquests problemes de salut, Societats Cientifiques, Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques i l'Institut d'Estudis de la Salut amb l'encàrrec de desenvolupar un document de consens basat en evidencia cientifica que definís un conjunt de mesures assistencials adreçades a millorar l'atenció clínica i l'organització de l'atenció així com a promoure un millor coneixement a nivell de la societat i de la població afectada sobre aquests problemes de salut i també a potenciar les activitats de formació continuada dels professionals.

El document resultant Nou Model d'atenció a la Fibromiàlgia i la síndrome de Fatiga Crònica. Catalunya 2006va rebre l'provació de les societats professionals implicades i de la majoria de les associacions d'afectat i afectades. Es va difondre com a eina de divulgació i ajuda pels professionals de l'atenció primària i especialitzada.

L'any 2006 es va dissenyar un Pla d'implantació progressiva amb la intenció d'anar consolidant-lo a partir de l'avaluació de l'experiència assolida. Contempla mesures assistencials i organitzatives centrades en l'atenció primària de salut i amb coordinació amb la xarxa d'atenció especialitzada de proximitat.

Un altre estratègia operativa es la formació continuada amb caràcter gratuït, facilitats de manera descentralitzada a totes les regions sanitàries. Aquestes activitats formatives han estat dissenyades per un comitè pedagògic constituït per experts en l'atenció a aquestes malalties i contemplen uns continguts educatius basats en el nou model que s'ha definit i s'adrecen a metges de família, infermeres i treballadors i treballadores socials d'atenció primària, psiquiatres i psicòlegs dels Centres de Salut Mental i altres especialistes de tot el territori. Des del 2006 s'han efectuat 34 activitats formatives amb 695 professionals assistents.

La implantació del Model d'atenció ha estat iniciada mitjançant una prova pilot realitzada en 12 àrees bàsiques de salut repartides per tot Catalunya: a cada regió sanitària hi havia com a mínim un equip de professionals coordinat especialment per atendre la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica d'acord amb els protocols que estableix el Model aprovat pel Departament de Salut. Un cop avaluada la prova, s'ha iniciat l'etapa d'extensió que inclourà 22 territoris mes durant el 2008. Amb aquesta extensió s'arribarà a un àmbit de 800.000 habitants.

El Departament valora de forma positiva la implementació del nou Model i s'està treballant de cara a anar reforçant els punts forts Model i millorar els aspectes febles detectats. Durant el 2008 s'ha fet una reunió de la Comissió de seguiment on estan representades les societats científiques i les associacions de pacients per valorar conjuntament la cobertura i qualitat de la implantació del nou Model.

Pla director de malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor

Precisament per millorar l'atenció a aquestes patologies i a totes les relacionades amb les malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor, el Departament de Salut ha posat en marxa un Pla Director basat en accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació.

El nou Pla també estableix un model assistencial orientat a les necessitats de la població, d'acord amb els principis d'equitat, eficiència, sostenibilitat i satisfacció dels ciutadans.

Les principals línies estratègiques del Pla Director de malalties reumàtiques i de l'aparell locomotor aniran destinades a tractar el mal d'esquena, l'artrosi, l'osteoporosi, les artritis cròniques, reumatismes de parts toves i la fibromiàlgia. Dins de cada línia estratègica es revisaran accions dirigides a: procurar mesures preventives, millorar la qualitat de vida dels pacients, millorar el procés i la continuïtat assistencial i disminuir la variabilitat mèdica i quirúrgica.