divendres, 23 de maig de 2008

Baixa el consum de cànnabis i cocaïna entre els joves però es dispara el d'alcohol i tranquil·litzants

Per primera vegada en més d'una dècada anys, ha baixat el consum de cànnabis entre els joves catalans d'entre 14 i 18 anys. Tot i això, el consum continua sent molt alt, ja que un de cada quatre adolescents reconeix haver fumat porros durant el darrer mes. També s'ha reduït el consum cocaïna, mentre que el de tabac s'ha estabilitzat, mentre que, per contra, el consum d'alcohol està en nivells altíssims (més del 60% dels joves s'ha consumit en els darrer mes). Una altra dada preocupant és que ha pujat força (del 2,7 al 3,5%) el nombre de nois i noies que prenen tranquil·litzants sense recepta.

El director de Salut Pública, Antoni Plasència, s'ha mostrat molt satisfet per la reducció del consum de cànnabis entre els joves, que s'ha reduït un 5% en els darrers dos anys (del 30,4 al 25,5%). Aquesta és la primera baixada des de 1994, quan el consum es va situar en el 17,1%. Plasencia ha atribuït aquesta baixada a les campanyes de sensibilització alertant dels perills d'aquesta droga. No tot, però, són bones notícies. Plasència ha destacat que l'alcohol és “l'assignatura pendent” de Salut, ja que el consum entre els joves és molt alt (el 62,2% dels adolescents n'han consumit en el darrer any). També continua sent preocupant l'elevat nivell de tabaquisme (30,9), tot i que el consum entre aquesta franja d'edat va a la baixa. També ha baixat el consum de cocaïna, que ha passat del 3,4 al 2,6%, mentre que en els darrers anys havia anat incrementant. Per contra, un dels consums que més puja és del dels tranquil·litzants sense prescripció mèdica, que ha passat del 2,7 al 3,5% i ha superat, per tant, el de cocaïna. Aquestes dades s'han donat a conèixer durant la presentació del Llibre Blanc de la Prevenció, un document elaborat pel Departament de Salut, que recull la situació del consum de drogues a Catalunya i les estratègies que es desenvoluparan per posar-hi fre. En aquest darrer punt, Salut ha informat que es mantindran mesures com els controls d'alcoholèmia , els programes de sensibilització i la restricció de la publicitat.