dijous, 17 d’abril de 2008

Cursos per aprendre a conviure amb l'alzheimer


L'alzheimer és una malaltia degenerativa que afecta entre un 10 i un 12% de la població espanyola i per a la qual encara no hi ha solució. A Gavà (el Baix Llobregat), l'associació La Faga organitza cursos per aquelles persones que tenen al seu càrrec algun afectat per aquesta dolència.

Durant quatre sessions, els assistents a aquest curs reben tota la informació necessària per millorar tant la qualitat de vida del malalt com la seva pròpia. La Faga assegura que els grups d'ajuda i aquests tipus d'iniciatives són una eina bàsica per aquells familiars que no saben com afrontar la malaltia.Parlar amb altres persones que han viscut les mateixes experiències és una de les millors teràpies per superar moments de crisi. Per aquest motiu, l'associació ofereix un espai on es poden compartir les vivències i inquietuds amb altres familiars en la mateixa situació.

1 comentari:

Sophia Blasco ha dit...

La bona preparació és clau!
No sabem com fer front a l’Alzheimer.
El post 'Estem preparats per conviure amb l’Alzheimer?' (vídeo), és un bon complement, el trobareu a: http://coachingpersonal.cat/2011/04/04/estem-preparats/