dimecres, 13 de febrer de 2008

Una guia ajuda les famílies dels pacients amb traumatisme cranioencefàlic


La consellera de Salut, Marina Geli, ha presentat aquest matí una guia que vol servir per ajudar i orientar els familiars de les persones afectades per un traumatisme cranioencefàlic o amb dany cerebral adquirit. El document, que es repartirà als hospitals de referència, dóna idees pràctiques per conviure amb aquestes malalties i explica, per exemple, quina és la millor manera d’organitza-se el temps.

La guia, que ha estat elaborada per l’Associació de Traumàtics Canioencefàlics i Dany Sobrevingut (TRACE), és una espècie “d’itinerari” que mostra què cal fer des del moment d’espera a l’hospital fins a l’arribada a casa. Respon els dubtes que poden anar sorgint en aquesta situació de la vida i ajuda a afrontar la situació amb la millor manera, tant per al malalt com per les persones que estan a prop seu. Salut ha volgut deixar clar que no es tracta d’una guia de recursos hospitalaris, residències, tractaments i ajudes; sinó un document molt més personal, elaborat a partir de l’experiència de molts malalts i les seves famílies. Entre d’altres coses, per exemple, ofereix idees sobre com organitzar-se el temps per visitar els diferents professionals a què el malalt haurà de recórrer. La guia es distribuirà entre els afectats del centres hospitalaris a través de personal d’infermeria. En una primera edició, es repartiran uns 2.000 exemplars. La principal causa de discapacitat entre els jovesSalut ha recordat que el traumatisme cranioencefàlic és la principal causa de discapacitat entre les persones joves, d’entre 15 i 44 anys, i que en la majoria dels casos estan provocats per accidents de trànsit. Té una incidència de 300-400 casos anuals per cada 100.000 habitants, dels quals un 10% tindran seqüeles greus. Altres patologies que poden provocar discapacitat són els accidents cerebrals o ictus, que va afectar més de 12.000 catalans el 2007. En el cas dels nens, la paràlisi cerebral és un dels trastorns que genera discapacitat més freqüents.