dijous, 21 de febrer de 2008

130.000 nens accediran a l'atenció bucodental gratuïta aquest any

Uns 130.000 nens de 7 i 8 anys podran anar gratis al dentista a partir del darrer trimestre d'enguany, gràcies a l'acord signat avui entre el ministeri de Sanitat i el Departament de Salut. El Govern incorporarà progressivament els diferents grups d'edat al Pla, amb l'horitzó que, el 2016, tots els infants d'entre 7 i 15 anys puguin accedir de franc a l'atenció bucodental. El pressupost previst per a la implementació d'aquest servei és de 3,6 milions d'euros, repartits a parts iguals entre el govern espanyol i el català.

Aquest conveni regula la concessió directa per part del ministeri de subvencions per una quantia màxima de 1.805.423 euros, a raó de 22,5 euros per nen inclòs en el programa. L’àmbit d’aplicació inclourà a tots els infants de 7 i 8 anys.

Per assolir la cobertura dels nens i nenes nascuts el 2000 i el 2001 i en compliment del compromís del Pla de Govern, el Departament de Salut aportarà la resta del finançament fins arribar a 3.600.000 euros, amb càrrec al pressupost de la Generalitat.

El Departament de Salut iniciarà aquesta activitats per la salut bucodental els nens i nenes nascuts , dins del darrer trimestre del 2008.

Esta previst incorporar anualment una cohort d’edat, per tant el 2008 que s’hauria de preveure la incorporació els nascuts els anys 2002, de tal manera que l’any 2016 s’arribaria a la total implementació del programa. L’extensió del programa al 100% de la població de nens i nenes d’entre 7 i 15 anys suposaria aproximadament un total de 800.000 nens i nenes (segons RCA 2007).

Es prioritzarà la incorporació de l’assistència bucodental a través dels 350 centres d’atenció primària a la xarxa pública en que es fan serveis d’odontologia que compten amb 320 professionals.

La cartera de serveis prevista inclouria un examen anual, en el qual s’abordarien mesures preventives i assistencials que inclouran les següents actuacions i tractaments:

o Instruccions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades de l’ensinistrament en higiene bucodental, als nens i els seus pares o tutors.
o Aplicació de fluor tòpic, d’acord amb la política de fluoració de cada CCAA, i de les necessitats individuals de cada nen.
o Revisió anual de l’estat de salut de la cavitat bucal, incloent l’exploració radiogràfica quan es precisi.
o Sellegat de fissures en molars permanents
o Obturació en peces dentaries permanents.
o Tractaments pulpars (endodòncies) de les peces dentaries permanents amb lesions pulpars irreversibles que puguin ser reparades.
o Exodòncia en peces dentaries temporals
o Tartrectomies
o Tractament d’incisius i canins permanents en cas de malalties, malformacions o traumatismes, excepte en situacions amb tercers obligats al pagament.
Queda exclòs del programa:
o Tractament reparador de la dentició temporal
o Ortodòncies
o Tractaments estètics
o Implants dentaris
o Tractament per traumatismes quan existeixi un tercer obligat a respondre del tractament