dijous, 29 de setembre de 2011

Els trasplantaments augmenten un 11% respecte a 2010

La generositat i altruisme de la població catalana, així com l’esforç i l’efectivitat dels equips de coordinadors hospitalaris i centres per a la donació i el trasplantament d’òrgans, juntament amb l’OCATT, es demostren a 31 d’agost de 2011 amb un increment de l’11% en el nombre global de trasplantaments a Catalunya respecte a l’any anterior.
Dels 567 trasplantaments realitzats de gener a agost a Catalunya, només 90 han estat de donant viu (84 de ronyó i 6 de fetge). Per òrgans, s’ha detectat un augment del 17% en el de ronyó (365 trasplantaments), del 29% en el de fetge (128 trasplantaments) i del 7% en el de cor (30 trasplantaments). Pel que fa als trasplantaments de pulmó (29 trasplantaments) i pàncrees (15 trasplantaments), s’ha produït una disminució de l’activitat superior al 20%.

En aquestes dates, s’ha incrementat un 16% el nombre de donants vàlids, la qual cosa representa un total de 156 donacions. Pel que fa a les llistes d’espera, el global de la llista de persones que esperen un trasplantament disminueix i és, a finals d’agost de 2011, de 1.300 pacients.

Segons la directora de l’Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT), Roser Deulofeu, aquestes dades suposen un “augment espectacular, ja que són les xifres més elevades dels darrers 27 anys”. L’efectivitat en la donació s’ha demostrat any rere any a Catalunya, on el nombre de trasplantaments és superior al de qualsevol altra comunitat autònoma de l’Estat i on les taxes per milió de població (pmp) són les més elevades del món.

Causes de l’increment de l’activitat
En els primers vuit mesos de 2011 s’ha produït un fet inesperat, ja que els donants per mort encefàlica s’han incrementat en un 29% (30 donants més que l’any anterior) mentre que els donants a cor aturat han disminuït lleugerament.

Un altre factor que ha influït, encara que menys, en les dades assolides és la disminució de les negatives a la donació, que a l’agost de 2011 s’ha situat en el 16%, mentre que en el mateix període de l’any anterior va ser del 19%.

Aquesta disminució de les negatives coincideix amb la posada en marxa, des de l’any passat, del projecte socioeducatiu “Tot el que cal saber per donar vida”, que té per objectiu donar a conèixer la necessitat d’òrgans i teixits, així com de donar informació sobre el procés de donació i trasplantament. Les sessions formatives presencials s’han dut a terme en diversos municipis de Catalunya amb la col·laboració de voluntaris de les associacions de pacients trasplantats.

Actualment, l’Organització Catalana de Trasplantaments està treballant, entre altres projectes, en la formació per al manteniment i l’increment de les xifres de trasplantament i la disminució de les llistes d’espera, i la finalització de la implantació d’avançats sistemes d’informació per facilitar la comunicació en líniaentre els equips responsables del procés de donació i trasplantament i l’OCATT, projecte que permetrà una major fiabilitat en les dades i una major agilitat en la distribució d’òrgans.


L’OCATT
L’Organització Catalana de Trasplantaments és un organisme dependent del Departament de Salut, responsable de planificar, ordenar i coordinar les activitats relacionades amb totes les fases del procés de donació i trasplantament d’òrgans, teixits i cèl·lules, així com d’avaluar els processos per assessorar el Departament de Salut sobre decisions clíniques i administratives

L’OCATT treballa de forma directa amb els professionals de la donació i el trasplantament, les associacions de pacients i la població general, configurant una organització en xarxa que facilita la donació i el trasplantament així com la distribució i l’intercanvi d’òrgans: 1) dels hospitals de Catalunya 2) dels hospitals de Catalunya amb la resta de l’Estat i 3) de tot l’Estat espanyol amb la resta de països.