dimecres, 11 de maig de 2011

NOU PORTAL SOBRE FIBROMIÀLGIA I FATIGA CRÒNICA

El Servei de Reumatologia dels Hospitals del Mar i de l’Esperança ha impulsat la creació d’un portal web sobre la fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica (www.parcdesalutmar.cat/fibromialgia o www.hospitaldelmar.cat/fibromialgia), com a instrument d’informació, formació i comunicació entre tots els agents participants –malalts, familiars, cuidadors, metges d’atenció primària i especialistes- fomentant una dinàmica de relació en xarxa que té per objectiu millorar la qualitat de vida amb l’impuls d’un nou programa d’acció i intervenció assistencial virtual.

La pàgina web s’estructura en 3 grans blocs d’informació:
Informació sobre el funcionament de la Unitat de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.
Continguts d’interès per als ciutadans (símptomes, causes, tractament i prevenció de les malalties).
Informació dirigida als professionals amb continguts útils per al diagnòstic i tractament de les malalties i amb tota l’actualitat sobre els projectes de recerca.
A més, s’ha creat un espai de relació metge-pacient o metge-professional de salut per atendre totes aquelles demandes o dubtes que sorgeixin en l’entorn d’aquestes dues patologies.

Una Unitat de referència i excel·lència

L’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança van fer una aposta clara per l’atenció de les persones afectades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica amb la creació l’any 2009 d’una Unitat formada per un equip multidisciplinar que, d’acord amb el Pla d’Atenció a la Fibromiàgia del Consorci Sanitari de Barcelona, atén a la població de la seva àrea de referència i actua com a Unitat d’Excel·lència per a casos complexes de qualsevol indret de Catalunya.

Recerca: estudis que obren la porta a un nou enfoc de la malaltia

Un estudi conjunt entre el Serveis de Reumatologia i de Pneumologia de l’Hospital del Mar i del grup de recerca en miogènesi, inflamació i funció muscular de l’IMIM (Institut de Recerca de l’Hospital del Mar) va constatar que les persones que pateixen fibromiàlgia presenten lesions a nivell muscular. Aquests resultats, per primera vegada, apunten a un origen orgànic d’aquesta malaltia i obren nous camins terapèutics per tractar-la. El projecte de recerca està a punt de concloure nous resultats.

Més recentment, l’Hospital del Mar ha contribuït a una altra descoberta en relació a la Fibromiàlgia. L’estudi coordinat per CRC Mar ha evidenciat com la ressonància magnètica funcional permet objectivar la resposta cerebral al dolor en els pacients amb Fibromiàlgia i ha permès comprovar quines zones cerebrals s’activaven en aquests pacients a diferència de les zones activades en un grup control sense la malaltia.

L’Hospital del Mar també participa en el primer banc d’ADN en Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica.

Sobre el Parc de Salut MAR

El Parc de Salut MAR de Barcelona (antic Institut Municipal d’Assistència Sanitària) és una organització integral de serveis que aplega tots els nivells de l'atenció sanitària, amb importants dispositius en recerca i docència.

L'Hospital del Mar n'és el principal equipament assistencial, mentre que l'atenció sociosanitària es concentra a l'hospital de l'Esperança i al Centre Fòrum. També compta amb una àmplia oferta en salut mental i addicions per a la població adulta, infantil i juvenil a la zona litoral de Barcelona i al Barcelonès nord en el centre Dr. Emili Mira. Alhora disposa de programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva i del CUAP Peracamps. La recerca biomèdica s'articula a través de l'IMIM, Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i reuneix en un ampli campus docent els estudis de medicina (UAB i UPF), l’escola d’infermeria del Mar (UPF) i l'Institut Bonanova de Formació Professional Sanitària.