dimarts, 15 de març de 2011

Els ciutadans de les Regions Sanitàries de Lleida i Terres de l'Ebre podran conèixer el cost de la seva medicació


A partir del 15 de març, els 21 centres d’atenció primària de l’ICS de la Regió Sanitària de Lleida i els 11 centres de l’ICS de Terres de l’Ebre donaran a conèixer el cost de la medicació prescrita en el pla de medicació que es lliura al pacient.

La inclusió de 32 CAP representa la tercera fase de desplegament d’aquest projecte, que ja està implementat en 33 CAP de Girona i en 13 CAP de Barcelona. En els propers mesos la mesura s’acabarà d’estendre de forma progressiva en tot el territori català.

Pla de medicació
El Pla de medicació és el model de recepta electrònica que es fa servir a Catalunya. Es tracta d’un full que integra la informació necessària per seguir correctament el tractament. Així, incorpora tots els medicaments receptats –encara que ho hagin fet diferents metges– i les pautes d’administració.

A la recepta es detalla el preu total dels fàrmacs prescrits, i quina quantitat haurà de pagar la persona a la farmàcia. Per tant, la recepta mostra també els diners que aporta el sistema nacional de salut per subvencionar la compra d’aquests medicaments.

La recepta electrònica representa un estalvi superior al milió d’euros
La recepta electrònica ja està disponible en tot el territori català, però la seva implantació operativa s’està fent progressivament, Actualment, el 73% dels facultatius prescriuen electrònicament, i el 100% de les oficines de farmàcia de Catalunya dispensen electrònicament. Fins al moment, prop de tres milions de persones han rebut les seves receptes en format electrònic.

La recepta electrònica ha permès incrementar la seguretat i la qualitat pel que fa a la prescripció i dispensació de medicaments. S’estima que, des de la seva implantació, a Catalunya s’han estalviat més d’un milió d’euros en paper i en la disminució de visites als centres.