dijous, 24 de febrer de 2011

Millora en el procediment d'autorització de centres i serveis sanitaris

El Departament de Salut, en el marc del Pla d’Agilitat de l’administració, ja ha realitzat la millora del procediment d’autorització que li permetrà, en el futur lliurar l’autorització de forma completament electrònica.

El proppassat dia 15 de febrer el Govern de la Generalitat va encarregar a tots els departaments l’establiment d’un Pla d’Agilitat de l’administració vinculada a l’administració electrònica i al servei a tercers: empreses i ciutadans. El principal objectiu d’aquest Pla és fer més àgil la pròpia administració i la interacció entre la Generalitat, les empreses i els ciutadans.

En aquesta línia i d’acord amb el què estableix el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat, la producció de serveis electrònics, d’acord amb el principi de simplificació, ha d’anar precedida d’un procés d’anàlisi, de revisió i racionalització, tant dels requisits i la documentació exigibles, amb la finalitat de reduir-ne al màxim l’aportació, com dels processos de gestió interna i de reduir-ne els terminis de la resolució i incorporar-hi les millores i automatitzacions necessàries.

D’acord amb aquests objectius el Departament ha posat en marxa la millora procedimental i documental del procediment d’autorització de centres i serveis sanitaris.

Aquest procés de millora ha significat:

• l’elaboració de formularis intel·ligents amb càlculs automàtics de les taxes
• la simplificació dels documents necessaris per iniciar el tràmit, mitjançant l’ús de declaracions responsables, l’ús de la PICA per obtenir documents d’altres administracions, o la incorporació de dades imprescindibles en els models de sol·licituds

Aquestes millores constitueixen la fase prèvia i la base pel desenvolupament del futur servei electrònic d’aquests processos, i s’emmarquen en el projecte de desenvolupament de l’administració electrònica al Departament.

Si necessiteu realitzar aquest tràmit ja està disponible al web i a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT)