dimarts, 8 de febrer de 2011

Els ciutadans podran conèixer el cost de la seva medicació a partir d'aquest mes


L’objectiu és promoure el bon ús d’aquests serveis i racionalitzar el consum de medicaments.
Aquesta és la primera d’una sèrie d’accions que es posaran en marxa per sensibilitzar la ciutadania envers el cost del serveis sanitaris
Els fàrmacs representen el 20% de la despesa sanitària de Catalunya
El conseller de Salut, Boi Ruiz, ha anunciat aquesta mesura avui al Parlament de Catalunya, on ha comparegut per presentar les línies estratègiques del Departament de Salut de cara a la nova legislatura.

El cost del pla de medicació
El conseller de Salut ha insistit que l’objectiu prioritari del Departament de Salut és garantir la cartera de serveis de la sanitat pública tot complint amb el compromís de reduir el dèficit públic. Per fer-ho, ha destacat la importància de dos mecanismes:

1. Millorar l’eficiència de la gestió dels serveis sanitaris.

2. Controlar la despesa farmacèutica. En aquest sentit, una de les línies d’acció previstes és la promoció de l’ús responsable dels serveis de salut per part dels ciutadans. La incorporació del cost dels fàrmacs en la recepta electrònica seria la primera acció en aquest sentit.

A la recepta es detalla el preu total dels fàrmacs prescrits, i quina quantitat haurà de pagar la persona a la farmàcia. Per tant, la recepta mostra també els diners que aporta el sistema nacional de salut per subvencionar la compra d’aquests medicaments.

Aquesta iniciativa es va posar en marxa com a projecte pilot el mes d’octubre passat en tres centres d’àrees geogràfiques molt diferents: Deltebre (Terres de l’Ebre), Salt (Girona) i Barcelona. Durant aquest període, més de 17.000 ciutadans han rebut la recepta amb el cost dels medicaments detallat. A fi d’avaluar aquesta acció abans d’estendre-la a la resta de Catalunya, s’ha realitzat una enquesta entre aquests pacients: globalment, consideren que el fet de conèixer el cost que té els medicaments que prenen és una mesura positiva i adequada al context econòmic actual del país.


La incorporació del cost dels medicaments a la recepta es desplegarà per fases:

• A partir del 7 de febrer en els 22 centres de l’ICS de Girona.

• A partir de l‘1 de març en 12 centres dels barris de l’Eixample, Gràcia, Horta i Guinardó de la ciutat de Barcelona.

• En els propers mesos s’acabarà d’implementar la mesura de forma progressiva en tot el territori català.


El Pla de medicació és el model de recepta electrònica que es fa servir a Catalunya. Es tracta d’un full que integra la informació necessària per seguir correctament el tractament. Així, incorpora tots els medicaments receptats –encara que ho hagin fet diferents metges– i les pautes d’administració.

La recepta electrònica representa un estalvi superior al milió d’euros

La recepta electrònica ja està disponible en tot el territori català, però la seva implantació operativa s’està fent progressivament, Actualment, el 73% dels facultatius prescriuen electrònicament, i el 100% de les oficines de farmàcia de Catalunya dispensen electrònicament. Fins al moment, prop de tres milions de persones han rebut les seves receptes en format electrònic.

La recepta electrònica ha permès incrementar la seguretat i la qualitat pel que fa a la prescripció i dispensació de medicaments. S’estima que, des de la seva implantació, a Catalunya s’han estalviat més d’un milió d’euros en paper i en la disminució de visites als centres.

font: gencat.cat