dimarts, 4 de gener de 2011

El 2 de gener ha entrat en vigor la nova normativa sobre el tabac


El 2 de gener ha entrat en vigor la nova normativa sobre el tabac. Prohibeix fumar en tots els espais públics tancats, i evita així l’exposició a l’aire contaminat pel fum de tabac. La nova llei contribuirà a evitar entre 700 i 800 morts per tabaquisme passiu que es produeixen cada any a Catalunya.

Llocs a on no es pot fumar
• Bars i restaurants. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es permet fumar en els espais a l’aire lliure, que es defineixen com a espais no coberts, o bé coberts amb un màxim de dues parets, murs o paraments laterals.

• Casinos, bingos i sales de festa. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es permet fumar en els espais a l’aire lliure.

• Hotels i hostals. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es poden reservar fins al 30% de les habitacions per a hostes fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin sempre les mateixes habitacions i disposin de ventilació independent.

• Aeroports i estacions de Ferrocarrils de la Generalitat. Es prohibeix totalment fumar en tots els espais que no estiguin a l’aire lliure, inclosos bars, restaurants i altres establiments.

• Centres universitaris i de formació d’adults. Es prohibeix totalment fumar en els recintes tancats. Els centres poden permetre fumar en els espais a l’aire lliure, excepte en els accessos immediats als edificis i a les voravies que els envolten.

• Centres residencials per a persones grans o amb discapacitat. No es pot fumar en les habitacions ni en les zones comunes.

• Centres sanitaris. Es prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts dins dels seus recintes. Nota informativa per als centres sanitarisLlocs tancats a on es permés fumar
• Centres residencials per a persones grans o amb discapacitat. No es pot fumar en les habitacions ni en les zones comunes. Es pot habilitar una zona per a fumadors, només per a residents, amb ventilació independent.

• Establiments psiquiàtrics. Els centres de mitja i llarga estada poden deixar fumar els pacients en les zones exteriors a l’aire lliure, o bé en una sala tancada habilitada que ha de tenir ventilació independent.

• Hotels i hostals. Es prohibeix fumar en tots els espais tancats. Es poden reservar fins al 30% de les habitacions per a hostes fumadors, sempre que estiguin separades de les altres, siguin sempre les mateixes habitacions i disposin de ventilació independent.Retolació per descarregar

Prohibició de fumar / espai lliure de fum . S’ha d’utilitzar en els supòsits en què la llei estableix que està totalment prohibit fumar

Prohibició de fumar excepte en zones habilitades.
Senyalització exterior

Prohibició de fumar excepte en zones habilitades.
Senyalització interior


Prohibició als menors d’edat de fer ús de màquines expenedores

Prohibició als menors d’edat de la venda de productes del tabac


Segueixen sent válids els models:

Cartells verticals (format pdf)
Cartells horitzontals (format pdf)
Altres models vàlids de senyalització. Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat. (castellà/català)
Normativa aplicable i documentació relacionada

El 21 de desembre es va aprovar en sessió plenària al Congrés de Diputats la nova llei que modificarà a partir del 2 de gener 2011 la normativa vigent (Llei 28/2005) de mesures sanitàries sobre el tabac. Aquesta Llei ha estat publicada al BOE el dia 31 de desembre del 2010.

Veure tota la normativa vigent

Documentació relacionada

• Document informatiu del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, desembre 2010 (document pdf)


Punt d'informació
Telèfon d'informació 902 111 444; correu electrònic d'informació: sanitatrespon@sanitatrespon.gencat.cat