dimecres, 24 de novembre de 2010

Un nou conveni obre les portes a la formació dels professionals que atenen les persones discapacitades

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya i el Grup Catalònia han presentat avui un conveni de col·laboració que permetrà promocionar els cicles formatius de grau mitjà d’atenció sociosanitària i de grau superior d’integració social en els diferents centres educatius del Departament d’Educació , així com la qualificació professional del personal que treballa en el sector de la prestació de serveis socials a persones amb discapacitat.
El conveni és pioner en el sector de l’atenció a la discapacitat, atès que per primera vegada una patronal i un centre col·laboraran activament en l’acreditació professional del personal, i dóna resposta a l’interès de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya i del Grup Catalònia a disposar de professionals formats i a fer front a l’evolució constant del sector.

El conveni s’adapta a la legislació vigent, que a partir de 2015 exigirà una certificació professional a la totalitat del personal del sector de la discapacitat, i permetrà desenvolupar el programa “Qualifica’t” de la Generalitat mitjançant les següents accions, amb la participació dels Instituts dependents del Departament d’Educació:

· Matriculació de personal proposat per les entitats a unitats formatives d’un d’aquests cicles formatius
· Validació i reconeixement de la formació impartida per les entitats, a efectes de la formació professional contemplada al sistema educatiu
· Validació de l’experiència laboral del personal del sector de la prestació de serveis socials, a través d’unitats formatives o mòduls de cicles formatius


L’acte de presentació del conveni ha tingut lloc al recinte Flor de Maig del Grup Catalònia, a Cerdanyola, i ha comptat amb la presència del director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Francí i Carreté; l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona i Pasqual; el president del Grup Catalònia, Vicenç Conca Pérez i el president de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya, Joaquim Serrahima.
El director general d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Francí i Carreté, ha destacat que el “valor afegit” més important del programa “Qualifica’t”, que és el marc en què s’ha produït el conveni presentat avui, és que permet “validar la formació a efectes de possibilitar l’obtenció d’un títol de formació professional”. En aquest sentit, ha afegit que l’acord representa una “cura d’humilitat” per al sistema educatiu ja que demostra que “hi ha vida intel·ligent fora del sistema educatiu”. De la seva banda, l’alcaldessa de Cerdanyola del Vallès, Carme Carmona i Pasqual, ha qualificat el conveni de “goig” i ha assegurat que “ha costat molt arribar fins aquí” perquè, ha recordat, “la societat va a 70 quilòmetres per hora i l’administració a 30”.

El president del Grup Catalònia, Vicenç Conca, s’ha felicitat que el programa de formació iniciat el 2005 s’ha complert amb plenitud i ha destacat, alhora, que s’hi han destinat més de 500.000 euros, una xifra que il·lustra la dimensió que la formació ha adquirit en aquesta entitat, tal com també ha remarcat el president de la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya, Joaquim Serrahima, qui ha dit que el conveni és “molt important per a què el nostre personal pugui acreditar-se”.


Contingut del conveni

L’acord tindrà vigència fins a la fi del curs 2014/2015, amb la possibilitat que es prorrogui mitjançant la signatura de nous convenis, i permet al personal que treballa al sector de la discapacitat validar els aprenentatges i obtenir d’aquesta manera l’acreditació de les competències professionals necessàries per desenvolupar la tasca professional.

El beneficiari de la col·laboració prevista en l’acord, doncs, serà l’alumnat matriculat als cicles formatius objecte d’aquest conveni i oferts pels centres educatius del Departament d’Educació.
En aquest sentit, les entitats facilitaran places per a què l’alumnat pugui cursar el crèdit o mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

D’altra banda, també en podrà ser beneficiari el personal proposat per les entitats, mitjançant la matriculació a unitats formatives dels cicles formatius objecte d’aquest conveni, mitjançant la validació de la formació impartida per les entitats amb unitats formatives o mòduls dels cicles formatius o, finalment, mitjançant la validació dels aprenentatges assolits per mitjà de l’experiència laboral del personal del sector.

Els mòduls professionals i unitats formatives obtingudes per una persona, mitjançant aquestes accions de validació dels aprenentatges o de la formació, seran capitalitzables per a la posterior obtenció, si s’escau, d'un títol de formació professional.

A més, el conveni contempla la col·laboració de les entitats en matèria de formació del professorat dels cicles formatius, mitjançant la participació en la formació contínua organitzada per les mateixes entitats o a través d’estades formatives a les instal·lacions de les entitats, sempre que hi tinguin disponibilitat.

També es contempla la possibilitat de cedir l’ús d’espais i instal·lacions dels Instituts dependents del Departament d’Educació per tal de dur a terme aquelles conferències i actes relacionats amb la professió i que tinguin un component didàctic.


La Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya i el Grup Catalònia

La Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya és una federació d'associacions i d'entitats dedicades a l'atenció de persones amb discapacitat psíquica greument afectades, amb caràcter voluntari i sense afany de lucre. Actualment compta amb 32 entitats associades i atén vora 3.000 persones amb discapacitat psíquica, amb un àmbit d’actuació que s’estén a tot el territori de Catalunya.

El Grup Catalònia engloba quatre entitats sense ànim de lucre –la Fundació Privada Pro Persones amb Disminució Psíquica Catalònia, l’Associació Catalònia Comarques Pro Disminuïts Psíquics, l’Associació Centre Especial de Treball Sant Martí i la Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia per Discapacitats- que comparteixen l’objectiu comú d’atendre les persones amb discapacitat intel·lectual, sigui quin sigui el grau d’afectació; amb malaltia mental, amb trastorns de conducta o problema social associats. Actualment compta amb 11 centres i amb 600 professionals del sector de l’atenció a la discapacitat que atenen un total de més de 600 persones amb discapacitat intel·lectual.