dimecres, 27 d’octubre de 2010

LES PERSONES AMB DISCAPACITAT EXCLOSES DE LES XARXES SOCIALS


L’ús de les xarxes socials a través d’Internet s’ha convertit en un fenomen social que implica un nou nivell pel que fa a les relacions personals i professionals. El col·lectiu de persones amb discapacitat és un dels més vulnerables quan parlem de bretxa digital, ja que l’accés a les noves tecnologies no sempre és fàcil per a les persones amb discapacitats sensorials o intel·lectuals.

En aquest sentit, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, alerta dels problemes que pateix el col·lectiu per accedir a les xarxes socials més esteses, fet que impedeix o dificulta enormement la seva participació en aquestes plataformes i augmenta el seu risc d’exclusió social, ja de per si prou elevat. Les principals xarxes socials no estan adaptades a les necessitats de les persones amb discapacitat, fet que provoca barreres en l’accés i ús normalitzat d’aquests canals de comunicació i relació social.

Davant d’aquesta realitat, des de COCARMI s’insta als responsables d’aquestes xarxes i a les mateixes administracions, a emprendre mesures que garanteixin que la normativa que busca facilitar l’accés universal a Internet s’estengui també a aquestes xarxes socials, de manera que tinguin les mateixes obligacions d’accés que regeixen per a les pàgines d’Internet públiques i les grans empreses.

És el cas de Facebook, una xarxa social amb més de 500 milions d’usuaris i que no supera els criteris marcats per les Pautes d’Accessibilitat al Contingut del Web. Això vol dir que no garanteix l’accés complet dels seus usuaris a tots els seus serveis i informacions, independentment de com naveguin o la seva discapacitat.