divendres, 15 d’octubre de 2010

ELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT CASTIGUEN EL COL·LECTIU DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

El govern central ha presentat el seu projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat que contempla importants retallades en matèria social. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, lamenta que un cop més els col·lectius més desafavorits, com el de les persones amb discapacitat, siguin els més castigats per unes retallades destinades a reduir el dèficit públic de l'Estat.

Si bé és cert que la crisi obliga tothom a ajustar mesures i pressupostos, no és menys cert que el govern central intenta rectificar polítiques errònies atacant un dels pilars de l'estat del benestar. El projecte contempla un reducció de 83 milions d'euros (el 5,2%) per al Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD). El document assenyala que s'aplicarà la retroactivitat en el pagament de les prestacions econòmiques durant els primers sis mesos i que es possibilitarà el fraccionament en el pagament dels endarreriments de prestacions ja sol·licitades en un període de fins a cinc anys. Això vol dir, a la pràctica, que els ciutadans hauran de continuar fent front a les despeses de la dependència directament de les seves butxaques i que les ajudes continuaran arribant tard i malament.

En total, la política de Serveis Socials i Promoció Social del govern central es rebaixa un 8,1%. És cert que la despesa social acapara el 58% del total dels pressupostos, però COCARMI lamenta que les polítiques estatals sobre discapacitat no quedin al marge de la retallada econòmica.

Segons el projecte de Llei de Pressupostos Generales de l'Estat per a 2011, l'Executiu destinarà en el pròxim exercici un total d'1,32 milions d'euros al Pla d'Acció per a Persones amb Discapacitat i 5,24 milions d'euros més per a altres programes dirigits també a aquesta població. Suposa una suma de 6,56 milions d'euros per a aquest col·lectiu, 1,03 menys que al 2010.

En matèria d'integració laboral, un dels puntals per evitar l'exclusió social de les persones amb discapacitat, l'Estat aportarà 44 milions d'euros per a l'abonament de les prestacions derivades de la Llei d'Integració Social de Persones amb Discapacitat (Lismi). Això representa 6 milions d'euros menys que en aquest 2010.