dilluns, 11 d’octubre de 2010

Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques

El dia 12 d’octubre es commemora el Dia Mundial de les Malalties Reumàtiques, que inclouen les que afecten les estructures de l’aparell locomotor, o sistema musculoesquelètic, és a dir, que recauen en els ossos, les articulacions, els teixits que envolten les articulacions, els tendons o els lligaments, i els músculs. Parlem, per tant, de malalties com ara el mal d’esquena, les artritis de tot tipus, les malalties òssies com, per exemple, l’osteoporosi, les malalties sistèmiques del teixit connectiu, els reumatismes de les parts toves i el dolor musculoesquelètic difús o regional, que en conjunt constitueixen més d’un centenar de malalties reumàtiques diferents.

Les malalties reumàtiques són el principal problema crònic declarat per la població segons les dades de l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) 2006, en la qual un 29,6% de la població enquestada declarava haver patit mal d’esquena lumbar o dorsal el darrer any; un 27,6%, dolor cervical, i un 22,6%, artrosi, artritis o reumatisme.

Les malalties reumàtiques són la primera causa de dolor crònic greu i de discapacitat física en els països desenvolupats i, a més a més, alteren de forma significativa l’estat psicosocial dels individus afectats i també el de les seves famílies i cuidadors. Aquestes malalties són, d’altra banda, el problema de salut més freqüent que incapacita per al treball i, així, més del 60% d’individus amb jubilació avançada o invalidesa per al treball és per raó d’una malaltia de l’aparell locomotor, circumstància que contribueix a un augment considerable de les despeses econòmiques associades a la malaltia.

Conscient del greu problema de salut que representen aquests processos, el Departament de Salut va posar en marxa l’any 2008 el Pla director de les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor amb l’objectiu de millorar l’atenció d’aquestes malalties tenint en compte els aspectes de la prevenció, del diagnòstic i del tractament. Alhora, proposa una reordenació dels recursos assistencials incorporant criteris d’equitat territorial, qualitat i sostenibilitat. En aquest Pla, que ja ha completat la fase estratègica, hi han participat molts professionals de diferents especialitats i nivells assistencials i també un grup constituït per persones que representen associacions de pacients. Els grups de treball en els quals s’ha treballat des del Pla director han estat dirigits als processos clínics més prevalents i a com millorar el model assistencial per atendre aquestes malalties i les persones que les pateixen. S’ha treballat en el dolor lumbar, en l’artrosi, en l’osteoporosi, en l’artritis crònica, en la fibromiàlgia i en la tendinitis d’espatlla.

Les múltiples propostes de millora que es proposen des del Pla director volen donar resposta als objectius plantejats en el mateix Pla i permetre que s’apliquin en el nostre territori. Entre aquestes propostes, es poden esmentar, per exemple, la millora dels circuits de relació entre els nivells assistencials i professionals, l’apropament de l’activitat de fisioteràpia a l’atenció primària, l’atenció quirúrgica ràpida de la fractura de maluc o la prevenció de l’osteoporosi en determinats grups de risc especial. Les propostes adreçades a les diferents malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor s’implementaran gradualment els propers anys i s’espera que els resultats es tradueixin en una millora de l’atenció i de la salut de la ciutadania de Catalunya.